Vyzbrojte sa ružencom

10 zázrakoch ruženca (recenzia)

Vieme, že naša viera stojí na viere, nie na zázrakoch. Hľadanie samotných „zázrakov“ miesto ich Darcu je samoúčelné a mylné. Avšak, ak v sebe človek živí vieru, akoby zázraky odrazu napĺňali jeho každodenný život. Vníma zázraky ako milosti, ktoré mu Boh darúva každý deň.

A presne o takýchto zázrakoch hovorí kňaz Donald Calloway vo svojej knihe 10 zázrakov ruženca. Nie, počkať, on nehovorí o zázrakoch všedných dní, ktorým by sa nevyhla subjektivita. On hovorí o veľkých zázrakoch ako milostiach, plodoch ruženca (str. 15, 3. ods.), ktoré sú prístupné nám všetkým. Ako tvrdí (tamtiež), množstvo zázrakov, ktoré ruženec ukrýva, je nespočítateľné. Preto sa pri písaní tejto knihy sústredil na „iba“ desať, o ktorých veril, že sú najdôležitejšie.

Kniha 10 zázrakov ruženca je kniha, ktorá nás vysiela do boja a vzdávania vďaky Bohu: veď koľkokrát boli neveriaci obrátení, koľkokrát boli ľudia práve modlitbou ruženca uchránení pred chorobami či vojnami – spomeňme napr. bitku pri Lepante či pri Viedni zo 17. storočia. Čitateľ má tiež možnosť zoznámiť sa bližšie s dejinami ruženca, veď už dar a samotný vývoj tejto modlitby je jedným zázrakom. Dostane odpovede na niektoré otázky, ktoré nejednému katolíkovi občas prebehnú mysľou. Spozná tiež ruženec ako modlitbu nádeje, modlitbu ako meč či veniec nebeských ruží pre našu Matku, ktorý „premieňa každý deň na Deň matiek“ (str. 51, 2. ods.), veď pravou „podstatou celého ruženca je láska“ (str. 57, 3. ods.). Modlitba ruženca dokáže vyprosiť odpustky a odčiniť hriechy proti Máriinmu nepoškvrnenému srdcu. Dokáže v sebe niesť prosby celého sveta…

To všetko sú zázraky Božieho milosrdenstva. No zoznam tu nekončí: je na nás, aby sme tie ďalšie, naše zázraky, objavili s ružencom v ruke.

Silou tejto publikácie však nie sú len samotné zázraky a pojednanie o nich. Pre mňa sa výnimočnosť tejto knihy ukrýva i  v tom, že Calloway svoje myšlienky podkladá výrokmi a svedectvami svätých, pápežov či ľudí dnešných dní – a úprimne si povedzme, akú veľkú úlohu dokážu zohrať v našich životoch svedectvá druhých. Z vlastnej skúsenosti si dovolím tvrdiť, že autor dokáže svojim prístupom, spracovaním témy a vlastným mariánskym nadšením tak zapáliť čitateľa, že ten sa odrazu sám bude chcieť vyzbrojiť touto modlitbovou zbraňou každý deň. Stačí otvoriť svoje srdce.

Donald Calloway nám tieto ružencové zázraky, klenoty našej viery, s apoštolským nadšením pripomína. Každému z nás ponúka svoj svieži pohľad, ktorý nás dokáže vnútorne obohatiť a posilniť na našej ceste viery a v oddanosti Márií. Až napokon po prečítaní tejto knižky možno tak, ako ja, dospejete k myšlienke, že vlastne samotný ruženec je jedným nádherným zázrakom.

Autorka recenzie: Jana Margová

Bibliografický popis: CALLOWAY, D., 2021. 10 zázrakov ruženca [10 Wonders of the Rosary], Košice: Zachej.sk, 160 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-306-1.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre