Svätý Maximilián Kolbe: Rytier Nepoškvrnenej Panny Márie

14. augusta si pripomíname sviatok svätého Maximiliána Kolbeho, františkánskeho kňaza a zakladateľa Rytierstva Nepoškvrnenej, ktorý obetoval svoj život za svojho spoluväzňa v Osvienčime. Prečítajte si viac o jeho živote a uctite si tohto veľkého svätca krátkou modlitbou.

Získať celý svet pre Nepoškvrnenú Pannu Máriu bolo životným naplnením svätého Maximiliána Kolbeho. Tento svätec sa narodil v Poľsku, pôsobil v reholi františkánov a ako misionár cestujúci po svete založil Rytierstvo Nepoškvrnenej, ktoré je dodnes zdrojom inšpirácie a ukazuje cestu, ako žiť v prorockom duchu.

Militia Immaculatae – Rytierstvo Nepoškvrnenej založil o. Maximilián Kolbe v roku 1917 počas štúdia filozofie a teológie v Ríme. V tom čase v uliciach prebiehali veľké protesty vedené slobodomurármi, ktorí vyzývali ľud k odvráteniu sa od Boha. Nosili transparenty svätého Archanjela Michaela, na ktorého hlave bola podobizeň Lucifera. Boli tam nadpisy, ktoré o. Maximilián považoval za nebezpečné pre ľud a Cirkev. Na jednom z nich bolo uvedené, že vo Vatikáne bude vládnuť diabol a pápež mu bude slúžiť ako Švajčiar. Vtedy sa o. Maximilián so spolubratmi rozhodol, že založí spolok na obranu Cirkvi. Celú túto svoju aktivitu zasvätil Panne Márii. V roku 1919 požehnal hnutiu pápež Benedikt XV. Hnutie sa začalo intenzívne rozvíjať v poľskom Krakove a so súhlasom miestneho arcibiskupa sa doň zapájali aj laici. Spoločným heslom bolo: “Získajme celý svet pre Nepoškvrnenú Pannu, aby skrze ňu kraľoval Kristus v dušiach všetkých ľudí.“ V roku 1927 založil o. Maximilián kláštor a vydavateľstvo venované Nepoškvrnenej.

Svojim študentom pri vyučovaní katechizmu odhalil formulu svätosti, ktorú sám aplikoval vo svojom živote. Tento vzorec v = V študenti nechápali. So záujmom túžili poznať jeho význam, ktorý o. Maximilián jednoducho vysvetlil. Malé v je moja vôľa, veľké V je Božia vôľa. Ak stotožníte svoju vôľu s Božou vôľou, budete svätí. Hriech páchame vtedy, keď oddelíme svoju vôľu od jeho vôle, pretože prevraciame formulku svätosti. Boh nechce zlo. Jeho vôľou je, aby ľudská bytosť prejavovala svoju slobodnú vôľu konať dobro, nie zlo. Ľudská sloboda nám umožňuje podieľať sa na Božom diele.

Totalitná propaganda bola nepriateľom o. Maximiliána – či už v prvej svetovej vojne alebo neskôr v druhej, počas ktorej nakoniec obetoval svoj život. Nacistickí vojaci mu ponúkali rôzne spolupráce, dokonca aj nemecké občianstvo, ktoré zásadne odmietol. Spolu so svojimi rehoľnými bratmi často ukrýval Židov pred nacistickým prenasledovaním. Publikoval noviny s protinacistickými názormi, čím rozhneval nemecké úrady. Tie mu zatvorili kláštor a jeho zatkli. Bol v tábore Osvienčim, kde slúžil iným ako kňaz, za čo ho nacisti brutálne bili a šikanovali. Raz sa podarilo desiatim väzňom utiecť z tábora. Nacisti tak vybrali iných desiatich mužov, ktorí mali zomrieť hladom, aby ukázali varovanie, že žiaden pokus o útek už nebudú akceptovať. Jeden z mužov prosil o zmilovanie, pretože mal ženu a deti. Keď to videl o. Maximilián, prihlásil sa za neho. Pri mučení, ktoré podstupoval, neustále viedol všetkých spolutrpiacich v modlitbe. Po dvoch týždňoch, dehydrovaný a vysilený, dostáva o. Maximilián smrtiacu injekciu. Počas svojho života raz povedal: „Chcel by som byť prach, aby som cestoval s vetrom, zasiahol všetky časti sveta a kázal posolstvo evanjelia.“ Pri spopolnení jeho tela nacisti ani nevedeli, že mu plnia jeho túžbu. Láska k človeku, ktorú o. Maximilián ukázal v čase obetovania svojho života za iného človeka, je naplnením evanjelia. Čin tohto svätca ukazuje, že iba láska je tvorivou silou a zárukou slobody.

Hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej Panny Márie dodnes vydáva svedectvo z evanjelia a pretvára svet prostredníctvom lásky. Vyzdvihuje učenie Katolíckej cirkvi, podporuje lásku k Ježišovi v Eucharistii a k sviatostiam, poukazuje na veľkú úlohu Panny Márie v pláne spásy a podporuje posvätnosť ľudského života.

Všetci členovia hnutia si uvedomujú svoje poslanie evanjelizovať a vydávať svedectvo o viere. Cez Máriu, Božiu Matku, sa snažia priviesť každého jednotlivca ku Kristovi. Dôležitým aktom je zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorej sa vložíte pod jej ochranný plášť. Spolu s Nepoškvrnenou tak pracujete na budovaní a obnove Cirkvi. Ona osvieti vašu myseľ, usmerní vašu vôľu, požehná vaše úsilie a prihovára sa za vás zvláštnym spôsobom pred Otcovým trónom. Členovia hnutia nosia zázračnú medailu Nepoškvrnenej Panny Márie. Táto medaila bola odovzdaná Pannou Máriou pri zjavení svätej Kataríne Labouré.

Svätý Ján Pavol II. neustále odporúčal akt zasvätenia sa Nepoškvrnenej Panne Márii. Sám si ako pápežské motto zvolil nadšené slová Totus Tuus – Celý tvoj. Pre neho samotného bola osoba svätého Maximiliána Kolbeho znamením. Signalizoval nástup novej éry, civilizácie lásky. On bol ten, ktorý sa postavil mocnému zlu a zotrval v pravde, a to bez ohľadu na to, ako sa k nemu správali ľudia, ktorí boli pri moci. Nech je nám tento svätec vzorom v našom každodennom živote.

Modlitba k svätému Maximiliánovi Kolbemu

Svätý Maximilián Kolbe, najvernejší syn svätého Františka z Assisi, verne oddaný Bohu! Ty si počas svojho života praktizoval hrdinské čnosti a vykonával apoštolské skutky. Obráť svoj pohľad na nás, ktorí sa k tebe utiekame a ctíme ťa!

Rozšíril si úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorej čistota a svetlo lásky vychádzajúce z jej Nepoškvrneného Srdca priviedlo nespočetné množstvo duší k svätosti. Získaj aj pre nás svetlo a silu, ktorú potrebujeme, aby sme konali dobro a priviedli mnohé duše ku Kristovi!

Nech sme vždy zjednotení s Ježišom Kristom, naším Pánom a Spasiteľom, aby sme dosiahli taký vysoký stupeň lásky k blížnemu, že dokážeme ponúknuť svoj život za iných. Nech neustále ukazujeme svojím životom svedectvo pravej lásky plynúcej z evanjelia.

Pomôž nám stať sa podobnými tebe, svätý Maximilián. Vypros nám milosť vytrvalej modlitby. Nech spolu s Duchom Svätým a Nepoškvrnenou Pannou Máriou budujeme Kristovu Cirkev.

Svätý Maximilián Kolbe, oroduj za nás!

PhDr. Lenka Debnár

Foto: Wikipedia

Produkty súvisiace s týmto článkom

Modlitba za rodinu
k sv. Maximiliánovi
Kolbe
5 novén k Panne Márii,
Pomocnici kresťanov
Kecharitomene
– Milostiplná
5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre