Viera a práca (recenzia)

Pracujeme, aby sme žili alebo žijeme, aby sme pracovali?

Každý človek chce byť úspešný a nechce, aby sa na neho zabudlo. Každý chce zmeniť svet, a túži aby po ňom niečo zostalo. Tak veľmi chceš pracovať na dôležitých veciach, chceš nakresliť strom ale postupne zisťuješ, že si z celého stromu nedokončil ešte ani list. Jednoducho, nie si schopný to dotiahnuť. Svoje plány, alebo len čiastočné kroky, ktoré máš, nedokážeš uskutočniť za týchto podmienok v takej miere, ako by si chcel. Ak je tento život jediným životom, tak potom je všetko márne a na všetko sa zabudne.

Kresťanský svetonázor formuje každú prácu. Má možnosť dať človeku úspešný a profesijne vyvážený osobný život – že nepracujeme, aby sme slúžili sebe, ale iným.

Autor v knihe Viera a práca vyzdvihuje cnosti ako: integrita, tvorivosť a vášeň, ktoré majú byť aj na pracovisku považované za službu Bohu a nie len osobnému záujmu. „Evanjelium nás učí, že zmysel života je milovať Boha a blížneho, a služba je spôsob ako to máme urobiť.“

Na začiatku knihy autor prináša príbeh o Nieggleovi, ktorý je nádherným zamyslením z dielne J. R. R. Tolkiena, autora Pána prsteňov. Nieggle sa snaží nakresliť strom, ale skôr ako dokončí jeho čas sa naplní a musí odisť. To, čo nastáva potom je obrazom naplnenia života a zmyslu práce, ktorú vykonávame na tomto svete.

„Svet pred smrťou – jeho stará vlasť – takmer úplne na Niegglea zabudol a jeho dielo tam zostalo nedokončené a pomáha iba niektorým. V jeho novej vlasti, večnom, skutočnom svete ale zistí, že jeho strom, do najmenšieho detailu a dokončený, nebol iba výplodom jeho predstavivosti, ktorý umrel s ním. Nie, pravdou je, že bol súčasťou Skutočnej reality, ktorá bude žiť a z ktorej sa bude tešiť naveky.“

Kresťanský svetonázor dáva ľudskej práci vyšší zmysel. Považuje ju za možnosť podieľať sa denne na stvorení, ktoré Stvoriteľ začal a dal do rúk človeka.

Kniha v troch kapitolách opisuje Boží plán pre našu prácu. V druhej časti poukazuje na najčastejšiu prekážku, kvôli ktorej prestávame v práci slúžiť a stávame sa sebeckí.

V tretej časti ponúka nový príbeh pre prácu, ktorý je pretkaný evanjeliom v každom type práce. Zaoberá sa aj takými oblasťami ako sú umenie, vzdelávania, štúdium na vysokej škole, medicína, či podnikanie. Na konci vysvetľuje vášeň a dôležitosť odpočinku ako vynikať v tom, čo robíme Taktiež, aby sme nezabúdali na rovnováhu a oddychom, tak ako Kristus oddychoval na siedmy deň od stvorenia sveta a nechali dokončiť jeho dielo v nás.

Viera a práca je významným dielom aj z pohľadu filozofie a teológie. Podáva múdrosti, ktoré poznáme z písma a sú vsadené do súčasného sveta. Autor rozoberá kresťanský pohľad na prácu dopodrobna a prehľadne – v troch kapitolách a dvanástich podkapitolách, dáva čitateľovi možnosť nestratiť sa a pochopiť nadväznosť. Na základe toho, že svetonázor hľadá odpovede na tri otázky: Ako by to malo byť? Čo je hlavným problémom? Aké je riešenie a ako ho uskutočniť? Autor podáva obraz ako má vyzerať vzťah viery a práce, čo nám bráni dosiahnuť tento stav a nakoniec podáva návod a riešenie založené na evanjeliu ako uskutočniť zámer zdravého vzťahu medzi vierou a prácou.

Pre mňa sa stala kniha veľmi hlbokou úvahou o nazeraní na vzťah viery a práce. V skutočnosti sa nám často stáva a zabúdame, že práca má byť len prostriedkom k službe a plnšiemu životu v našich komunitách, rodinách a spoločenstvách. Z frustrácie a neistoty pri hľadaní práce alebo pri nedôstojných finančných a iných podmienkach, sme nútení výrazne potláčať to kým sme.

Som rád, že kniha prakticky poukazuje ako sa dostať z takýchto ťažkých myšlienok. Ako správne vnímať vzťah viery a práce, ako nájsť prácu, ktorá nám dáva zmyslel, a čo všetko môžem robiť, aby som naplnil tie najhlbšie túžby po realizovaní svojich talentov, hoci len čiastočne na tejto zemi a službe iným. Je to kniha pre končiacich študentov, absolventov a pracujúcich, ktorí hľadajú v práci viac ako len matériu a peniaze. Je to kniha pre dnešnú generáciu.

Viera a práca

Autor recenzie: Marcel Rypák

Bibliografický popis: KELLER, T. 2017. Viera a práca – Pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali? [Every Good Endeavor], Bratislava : SEV, 248 s., brožovaná väzba, ISBN: 978-80-8886-387-8.

 

O autorovi: Tim Keller, zároveň autor bestselleru The reason for God, pochádza z Pennsylvánie. Študoval na Bucknell University, Cordon-Conwell Theological Seminary a Westminster Theological Seminary. Viac ako dvadsať rokov sa venuje študentom, mladých pracovníkom a vedúcim starším pracovníkom v téme práce a povolania. Jeho začiatky spočívali v práci pastora v meste v Hopewell vo Virgínii. V roku 1989 spolu s manželkou Kathy a ich tromi synmi založil Redeemer Presbyterian Church na Manhattane. V súčasnosti má zbor takmer šesťtisíc členov na piatich bohoslužbách a v dcérskych zboroch. Svoj rukopis a skúsenosti momentálne prináša do veľmi praktickej knihy pre všetkých, pretože každý človek je povolaný k práci.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre