Ulf Ekman: Veľký objav (recenzia)

Kniha Veľký objav má podtitul Naša cesta do katolíckej cirkvi. Je osobnou výpoveďou manželov UIfa a Birgitty Ekmanovcov. Ulf Ekman založil v roku 1983 vo Švédsku zbor Slovo života a veľkú časť svojho života venoval práve tomuto evanjelikálnemu zboru, ktorý sa postupne rozšíril do mnohých krajín – medzi nimi aj na Slovensko. Okrem iného sa Slovo života venuje aj misionárskej činnosti a je veľmi živým a aktívnym zborom. Mnohé roky Ulf Ekman pôsobil ako pastor v tomto zbore vo švédskom meste Uppsala. No posledných pätnásť rokov sa spolu s manželkou vydali na cestu hľadania a objavovania katolíckej viery.

Veľký objav

V knihe postupne opisujú svoje životné príbehy od toho, ako sa stali veriacimi, až k hlbokému pátraniu po odpovediach na mnohé teologické a dogmatické otázky. Spočiatku ich vzťah ku katolíckej viere bol skôr negatívny a poznačený sekularizáciou vo Švédsku a mnohými predsudkami zo strany protestantov. Avšak vďaka mnohým životným okolnostiam a situáciám dostali príležitosť, aby svoje prebraté názory prehodnotili. Veľmi ma upútala ich vôľa hľadať odpovede a ísť za pravdou. Neuspokojili sa s kritickým postojom voči Katolíckej cirkvi, ktorý by pre nich bol možno viac pohodlný a nebáli sa za odpoveďami cestovať a diskutovať o svojich otázkach.

Okrem otázok týkajúcich sa úcty voči Panne Márii, autority pápeža, pútnických miest, očistca a pod. ponúkajú manželia veľmi hlboké vysvetlenie podstaty Cirkvi a veľký dôraz dávajú na jednotu medzi kresťanmi. Práve táto túžba po jednote bola podľa môjho názoru jedným z ústredných motívov ich konverzie. Samozrejme, tento proces odchodu zo Slova života a vstupu do Katolíckej cirkvi sa nezaobišiel bez mnohých búrlivých reakcií, s ktorými sa Ulf a Brigitta museli postupne vyrovnávať. Je jasné, že sa nedá len tak zhrnúť 15 rokov ich hľadania a zmien postojov a objasniť tak všetky ich motívy. Preto odporúčam túto knihu všetkým, ktorí sa pýtajú „Prečo?“. Či už bratom protestantom, alebo katolíkom, ktorí v nej môžu znovu objaviť mnohé poklady viery a uvedomiť si plnú šírku, výšku a hĺbku Cirkvi.

Napriek odchodu zo zboru, ktorý sám založil, sa Ulf o ňom vyjadruje vždy s obrovskou úctou a láskou, čo je pre mňa veľký znak toho, že jeho rozhodnutie bolo rozhodnutím zrelého muža. Práve úcta a láska je to, čo bytostne potrebujeme, aby sme mohli hovoriť o jednej – Kristovej Cirkvi. Prajem teda všetkým, ktorí po tejto knihe siahnu, aby mali otvorené srdce, pretože Boh bude cez ňu k vám hovoriť. A je úplne jedno z akej ste denominácie, či zboru.

<Kúpiť knihu Veľký objav>

Autor recenzie: Kateřina Launerová

Bibliografický odkaz: EKMAN, U. – EKMAN, B. 2017. Veľký objav [Den stora upttäckten], Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 216 s., brožovaná, ISBN 978-80-8193-007-2.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre