Vzor života pre každého z nás

Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! (recenzia)

Úcta k svätému Jozefovi je v Cirkvi tradíciou s hlbokými koreňmi. Možno o tomto svätcovi hovoriť ako o jednom z najvyhľadávanejších svätcov na čele s jeho snúbenicou – našou Matkou Pannou Máriou. K tomuto patriarchovi sa modlili i napr. svätý František Saleský, svätá Terézia z Avily, svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu či svätý Josemaría Escrivá. K jeho úcte vyzývali pápeži ako svätý Ján Pavol II., František, svätý Pius X., svätý Ján XXIII., Lev XIII. i svätý Pavol VI. Svätý Jozef sa však môže veriacemu človeku stať i čímsi viac – pre svoje cnosti, ktoré Cirkev oceňuje, a spôsob života viery podľa evanjelia ho možno pokladať za vzor v osobnom živote pre každého z nás.

Kniha kňaza menom Dominique Le Tourneau s názvom Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! prináša rozsiahlu zbierku modlitieb pre rôzne okolnosti či na rôzne úmysly. Knižka obsahuje krásne modlitby za cirkev a pápeža, za rodiny, za posvätenie každodennej práce, modlitby v ťažkostiach života či modlitby v duchovnom vedení svätým Jozefom. Avšak tieto modlitby nemusia slúžiť iba ako doplnenie či vzor pre osobnú modlitbu, ale i ako texty, nad ktorými možno krátko rozjímať. Autor zozbieral texty modlitieb, pričom ich čerpal od rôznych osobností, nám známych i menej chýrnych (pochádzajúcich i z francúzskeho prostredia) a tiež rôznych spoločenstiev a zbierok (Oratórium sv. Jozefa v Montreale, modlitba mladých z farnosti Saint Jean-Baptiste de Grenelle a pod.). Knižka zahŕňa modlitby staré (od neznámeho autora zo stredoveku) až po modlitby súčasných osobností.

Knižku možno rozdeliť na dve polovice: prvá obsahuje modlitby známych autorov, ktorými boli pápeži, svätci, biskupi či iné osobnosti. Druhá polovica obsahuje ustálené, známe i menej rozšírené, modlitby k úcte svätého Jozefa – od krátkych modlitieb (ktoré sú paralelné s hlavnými mariánskymi modlitbami), cez ružence k sv. Jozefovi, tríduum, novénu a pobožnosti (sedem nedieľ, sedem radostí a bolestí sv. Jozefa), dvoje známe litánie a mnoho ďalších modlitieb. V knižke možno nájsť i modlitby, ktoré svojou špecifickosťou milo prekvapia – možno spomenúť napríklad modlitbu za nájdenie ubytovania, nájdenie práce, za obrátenie drahej osoby, za rozlíšenie povolania. Avšak publikácia nekončí iba pri modlitbách či chválospevoch, ktoré sa možno modliť kedykoľvek. Za osobitnú kapitolu možno považovať Na svätej omši so sv. Jozefom, ktorá môže byť skvelou formou doplnenia dní novén – rovnako ako Liturgia hodín k svätému Jozefovi (možno vyzdvihnúť dvojjazyčné uvedenie hymnu).

Šírka tohto výberu prináša pre čitateľa i jeden dôležitý rozmer. Rôzny prístup či jazyk modlitieb umožňuje každému čitateľovi nájsť si medzi nimi tú, ktorá je najbližšie jeho spôsobu reči, zmýšľaniu, postoju či aktuálnej potrebe. Možno tvrdiť, že tieto modlitby sú užitočné ako laikovi, tak i zasvätenej osobe – a budú užitočné nielen pre ctiteľa sv. Jozefa, ale aj pre veriaceho, ktorý si s týmto svätcom chce vybudovať vzťah.

Autorka recenzie: Jana Margová

Bibliografický popis: LE TOURNEAU, D., 2022. Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! [Les plus belles prières à saint Joseph], Zachej.sk, 160 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-350-4.

0 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre