Zachej.sk pripravuje novú knihu: Zjavenia sv. Brigity Švédskej

Už budúci týždeň si budete môcť objednať novinku s exkluzívnym obsahom. Zjavenia sv. Brigity Švédskej. Knihu bližšie vystihuje i jej podnázov: Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde.

Zjavenia sv. Brigity Švédskej

Brigita sa narodila pred viac ako 700 rokmi na panstve neďaleko švédskej Uppsaly a od útleho detstva vždy veľmi silne prežívala Kristovo utrpenie. Svätá Brigita Švédska – žena, ktorá sa vymykala bežnosti a priemernosti vo všetkých smeroch a do sveta svojej doby vniesla závan svätosti.

Ako šestnásťročná sa vydala, so svojim manželom vychovala osem detí a stala sa príkladom obetavej matky a vernej manželky. No napriek tomu ju túžba po večnosti a láska ku Kristovi neustále hnali k modlitbe na kolenách. Práve tam prežívala hlbokú intimitu a dôvernosť s Bohom. Boli to chvíle, ktoré nezvratne a trvalo premenili jej vnútro a vliali doň nebeské milosrdenstvo, láskavosť a prahnutie po Bohu. Často sa modlievala, písala meditácie a celý svoj život venovala jedine a výhradne Kristovi a Jeho vôli.

Vo svojej mysli, no neskôr aj prostredníctvom bezpočtu nadprirodzených a mystických zjavení a vízií prežívala Kristove muky a spoznávala Jeho život tak, ako málokto pred ňou.

Jej milosrdné srdce sa zjavovalo najmä v službe pútnikom, chorým a študentom. Uprostred Ríma i v iných mestách založila Brigita spolu so svojou dcérou, svätou Katarínou Švédskou, útulok pre švédskych pútnikov.

Päť dní pred svojou smrťou jej Pán Boh zjavil presný čas a hodinu, kedy si ju povolá k sebe. Vďaka tomuto daru mohla svätá Brigita Švédska stráviť svoje posledné dni v hlbokej dôvere a oddanosti Bohu, oslobodená od strachu zo smrti.

Zápisky, ktoré si viedla, svedectvá, ktoré o svojich víziách podala i príklad jej premeneného života sa už od začiatku stali hlbokou, nevyschýnajúcou studňou nebeskej inšpirácie a nebeskej múdrosti, z ktorej teológovia a kresťanskí učenci čerpajú ešte aj dnes.

Keďže na jej príhovor a nad jej hrobom sa udialo a stále deje mnoho zázrakov, už 18 rokov po jej smrti ju pápež Bonifác IX. vyhlásil za svätú.

>> Kúpiť knihu Zjavenia sv. Brigity Švédskej <<

Obsah knihy:

I. ČASŤ

Zjavenia o živote a utrpení Ježiša Krista a Jeho Matky, Panny Márie

1. Modlitba chvály a vďakyvzdania za život a umučenie nášho Pána

2. Modlitba chvály a vďakyvzdania za život Preblahoslavenej Panny

3. Nepoškvrnené Počatie

4. Narodenie Preblahoslavenej Panny

5. Dievčenské roky Preblahoslavenej Panny

6. Návšteva u Alžbety

7. Máriin život s Jozefom

8. Ježišovo narodenie

9. Máriino očisťovanie

10. O úteku do Egypta

11. Ježišov život pred umučením

12. Telesný vzhľad nášho Pána

13. Krst nášho Pána v Jordáne

14. Stav, v akom sa nachádzal svet, keď Kristus začal kázať

15. Smrteľná úzkosť nášho Pána v Getsemanskej záhrade

16. Umučenie nášho Pána

17. Dodatok o smrti nášho Pána

18. Súcit našej Panej so svojím Synom

19. Rozjímanie o umučení nášho Pána

20. Ovocie Pánovho umučenia

21. Ako hriešnici pribíjajú môjho Pána na kríž

22. Život Preblahoslavenej Panny Márie po Nanebovstúpení nášho Pána

II. ČASŤ

Anjelove reči o vznešenosti Preblahoslavenej Panny Márie

23. Anjelova reč o láske Najsvätejšej Trojice k Panne Márii

24. Anjelova reč o Panne Márii – Božej arche

25. Anjelova reč o Panne Márii – Matke nového Izáka

26. Anjelova reč o odvekej radosti Boha i anjelov z budúceho stvorenia Panny Márie

27. Anjelova reč o Panne Márii – najdokonalejšom Božom stvorení

28. Anjelova reč o Panne Márii – Božej korune cností

29. Anjelova reč o Panne Márii – Adamovej poteche v zármutku

30. Anjelova reč o Panne Márii – najdokonalejšom vínnom kmeni v Božej vinici

31. Anjelova reč o Panne Márii, ktorej príchod predpovedali proroci

32. Anjelova reč o Joachimovi a Anne, rodičoch Panny Márie

33. Anjelova reč o Panne Márii, úsvite večného dňa

34. Anjelova reč o ohni Máriinej lásky

35. Anjelova reč o Panne Márii, najkrajšej ľalii

36. Anjelova reč o Panne Márii, svätej veliteľke lode

37. Anjelova reč o Panne Márii – horiacom kre

38. Anjelova reč o Panne Márii – najkrajšej ruži

39. Anjelova reč o Máriinom srdci, preniknutom mečom bolesti

40. Anjelova reč o Máriinom utrpení, ktoré prežívala pri umučení svojho Syna

41. Anjelova reč o Panne Márii, učiteľke všetkých veriacich

42. Anjelova reč o Panne Márii, nanebovzatej Kráľovnej neba i zeme

43. Anjelova reč o Panne Márii – pravom Strome života

III. ČASŤ

Zjavenia o svätých

44. O svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi

45. O svätom apoštolovi Petrovi

46. O svätom apoštolovi Pavlovi

47. O svätom Jánovi Krstiteľovi a apoštoloch Petrovi a Pavlovi

48. O svätom Jánovi Krstiteľovi

49. O Panne Márii, svätom Jánovi Krstiteľovi a svätej Márii Magdaléne

50. O svätom Jánovi, apoštolovi a evanjelistovi

51. O svätom Matúšovi, apoštolovi a evanjelistovi

52. O svätom Benediktovi

53. O svätom Dominikovi

IV. ČASŤ

Zjavenia o osobnom súde

54. Videnie súdu hroziaceho ešte žijúcemu človeku

55. Videnie súdu duše, ktorá sa bude očisťovať

56. Videnie súdu duše, ktorá má byť zavrhnutá

57. Iné videnie súdu duše

V. ČASŤ

Modlitby svätej Brigity

58. Modlitby o umučení nášho Pána

59. Iné modlitby

Kniha je cirkevne schválená.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre