Svätý dom v Lorete

O pár dní si pripomíname najkrajšie sviatky roka. Narodenie nášho Spasiteľa, ktoré sa udialo v Betleheme pred 2000 rokmi, je udalosťou, ktorá zmenila svet. Premýšľali ste však niekedy nad tým, kde žila Svätá rodina s malým Ježiškom po návrate z Egypta? Ako asi vyzeral ich dom v Nazarete? A čo sa s ním vlastne neskôr stalo? Prinášame vám úryvok z knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi, vďaka ktorému sa dozviete odpovede na tieto otázky – a ešte omnoho viac.

„Už niekto navštívil Loreto, kto by na vlastné oči nevidel a na vlastné uši nepočul a vo svojej svojej duši nepocítil mocné Božie diela?“ svätý Peter Kanízius

Najsvätejší dom na svete sa nachádza v Taliansku.

Nie, nie je to omyl. Kedysi bol vo Svätej zemi, ale premiestnil sa.

Rodinný dom Ježiša, Márie a Jozefa dnes nájdete v talianskom mestečku Loreto. Pýtate sa, ako sa ta dostal? Na ďalších stranách spoznáte pravdivý príbeh o tom, ako dom Svätej rodiny v Nazarete preniesli do Talianska anjeli. Príbeh taký fascinujúci, že po jeho prečítaní možno budete chcieť navštíviť Loreto.

Historici uvádzajú, že dom Svätej rodiny stál v Nazarete 13 storočí, až kým 10. mája 1291 náhle nezmizol a nezostali z neho len základy! Komunita v Nazarete, ktorej táto zmena ihneď udrela do očí, zostala bezradná. Nebolo možné, aby človek alebo skupina ľudí dom rýchlo presťahovala bez toho, aby si to niekto všimol.

Podľa tradície to boli anjeli, kto preniesol Svätý dom z Nazareta. Také isté vysvetlenie obsahuje aj opis mystického zážitku blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej:

„Vo videní som bola často svedkom toho, ako Svätý dom premiestnili do Loreta. Dlho som tomu nemohla uveriť, ale neprestala som to vídať. Uzrela som Svätý dom, ako ho ponad more nesie sedem anjelov. Chýbali mu základy, ale pod ním bola žiariaca plocha zo svetla. Na každej strane mal niečo ako rúčku, traja anjeli ho niesli z jednej strany a traja z druhej. Siedmy anjel sa vznášal vpredu a za ním sa tiahol dlhý svetelný pás.“

Aký nádherný výjav! Čo však blahoslavená Anna Katarína nevidela, bolo, že anjeli Svätý dom z Nazareta najprv vzali do mesta Trsat v dnešnom Chorvátsku, vtedy známom ako Ilýria alebo Dalmácia. Prečo ho ta anjeli preniesli? Prečo ho vôbec prenášali?

Svätý dom bol premiestnený v roku 1291. Dôvod, prečo sa tak stalo, sa ukázal o tri roky neskôr, keď v roku 1294 celé mesto Nazaret spustošili moslimovia. Keby Svätý dom zostal v Nazarete, útočníci by ho úplne zničili. Boh predvídal toto znesvätenie a poslal svojich anjelov, aby dom pred ním uchránili.

Po celé stáročia Boh používal takých ľudí, akými bola svätá Helena, aby odniesli relikvie (sväté predmety spojené s Ježišom, Máriou a svätými) zo Svätej zeme na bezpečnejšie miesta. Svätý John Henry Newman raz navštívil Svätý dom a takto uvážene sa vyjadril k otázke jeho premiestnenia:

„Tomu, kto položil [Noemovu] archu na prívaly svetovej potopy, ukryjúc do nej všetky živé bytosti, kto zahalil pozemský raj a povedal, že viera hory prenáša, kto po štyridsať rokov držal pri živote tisíce ľudí na neplodnej pustatine, kto vzal Eliáša do neba, aby ho zjavil až v posledných dňoch, tomu by nič nebránilo urobiť aj takýto zázrak. A už ako záležitosti skutočnosti vidíme všetky ostatné pamiatky nášho Pána  a jeho svätých zhromaždené v srdci kresťanstva z končín zeme, kde ich ohrozovalo pohanstvo (čiže jeho relikvie). Svätého Augustína odnášajú z Hippa, proroka Samuela a svätého Štefana z Jeruzalema, jasle, v ktorých ležal náš Pán, opúšťajú Betlehem spolu so svätým Hieronymom, kríž nášho Pána objavujú v zemi a svätého Atanáza prevážajú do Benátok. Naozaj mi nie je zaťažko tomu uveriť.“

Prečo však Svätý dom putoval najprv do Chorvátska, prečo ho anjeli nepreniesli rovno do Talianska? Na to nikto nepozná odpoveď. Boh možno chcel požehnať územie Chorvátska prítomnosťou Svätého domu, než sa dostal do cieľa. Aj Ježiš kedysi uzdravoval hluchého  na viackrát, a nie okamžite. Tým, že anjeli zavítali so Svätým domom na niekoľko miest skôr, než ho konečne umiestnili do Loreta, rozmnožili zástupy svedkov zázračného zmiznutia a znovuobjavenia domu. Inými slovami, Boh umožnil, aby sa dom niekoľkokrát presťahoval, lebo nám chcel ukázať, že ním hýbal nie človek, ale svätí Boží anjeli.

Pozrime sa bližšie na všetky zázračné presuny Svätého domu.

10. mája 1291, v deň, keď Svätý dom zmizol z Nazareta, ľudia v dedinke Trsat v dnešnom Chorvátsku videli, že sa u nich zrazu objavil nový dom. Nik z dediny nemal potuchy, ako sa ta dostal, ibaže si dedinčania všimli zaujímavú vec: štyri steny domu spočívali priamo na zemi, dom nemal základy.

Keď bol dom v Chorvátsku už tri roky, 10. decembra 1294 sa opäť zázračne stratil. Ako sa to odohralo, zostáva tajomstvom, ale na mieste, kde kedysi v Trsate dom stál, sa zachoval v hline jeho obrys a dodnes toto miesto označuje pamätník.

Kam šiel dom z Chorvátska? Anjeli ho ponad Jadranské more preniesli do mestečka Piceno v Taliansku, kde sa to začalo podobne: nik nevidel, ako dom prišiel, a nik nevedel, odkiaľ sa vzal. Dom tu ostal len osem mesiacov, do augusta 1295, lebo zlodeji začali okrádať pútnikov (mnohých z Chorvátska), ktorí k nemu prichádzali. Opäť sa objavil na kopci neďaleko Picena, ktorého vlastníci, dvaja bratia, sa dostali do sporu, komu z nich dom patrí. Nevedeli svoj spor vyriešiť a začali zneužívať pútnikov pre finančný zisk. Svätý dom zotrval na ich pozemku len niekoľko mesiacov a potom bol znovu nevysvetliteľne preč!

Koncom decembra 1295 anjeli preniesli  Svätý dom len kúsok od predchádzajúceho miesta, ale dosť ďaleko na to, aby nestál na pozemku dvoch bratov. Toto nové miesto je známe ako Loreto a tam sa dom nachádza dodnes. (Zázrak štvornásobného prenesenia Svätého domu anjelmi je dôvod, prečo Katolícka cirkev vyhlásila Pannu Máriu z Loreta za patrónku letectva.)

Ako vieme, že to všetko je pravda? V roku 1296, rok po tom, čo Svätý dom prišiel do Loreta, Katolícka cirkev ustanovila šestnástich emisárov, ktorí navštívili Loreto, Chorvátsko a Nazaret a podrobne všetko preskúmali, aby overili spomínané udalosti. Emisári najprv zamierili do Loreta.

Tam dom premerali a prebádali každý detail a odcestovali do chorvátskeho Trsatu, kde sa nachádzal dom predtým, aby zmerali stopy, ktoré zanechal v hline. Následne sa presunuli do Nazareta a porovnali rozmery z Loreta a Trsatu s pôvodnými základmi. Je neuveriteľné, že na všetkých troch miestach (Loreto, Chorvátsko a Nazaret) boli rozmery presne rovnaké! Nebolo medzi nimi najmenšieho rozdielu, všetko sa dokonale zhodovalo.

O niekoľko storočí neskôr vedci urobili chemickú analýzu kameňov z múrov Svätého domu v Lorete, ako aj chemické rozbory dreva, z ktorého je zhotovený strop domu. Hádajte, čo zistili. Múry Svätého domu tvoria kamene, ktoré sú typické pre oblasť Nazareta, a drevo na strope domu pochádza z tej istej oblasti! Dokonca aj malta, ktorá sa použila pri stavbe domu, bola vyrobená z materiálu zo Svätej zeme.

Výskumy prispeli k tomu, že okolo domu sa začal stavať väčší kostol, aby sa doň zmestilo množstvo pútnikov, ktorí prichádzali do Loreta. Dôkazov o pravdivosti týchto zázračných udalostí len pribúdalo a každý rok putovali do Loreta početní veriaci z chorvátskeho Trsatu prosiac nebo, aby vrátilo Svätý dom do Chorvátska.

Po tom, čo sa Svätý dom v roku 1295 dostal do talianskeho Loreta, takmer päťdesiat pápežov potvrdilo jeho zázračné prenesenie anjelmi, ktoré niekedy zmieňovali ako „preloženie“ Svätého domu. Dvaja pápeži sa v 15. storočí vo Svätom dome zázračne uzdravili. V 16. storočí bola dokončená opevnená bazilika, ktorá mala chrániť dom pred moslimskými útokmi, a aby stavbu ešte viac posilnili, Svätý dom neskôr obalili kararským mramorom.

„Takmer všetci pápeži po Piovi II. [jeden z pápežov 15. storočia, ktorý sa zázračne uzdravil] hovorili o jeho zázračnom preložení.“ (sv. Alfonz Liguori)

Prečo Boh i Cirkev podnikli kroky, aby sa dom uchoval? Pretože bol dejiskom vtelenia! Tradične sa usudzuje, že Mária sa narodila a vyrastala vo Svätom dome a že  vo Svätom dome sa archanjel Gabriel zjavil Panne Márii a Slovo sa stalo telom. Je to dom nadprirodzených tajomstiev!

„Vraví sa, že [Mária] sa narodila v mestečku Nazaret v tej istej miestnosti, v ktorej zatienená Duchom Svätým neskôr počala pri anjelovom zvestovaní.“ (sv. Hieronym)

„Dom, ktorý sa uctieva v Lorete, je naozaj dom z Nazareta, ten dom milý Bohu pri toľkých príležitostiach, pôvodne postavený v Galilei, ale neskôr oddelený od svojich základov a Božou mocou prenesený ponad more najprv do Dalmácie a potom do Talianska – požehnaný dom, kde najsvätejšia Panna, predurčená od večnosti a dokonale uchránená od prvotného hriechu, bola počatá, narodila sa a vyrástla; kde ju nebeský posol pozdravil ako milostiplnú; kde sa stala matkou jediného Božieho Syna.“ (bl. pápež Pius IX.)

Svätý dom v Nazarete bol aj príbytkom Svätej rodiny. Tento dom sa často nazýva „svätým Máriiným domom“, ale tiež si zaslúži nazývať sa „svätým Jozefovým domom“. Kde a ako prešiel do vlastníctva svätého Jozefa, nie je jasné, ale pravdepodobne to bolo v súvislosti s jeho sobášom s Máriou. Nedávne vykopávky pri Bazilike zvestovania prezrádzajú, ako sa asi Máriin rodný dom premenil na dom Svätej rodiny.

Vo Svätej zemi veriaci obyčajne putujú do Nazareta, aby videli Baziliku zvestovania (kde kedysi stál Svätý dom a kde zostali základy miestnosti vtelenia). Máloktorý z nich však vie, že celkom blízko baziliky je dielňa svätého Jozefa.

Podľa tradície v období, keď sa Jozef oženil s Máriou, ale skôr, než by začali spolu bývať, Jozef žil a pracoval vo svojom dome, ktorý sa nachádzal neďaleko. Až po tom, čo Mária a Jozef začali spolu bývať, rozhodli sa usadiť v Máriinom dome a Jozef ten druhý používal ako svoju dielňu. Tak si možno vysvetliť, prečo svätý Jozef nebol prítomný, keď anjel zvestoval Márii – býval vtedy na inom mieste.

Svätý dom je jedinečná relikvia, ktorú si uctili stovky, ak nie tisíce svätých. Ešte v Nazarete ho navštívil svätý František z Assisi a svätá Helena a po jeho mystickom premiestnení nespočetní svätí putovali kvôli nemu do Loreta.

Viac o dome Svätej rodiny nájdete v knihe Zasvätenie sa svätému Jozefovi, z ktorej pochádza tento úryvok.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Foto: legatus.org

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre