Vydajme sa na cestu kríža s mystičkou Máriou z Agredy

Mystické mesto Božie III. – Prebodnutie (recenzia)

Kniha, ktorá človeka chytí za srdce. Môžem vám sľubiť, že po jej prečítaní budete inak hľadieť na tajomstvá nášho vykúpenia, na našu nebeskú Matku Máriu, ale aj na svoj vlastný život vo svetle zjavení obsiahnutých v diele mystičky a rehoľnej predstavenej Márie od Ježiša z Agredy.

Tretí diel Mystického mesta Božieho má podtitul Prebodnutie, ale pojednáva aj o skrytom živote Svätej rodiny v Nazarete, o úkonoch viery a lásky Božieho Syna a jeho Matky. Mňa osobne oslovilo aj rozprávanie o svätom Jozefovi, o jeho blaženom odchode z tohto sveta v prítomnosti jeho snúbenice a toho, ktorého volali jeho synom. Zo skrytého života Svätej rodiny je cítiť veľkú lásku, úctu medzi Máriou a Jozefom (Mária si veľmi ctila svojho pokorného snúbenca a ochrancu, s láskou sa o neho starala, keď už nevládal pracovať) ale aj veľkú oddanosť a zjednotenie s Božou vôľou. Mária dostala od svojho Syna a Pána veľa milostí už počas života v Nazarete, avšak už vtedy prežívala mnohé bolesti Matky.

Ako zlatá niť sa knihou tiahne čnosť Máriinej pokory. Božia Matky sa klaňala svojmu Synovi, prosila ho o požehnanie vediac, že ona je len tvorom a on je jej Bohom. Napriek veľkému vyvýšeniu, akému sa jej dostalo, vždy sa pokladala za prach pred Bohom. Aký vzor pre nás, ktorí si o sebe často namýšľame!

Tretí diel série zachytávajúci život Svätej rodiny v Nazarete, Ježišovo verejné účinkovanie (najmä jeho odsúdenie a ukrižovanie), ale i zmŕtvychvstanie je rozdelený do krátkych kapitol. Na konci každej nasleduje poučenie samotnej Panny Márie, ktorá mystičke a všetkým čitateľom vysvetľuje hĺbku Božích tajomstiev. Často som si pri týchto dovetkoch uvedomil, o akých vážnych a vzácnych tajomstvách sa hovorí.

Priznám sa – spočiatku sa mi toto rozsiahle dielo čítalo dosť ťažkopádne, majúc pred sebou svoj život hriešnika a veľkú svätosť Božej Matky. Avšak s postupom času ma život našej Matky priťahoval novou silou a vždy som sa tešil, že si prečítam aspoň malý kúsok tohto zjavenia. To by som aj odporúčal čitateľom – premeditovať Božie zjavené tajomstvá a konfrontovať ich s vlastným životom. Určite sa nenechajme znechutiť svojimi hriechmi a nedokonalosťami, pretože Boh nás pozýva na úžasnú cestu lásky, obety a oslávenia v jeho kráľovstve pre každého, kto vytrvá na ceste.

Ako aj Mária na mnohých miestach hovorí, je to cesta sebazapierania a kríža, pretože takú cestu si zvolil jej Syn aj ona, kráľovná anjelov. Avšak on nám dáva svoju Matku a Učiteľku.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Z AGREDY, MÁRIA OD JEŽIŠA, 2021. Mystické mesto Božie III – Prebodnutie [Mística Ciudad de Dios], Košice: Zachej.sk, 423 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8211-298-9.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre