Posts tagged with "Panna Mária"

Panna Mária v Kibehu: Musíte pomôcť Ježišovi zachrániť svet

Mnoho ľudí už počulo o zjaveniach vo Fatime, Lurdoch alebo Guadalupe. Máriine posolstvá pre tri vizionárky v Kibehu však doteraz zostávajú takmer neznáme. Táto malá dedinka na juhu Rwandy sa rýchlo stala jedinou africkou mariánskou svätyňou. V rokoch 1981-1989 sa tu viackrát zjavila stredoškolákom Matka Božia, ktorá nariekala nad stavom viery ľudí, nad korupciou politikov a šírením bezprávia vo svete. Pripomenula nám potrebu pokánia a obrátenia. Presne predpovedala hroznú genocídu, ktorá zasiahla Rwandu o niekoľko rokov neskôr. Zjavenia v Kibehu boli oficiálne uznané Cirkvou v roku 2001.

Rwanda. Začiatok roku 1980 je smutným obdobím. V celej krajine došlo k vandalizmu. Sochy Matky Božej boli ukradnuté a zničené. Len málo ľudí sa modlilo ruženec. Dokonca aj samotní duchovní si túto modlitbu pripomínali lenzriedka. Podľahli vplyvu falošných teológov, ktorí tvrdili, že bohoslužba stratila zmysel. O niečo neskôr, vo chvíli rozšírenej apatie a skľúčenosti, sa v tejto krajine objavila tá, na ktorú sa takmer zabudlo – Božia Matka.

Vizionárky, ktorým sa Mária zjavila, navštevovali školu vedenú mníškami. Väčšina zo 120 študentiek boli katolíčky, ale mládež bola na tom v morálnom zmysle biedne…

Prvé zjavenie

Prvú návštevu Panny Márie mala šestnásťročná Alphonsine Mumureková. Zjavenie sa odohralo v sobotu 28. novembra 1981 o 12:35. Alphonsine si spomenula: „Bola som v jedálni a rozdávala som jedlo. Zrazu som začula hlas. Mária mi povedala: Dcéra moja, tu som.“

Dievča sa priznalo, že vyšlo na chodbu a videlo veľmi krásnu ženu. Pokľakla, urobila znamenie kríža a potom sa spýtala: „Kto si?“ Mária odpovedala: „NdiNyinaWaJambo“ (čo v miestnom jazyku znamená: Som Matka Slova).

Panna Mária ju uistila, že vie, že ju Alphonsine miluje, ale bola by rada, keby aj ostatní študenti mali takú hlbokú vieru, pretože neveria dostatočne.

Od samého začiatku nikto neveril tomu, čo Alphonsine hovorila. Medzitým sa jej Panna Mária znovu zjavila 29. novembra a neskôr takmer každú decembrovú nedeľu. Kvôli týmto mimoriadnym návštevám dievča veľmi trpelo posmechom svojich rovesníkov.

Svet smeruje do priepasti…

Večer 12. januára 1982 sa Panna Mária prvýkrát zjavila sedemnásťročnej Anathalie Mukamazimpakovej. Bola skromná a zbožná. Anathalie hovorila v prvom rade o kresťanskom zmysle utrpenia. Vlastným životom to dávala za príklad.

Panna Mária v rozhovore s Anathalie tiež povedala: „Svet ide veľmi zlou cestou; ľudia páchajú veľa hriechov, vládne násilie a rivalita, neexistuje súhlas. (…) Svet sa rúti do priepasti, až splynie v jeden ohavný stav; a ak nebudete činiť pokánie a nezmeníte svoje srdcia, všetci padnete do priepasti. Vo svete vládne sebectvo, nenávisť, nečistota a bezbožnosť. Z tohto dôvodu je potrebné okamžite ľutovať, nezatvrdzovať si srdce, zriecť sa hriechu a poslúchať Božie prikázania.“

Mária tiež povedala Anathalie, že bude trpieť väčšinu svojho života. 3. septembra 1983 jej dievča odpovedalo: „Prijímam cestu, ktorou ma chceš viesť, či už je to cesta utrpenia alebo cesta radosti.“ Mária vysvetlila, že utrpením zachraňuje seba a svojich blížnych, pretože utrpenie ukazuje pravú lásku.

Korunka Sedembolestnej Panny Márie

Matka Slova sa zjavila aj tretej dievčine, Marie-Claire Mukangangovej, ktorá neverila tomu, čo Alphonsine hovorila, a kruto prenasledovala obe vizionárky.

Marie-Claire neskôr zahynula spolu s manželom vo vojne, ktorú Panna Mária presne predpovedala.

Napriek mnohým chybám, ktoré mala Marie-Claire, Matka Slova práveju poverila dôležitou úlohou – podporovať pobožnosť k Sedembolestnej Panne Márii.

Matka Božia sa jej zjavovala od 2. marca 1982 do 15. septembra 1982. Odvtedy Marie-Claire neustále opakovala potrebu rozjímať o Ježišovom utrpení a hlbokom zármutku jeho Matky. Hovorila, že je potrebné modliť sa ruženec a korunku Sedembolestnej Panny Márie, aby sme dostali milosť pokánia.

Mária nariekala, že mnohí ľudia páchajú hriechy, ale všetci sa správajú, akoby sa ničoho zlého nedopustili. Počas prvého zjavenia Marie-Claire povedala: „Súčasní ľudia už necítia zlo, ktoré páchajú. Keď človek spácha hriech, neprizná si, že urobil zle. Žiadam vás, aby ste oľutovali svoje hriechy. Ak budete recitovať túto korunku, keď o nej budete meditovať, budete mať silu činiť pokánie. Mnoho ľudí dnes už nevie požiadať o odpustenie. Títo ľudia opäť križujú Božieho Syna. Prišla som vám to pripomenúť, najmä tu v Rwande, pretože tu stále nachádzam skromných ľudí, ktorí nie sú pripútaní k bohatstvu ani peniazom.“

15. augusta 1982 sa dievča videlo stáť uprostred veľkého tŕnistého kríka. Sedemkrát padla do tŕnia a Mária povedala: „Sedemkrát si padla do tŕnia, aby si pohla zatvrdnutými srdciami ľudí. Svet je chorý, dieťa moje. Musíte sa umŕtvovať, aby ste pomohli Ježišovi zachrániť svet.“

Hrozné proroctvo

V Kibehu Panna Mária oznámila, že v Rwande sa stanú hrozné veci. Mária povedala, že ak sa ľudia neobrátia, na tri dni a tri noci bude tma a zachránení budú len tí, ktorí budú mať doma ručne vyrábané rwandské sviečky. V roku 1983 Matka Slova ukázala vizionárkam rieky plné krvi, vraždiacich ľudí, zmasakrované telá rozhádzané a odrezané od hláv, ktoré nemali byť pochované.

Toto hrozné proroctvo sa naplnilo v roku 1994. V bratovražedných bojoch medzi kmeňmi Hutu a Tutsi zomrelo viac ako milión ľudí a tisíce ďalších boli zmrzačené. Ľudia zomierali rukami svojich susedov, navzájom sa sťali a mrzačili mačetami alebo boli upálení zaživa. Ženy a dievčatá boli znásilnené a potom zabité. Novorodencov hádzali o stenu a tehotným ženám rozrezávali bruchá. Deti boli vraždené pred očami svojich matiek, manželky boli zabité pred očami svojich manželov. Zmrzačené, dorezané končatiny boli všade, diali sa mnohé masakre v kostoloch a nemocniciach…

Keď dievčatá sprostredkovali slová Panny Márie o hroznej genocíde, ktorá sa mala stať, kňazi im neverili. Predpovedaná temnota hrozného vojnového teroru však trvala presne tri mesiace: od apríla do júla 1994. Misionári povedali, že rodiny, ktoré mali doma počas hrozných masakrov požehnané sviečky, prežili!

Oznámenie rwandskej genocídy sa stalo jedným z hlavných dôvodov, ktoré viedli cirkevné autority k uznaniu zjavení v Kibehu.

Panna Mária tiež varovala svet, že sexuálna sloboda môže viesť ku katastrofe. Matka Slova vyzvala celý svet – ako vo Fatime – k modlitbe, pôstu a pokániu, aby sme sa vyhli vojne a trestu.

29. júna 2001 boli zjavenia Panny Márie v Kibehu vyhlásené za autentické. Od zjavení nastali veľkolepé vlny obrátení, ale aj strašných zločinov. Dokonca aj v roku 1995 bolo pred farským kostolom v Kibehu zavraždených asi 3000 ľudí.

Vyzerá to tak, že napriek počiatočnej vlne obrátení ľudia opäť zabudli na úpenlivé volanie Matky a jej prosby o pokánie a modlitbu. Zdá sa, že túžba ľudí po pomste je väčšia ako túžba po obrátení…

Viac o zjaveniach Panny Márie v Kibehu, ako aj o posolstvách, ktoré odovzdala svetu prostredníctvom vizionárov, nájdete v knihe Naša Pani z Kibeha na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Zdroj & foto: Vicona.pl

Ako sa začali zjavenia Panny Márie v Kibehu, jedinom mieste v celej Afrike, ktoré uznal Vatikán?

Zjavenia Panny Márie v Kibehu, jedinom mariánskom mieste v celej Afrike, ktoré uznal Vatikán, sa začali v roku 1981. Viete však, ako sa to stalo? Prinášame vám fascinujúci popis začiatku zjavení Panny Márie, ktorá si ako prvú vizionárku vybrala školáčku Alphonsine z dediny Kibeho.

Read More

Svätý dom v Lorete

O pár dní si pripomíname najkrajšie sviatky roka. Narodenie nášho Spasiteľa, ktoré sa udialo v Betleheme pred 2000 rokmi, je udalosťou, ktorá zmenila svet. Premýšľali ste však niekedy nad tým, kde žila Svätá rodina s malým Ježiškom po návrate z Egypta? Ako asi vyzeral ich dom v Nazarete? A čo sa s ním vlastne neskôr stalo? Prinášame vám úryvok z knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi, vďaka ktorému sa dozviete odpovede na tieto otázky – a ešte omnoho viac.

Read More

Zjavenia na konci sveta

Mariánske zjavenia v japonskej Akite z roku 1973 nepatria v našich končinách k známym udalostiam. Napriek tomu je veľmi dôležité, aby sa o nich dozvedel svet, pretože v nich Panna Mária odovzdala mimoriadne dôležité posolstvo. Prinášame vám úryvok z novej knihy z vydavateľstva Zachej.sk Akita: Krv a slzy Matky, v ktorom sa dozviete, ako sa tieto zjavenia vlastne začali. 

Read More

Porozumejme ružencu

Každý bojovník Panny Márie potrebuje vedieť používať zbrane, ktoré nám naša Matka odovzdala. Jednou z týchto zbraní je práve modlitba ruženca. Prinášame vám úryvok z novej knihy obľúbeného poľského saleziána Dominika Chmielewského s názvom Ruženec – záchrana pre svet, vďaka ktorej si naplno uvedomíte naliehavú potrebu venovať čas tejto modlitbe.

Read More

Frekvencia a čas trvania zjavení v Garabandale

Spoznajte mimoriadne udalosti, ktoré sa udiali v rokoch 1961 – 1965 v Garabandale, v odľahlej dedine na severe Španielska! Prinášame vám úryvok z novinky Garabandal: Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus, ktorá bola napísaná v čase, keď k zjaveniam ešte stále dochádzalo.

Read More