Vráť sa k Otcovi a prijmi uzdravenie všetkých rán

Všetky naše tragédie, utrpenia a všetko zlo sú spôsobené naším odchodom od Boha, ktorý je naším najúžasnejším Otcom, Otcom našich snov o tom, aby sme boli takí milovaní, ako o tom snívame. V prvom rade sa dráma týka toho, ktorý bol Luciferom, nositeľom svetla, toho, ktorý – ako hovorí Kniha Ezechiel – sa začal pozerať na seba (porov. Ez 28, 17). To je veľmi dôležité: nemožno sa pozerať na seba oddelene od pohľadu na Boha. To je veľmi dôležité.

Pozeraj sa na seba očami Boha

Chcem vidieť svoju krásu, svoju neuveriteľnú hodnotu, ale hľadieť pritom na seba Božími očami. Milovať sa jeho srdcom. Ak odvrátim zrak od darcu krásy, ktorým som obdarovaný, ak odvrátim zrak od darcu hodnoty, dôstojnosti, ktorú som dostal, a  upriamim ho len na seba, a prestanem sa pozerať na neho – vstúpim do sebectva, egocentrizmu, odvrátim sa od jeho lásky, ktorá má moc stvoriť ma nanovo. A  ak nebudem prijímať túto lásku, zdeformujem sa do podoby satana. Deformácia Lucifera na satana sa uskutočnila preto, lebo odvrátil zrak od Boha, ktorý je najnežnejším z otcov, Otcom so srdcom matky.

Dnes, v  posledných časoch, satan urobí všetko, aby v nás zničil obraz Boha Otca – zavádza civilizáciu smrti plnú mužov, ktorí sa vyhýbajú zodpovednosti byť otcami. Preto je toľko rozvodov a drám. Deti nie sú formované v  otcovskej láske, lebo otec nie je doma, lebo otec má dieťa s inou ženou, pretože sa oženil so svojou prácou a aj keď sa vracia domov, srdcom, myšlienkami je vo fi rme, prípadne pred televízorom. Je oddelený od vlastného dieťaťa, ktoré nemá možnosť naučiť sa otcovskej láske.

Satan to veľmi dobre vie. A práve preto vytvára civilizáciu bez otcov. V Evanjeliu podľa svätého Lukáša anjel oznámi Zachariášovi, že v  posledných časoch Duch Svätý s veľkou mocou prinavráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom (porov. Lk 1, 17). Preto som založil spoločenstvo bojovníkov Márie – pretože som videl obrovské straty, deštrukciu a zničenie spôsobené tým, že otec dieťa opustil. Takéto dieťa nebude môcť s  láskou povedať Bohu „otecko“, lebo je príliš zranené neprítomnosťou otca alebo ranami, ktoré mu otec spôsobil. Otec je pre dieťa spojený s tými najhoršími emóciami: s odmietnutím, s nedostatkom času, s bezmocnosťou, so závislosťou a nie so všemohúcim Otcom so srdcom matky. A práve o to satanovi ide.

Ak sa oddelím od Boha, ktorý je najnežnejší z otcov, náš Abba, budem deformovaný na satana. Satan bude vo mne otvárať všetky pekelné emócie a bude falšovať láskyplný obraz Boha. To isté urobil aj s prvými rodičmi. Sfalšoval v  nich Boží obraz. Odlúčil Adama a  Evu od Otcovho srdca pre prvotný hriech. To v  nich vyvolalo strach z Boha, hanbu za vlastné telo a strašný pocit viny. Až Ježiš Kristus to vyriešil na dreve kríža.

Svätý krst, o ktorom hovoríme, má jednu základnú úlohu – nanovo prinavrátiť každé dieťa nebeskému Otcovi. Tak veľmi túži po tom, aby sme sa vrátili do jeho srdca, k jeho láske, že neváhal obetovať ani svojho Syna, aby prostredníctvom kríža a zoslania Ducha Svätého nás mohol nanovo stvoriť pre seba – aby sa jeho deti mohli k nemu vrátiť.

Ten, ktorý je všemohúcim Bohom, chce, aby sme k nemu volali „otecko“ a uverili v jeho nekonečnú dobrotu a lásku. To je kresťanstvo. To je kristoterapia, ktorá nás robí úplne novými, ktorá nás uzdravuje z  každej rany, oslobodzuje nás od každého zla, ktorá spôsobuje, že sa stávame deťmi slávy, svetla, moci, sily Boha – nášho Otca.

Úryvok pochádza z knihy Kristoterapia, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre