Kimberly Hahnová: Vyvolení a vzácni (recenzia)

Vyvolení a vzácni

Kniha Vyvolení a vzácni ma zaujala ešte predtým, ako som ju začal čítať. Jej autorkou je Kimberly Hahnová, manželka známeho konvertitu Scotta Hahna, ktorý sa v mnohých svojich knihách venuje práve vzťahom. Často hovorí o vášnivom vzťahu Boha k človeku, ale i o vzájomných väzbách medzi ľuďmi.

Teraz som držal v rukách knihu, ktorá mala byť tak trochu ženským pohľadom. Primárne je určená ženám, ale isto obohatí aj mužských čitateľov.

Autorka začína sympatickou zmienkou o svojich vlastných rodičoch, ktorí sú spolu už 50 rokov. Žijú ako kresťania, ktorí svoj vzťah vybudovali na Božom slove. Nezostáva však len pri tomto konštatovaní, ale sama ho rozvádza odvolávajúc sa na 31. kapitolu Knihy prísloví, ktorá sa tiahne ako niť celou knihou. Svätopisec tu opisuje ženu, ktorá sa bojí Pána, ktorá Mu dôveruje a v ktorej srdce muža nachádza oporu. Toľko biblické rady pre múdru a dobrú ženu.

Kimberly Hahnová pokračuje ďalej praktickými radami pre ženy, ktoré vstupujú do manželstva dotýkajúc sa v súčasnosti známych javov ako je manželstvo s neveriacim človekom alebo pokušenia v manželstve. Krásne vyzdvihuje čnosť čistoty a vernosť, ktorú majú obaja manželia chrániť. Neskôr z iného pohľadu hovorí o manželstve ako o záväzku či sľube, ktorí si dali manželia vo svojej slobode – zostať vernými  v zdraví i chorobe, v bohatsve či chudobe.

Pre mňa osobne bola veľmi užitočnou kapitola o každodennom budovaní dôvery, kde autorka so svojimi dlhoročnými skúsenosťami poukazuje na jednoduché princípy ako spoločná modlitba, odpustenie, duch vďačnosti, komunikácia, pravda a láska. Okrem toho nájde čitateľ aj praktické rady ako narábať s financiami, ako byť veľkodušný alebo ako riešiť konflikty v manželstve. Vo viacerých prípadoch sa Kimberly Hahnová odvoláva na Božie slovo, či už je to Kniha prísloví alebo postoj Ježiša v Novom zákone.

Podobne ako Scott Hahn, aj jeho manželka sa nás snaží vtiahnuť do Božieho plánu, ktorý má Boh s človekom ale aj s manželstvom ako darom, ktorý dal ľuďom. Celé dielo je silným posolstvom o kráse manželského života aj napriek mnohým útokom naň a prekážkam, ktorým manželia musia čeliť. Preto ho odporúčam nielen ženám ale aj ich mužom, pretože táto kniha je naozaj užitočným sprievodcom manželským životom, ktorého krásu objavíme až keď ho začneme žiť naplno s Bohom.

Kniha je zakončená tromi prílohami, ktoré poskytujú možnosť sebareflexie či už vo forme otázok pre ženy alebo pre snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo.

<Kúpiť knihu Vyvolení a vzácni>

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: HAHNOVÁ, K. 2014. Vyvolení a vzácni [Chosen and cherished], Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami, 232 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-89342-67-9.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre