TOP 13 krížových ciest

Prežívame pôstne obdobie a v tomto období častejšie ako inokedy rozjímame o utrpení nášho Pána a odovzdávame mu naše vlastné kríže a slabosti. Vhodnou pomôckou k intenzívnejšej modlitbe sú zamyslenia krížových  ciest. O tom, že je to naozaj tak, svedčí fakt, že desatinu najpredávanejších titulov v našom kníhkupectve tvoria práve krížové cesty. Ktoré sú to?

 1. Krížová cesta podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Modlitbou tejto krížovej cesty môžeme rozjímať o 14 zastaveniach Pána Ježiša počas jeho bolestnej cesty z pohľadu výnimočnej mystičky a vizionárky. Krížová cesta je zostavená z jej súkromných zjavení a je obohatením duchovného života.

 1. Krížová cesta sebaprijatia

Brožúrka obsahuje veľmi pekné zamyslenia, ktoré ak precítime, pomôžu nám uzdraviť našu zranenú lásku, precítiť Božiu nehu a zažiť bezpodmienečné prijatie. Naučíme sa milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.

 1. Krížová cesta uzdravenia rodu

Meditácie krížovej cesty slúžia na odhalenie hriechov, ktoré poznačili celé pokolenia, a zároveň ich odovzdávajú Božiemu milosrdenstvu. Jedine presvätá Krv nášho Pána je liekom, ktorý uzdraví a oslobodí život jednotlivca i životy všetkých členov rodu.

 1. Zastavenia Krížovej cesty

Útla brožúrka obsahuje zamyslenia o umučení Ježiša Krista, ktoré diktoval Cataline Rivas samotný Ježiš. Pozýva rozjímať aj každého jedného z nás: „Zamysli sa, čo všetko som musel vytrpieť, aby som vykúpil svet, aby som mohol prebývať v tvojom srdci, aby som ti umožnil vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.“

 1. Krížová cesta za uzdravenie manželstva

Modlitba krížovej cesty prináša Božie požehnanie, ktoré sa rozlieva na každého, kto sa ju modlí. Duch Boží prostredníctvom nej veje a prináša život aj do dávno mŕtvych zákutí manželského života.

 1. Krížová cesta za uzdravenie rodín

Pri rozjímaní jednotlivých zastavení si môžeme vyprosovať, nech vo všetkých rodinách opäť rozkvitne Boží pokoj, rodinná pohoda a môžu v nich vyrastať šťastné Božie deti.

 1. Krížová cesta matiek

Krížová cesta je určená rodinám, ktoré prežívajú ťažkosti. Matky a otcovia, ktorí plačú nad svojimi deťmi, sa modlitbou jednotlivých zastavení spájajú s Ježišom a on sa svojím krížom spája sa s nimi.

 1. Krížová cesta za deti a mládež

Ak ste rodičmi a bojíte sa o svoje ratolesti, modlitbou tejto krížovej cesty môžete prosiť za deti, aby boli ochránené pred nepriaznivými účinkami dnešnej doby a prosiť o pomoc pri ich výchove.

 1. Krížová cesta so sv. Teréziou od Ježiša

Sv. Terézia od Ježiša z Avily, učiteľka Cirkvi, a zároveň učiteľka modlitby, pozýva nielen sestry karmelitánky, ale aj každého z nás vziať na plecia svoj kríž a spolu s Ježišom kráčať na Golgotu.

 1. Krížová cesta, Meditácie o utrpení

Publikácia obsahuje rovno dve diela, ktorých autorom je Alfonz Mária de Liguori. Zamyslenia krížovej cesty nabádajú k ľútosti svojich hriechov a túžbe už viac nehrešiť. Druhá časť obsahuje 15 hlbokých meditácií, ktoré majú viesť k premýšľaniu nad utrpením nášho Pána.

 1. Krížová cesta s Máriou

Autorom týchto rozjímaní je Elias Vella. Pozýva nás spolu s Máriou a jej Synom prežiť cestu plnú bolesti a utrpenia. Zastavenia sú doplnené celostranovými farebnými ilustráciami.

Nezabudli sme ani na tých menších z nás, veď Ježišovým želaním bolo, aby maličkých nechali prichádzať k nemu. Aj modlitbou krížovej cesty sa deti môžu Ježišovi priblížiť, keď budú chvíľku kráčať spolu s ním po krížovej ceste a rozjímať nad jeho bolesťami a utrpením. Zamyslenia krížových ciest pre deti sú prispôsobené detskému veku.

 1. Krížová cesta pre deti

Brožúrka s farebnými dvojstránkami obsahuje obrázoky s motívom daného zastavenia a kratučký text  zastavenia. V závere nájdete slová piesne Keď na kríž pozerám s akordami.

 1. Na krížovej ceste s tebou

Detská krížová cesta obsahuje úvahu, krátku strelnú modlitbu a výzvu na zmenu. Dieťa môže postupne sledovať, ako sa mu v danom predsavzatí darí. Udalosti v jednotlivých zastaveniach je možné prečítať si aj v evanjeliu sv. Matúša.

Jana Gregorovičová, za tím Zachej.sk

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre