Výnimočná novinka na Zachej.sk: 14 svätých pomocníkov

Spoznajte knihu stvorenú pre dnešnú dobu

Pre nás ľudí je prirodzené obrátiť sa s prosbou o pomoc na svojich blízkych vždy, keď to potrebujeme. Úľava väčšinou prichádza už vtedy, keď sa s nimi podelíme o všetko to, čo nás ťaží. A hoci nám nie vždy dokážu pomôcť, často nám prospieva už len ich prijatie a povzbudenie. Rovnako je to aj s našimi priateľmi svätými. Tí z nás, ktorí sa obracajú so svojimi prosbami a potrebami na svätých, majú možnosť zakúsiť silu ich príhovoru.

K svätým sa ľudia utiekali už oddávna. Najmä v časoch všeobecného utrpenia, aké prežívame aj v dnešnej dobe, sa ľudia modlili, aby boli ušetrení od choroby alebo vyliečení, ak ochorejú. Chcete vedieť, ktorí svätí im pomáhali?

Od raných cirkevných čias sa ako zvláštni patróni pri určitých chorobách vzývali títo svätci: svätý Krištofsvätý Egídius proti moru, svätý Dionýz pri bolestiach hlavy, svätý Blažej pri chorobách hrdla, svätá Katarína pri bolestiach jazyka, svätý Erazmus pri brušných neduhoch, svätá Barbora pri horúčke, svätý Vít pri epilepsii. Svätý Pantaleón bol patrónom lekárov, svätý Cyriak pomáhal v pokušeniach, najmä tých v hodine smrti, svätý Agátius v smrteľnej agónii. Svätá Margaréta je zas patrónkou rodičiek, najmä pri pôrodných ťažkostiach. U svätého Krištofa, Barbory a Kataríny hľadali veriaci ochranu pred náhlou a nezaopatrenou smrťou a svätého Egídia prosili o dobrú spoveď. V rôznorodých ťažkostiach sa vzýval svätý Eustach, ale zvlášť v rodinných problémoch, keďže sám bol za zvláštnych okolností načas odlúčený od svojej rodiny. Mor neobišiel ani domáce zvieratá a o ich zachovanie ľud žiadal svätých Juraja, Erazma, Pantaleóna a Víta. Utiekanie sa k týmto svätcom bolo v dávnych dobách moru a iných epidémií veľmi rozšírené. Prečo by nám títo veľkí svätci nemohli pomôcť aj dnes?

Cirkevne schválená kniha 14 svätých pomocníkov je dielom, vďaka ktorému spoznáte týchto 14 pomocníkov – výnimočných svätcov minulosti. Títo Boží muži a ženy pomáhajú všetkým tým, ktorí sa na nich s dôverou obrátia vo svojich modlitbách, aj v 21. storočí. Utiekajme sa k nim s dôverou a istotou, že naše prosby prednesú všemohúcemu Bohu, ktorý chce pre nás len to najlepšie.

Kniha 14 svätých pomocníkov obsahuje dve časti: V prvej časti približuje príbeh každého svätca a v druhej časti ponúka modlitby deviatnika, rozjímania, litánie i iné zvláštne modlitby k týmto 14 pomocníkom. Jej autor, františkán Bonaventure Hammer, nám prostredníctvom tejto knihy ponúka akúsi „skratku“ k Božiemu srdcu. Boh vždy vypočuje svojich verných, a kto mu je vernejší než svätí v nebi, ktorí sa pozerajú na jeho tvár?

Kniha z vydavateľstva Zachej.sk 14 svätých pomocníkov je plná príkladov hrdinskej sily obyčajných mužov a žien, ktorí prežívali svoju vieru naplno a Boha vo svojom živote postavili na prvé miesto. Ich odvaha v prežívaní viery je neporaziteľná. Túžia nás povzbudiť, aby sme ich v našom poslaní tu na zemi čo najviac napodobňovali. Veď ak oni s pomocou Božej milosti dosiahli také veľké víťazstvá, prečo by v tom nepomohli aj nám?

Knihu 14 svätých pomocníkov si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre