Vianočná modlitba

Pripravme sa na prijatie novorodeného Spasiteľa do svojho srdca modlitbou vďaky za všetko, čo nám Boh daroval.

 

Nebeský Otče,

chcem sa ti dnes poďakovať za všetky dary, ktoré si mi dal:

1. Viera – Sme spasení vďaka tvojej milosti skrze vieru; a to nie je z nás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik z nás nevystatoval. (Ef 2, 8-9) Vďaka ti, Bože!

2. Nádej – Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. (Rim 15, 4) Vďaka ti, Bože!

3. Láska – V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. (1 Jn 4, 19) Vďaka ti, Bože!

4. Odpustenie – Ale ak vyznávame svoje hriechy, ty si verný a spravodlivý: odpustíš nám hriechy a očistíš nás od každej neprávosti. (1 Jn 1, 9) Vďaka ti, Bože!

5. Milosrdenstvo – Buďme milosrdní, ako si milosrdný ty, náš Otec! (Lk 6, 36) Vďaka ti, Bože!

6. Dobrota – Buďme k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajme, ako aj nám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4, 32) Vďaka ti, Bože!

7. Štedrosť – Buďme vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. (2 Kor 9, 11) Vďaka ti, Bože!

8. Súcit – Napokon buďme všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujme! Buďme milosrdní a pokorní! (1 Pt 3, 8) Vďaka ti, Bože!

9. Radosť – V nádeji sa radujme, v súžení buďme trpezliví, v modlitbe vytrvalí. (Rim 12, 12) Vďaka ti, Bože!

10. Spása – Ježiš nám hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) Vďaka ti, Bože!

11. Poslušnosť – A slovo aj uskutočňujme, nebuďme len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Buďme uskutočňovateľmi diela. (Jak 1, 22; Jak 1, 25) Vďaka ti, Bože!

12. Život – Ty si prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10) Vďaka ti, Bože!

Amen.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Zdroj: Pinterest. Upravené.

4.5 Užívateľ (21 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

2 Komentáre

  • Krásne a originálne

  • Požehnané a zdravé Vianoce.

Komentáre