Vezmi a čítaj: Na ceste k zmiereniu (fotoreportáž)

Don Peter Bicák naplnil v utorok, 28. februára, seminárny Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach hneď, ako doň vošiel. Je misionárom telom aj dušou – a vidieť to na prvý pohľad. 1

Nepotrebuje používať kvetnaté reči, prečačkané metafory a básnické prirovnania, aby zaujal. S jeho prvými slovami celý kostol stíchol a ponoril sa do očakávania. Ľudia pomaly vstávali zo zadných lavíc a presúvali sa dopredu.

Don Peter Bicák

Jeho slová boli plné života a skúsenosti z prežívania osobného vzťahu s Bohom. Nehovoril o niečom čo čítal, čo počul. Nehovoril veci z druhej ruky, ale, akoby v holých dlaniach priniesol veriacim vlastné, prežité a autentické svedectvo Božieho milosrdenstva a lásky.

Páter Juraj Pigula
Úcta, s akou hovoril o Markovi Rupnikovi, autorovi knihy Hľadám svojich bratov, vyrážala dych. Na vlastné oči sme videli, čo znamená kultúra úcty v praxi – veľký muž vzdával hold veľkému mužovi, bez toho, aby bol zmietaný strachom, že bude o niečo ukrátený.

Hľadám svojich bratov

Diskusia v Átriu seminárneho kostola
V predvečer Popolcovej stredy dostali naše srdcia príležitosť stíchnuť, oddýchnuť si a spoznať, že zmierenie s Otcom, po ktorom tak túžime, prichádza v zmierení s bratmi. Že skutočným milosrdenstvom je hľadieť na svet Božími očami – očami neba a vidieť brata aj v tých najposlednejších z posledných.

Don Peter Bicák

Z celého srdca ďakujeme Donovi Petrovi Bicákovi za silné posolstvo a myšlienky, o ktoré sa na prednáške z cyklu Vezmi a čítaj s nami podelil.

Už teraz vás pozývame na najbližšiu prednášku z cyklu „Vezmi a čítaj“, ktorá sa uskutoční už 28. marca 2017 v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Hosťom bude prior Rehole sv. Augustína, páter Juraj Pigula, ktorý zároveň predstaví knihu Milosrdné srdce.  

Tešíme sa na vás

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre