Svätá Monika: Žena modlitby a dôvery v Pána

Svätá Monika je známou ako žena, ktorá sa trpezlivo modlila za obrátenie svojho manžela Patrícia a syna Augustína. Katolíci na celom svete ju uctievajú ako patrónku manželiek a matiek a obracajú sa na jej orodovanie pri modlitbách za obrátenie vlastných detí. Spoznajte príbeh tejto výnimočnej svätice, ktorej sviatok si pripomíname v sobotu 27. augusta.

Svätá Monika sa narodila okolo roku 332 v Tagaste v severoafrickej Numídii (dnešné Alžírsko) v zámožnej kresťanskej rodine. Rodičia ju veľmi mladú vydali za pohanského muža Patrícia, ktorý bol veľmi prchký a často aj neverný. Monika však trpezlivo a s láskou znášala život so svojím mužom. Odovzdane sa zaňho modlila a svojimi vrúcnymi prosbami k Bohu priviedla svojho muža ku Kristovi – Patrícius prijal krst a o rok nato zomrel.

Monika mala 39 rokov, keď ovdovela. Mala tri deti: Augustína, Navigia a Perpetuu. Snažila  sa ich vychovávať v kresťanskom duchu, ale s ohľadom na pohanského manžela neboli pokrstené a ich kresťanská výchova, najmä u najstaršieho Augustína, bola veľmi ťažká. Bol ovplyvnený otcom a kamarátmi  a matkine napomenutia boli pre mladého 17-ročného muža priveľmi obmedzujúce a neprijateľné. Hneď po otcovej smrti odišiel aj s družkou do Kartága, aby sa venoval štúdiu. Trpezlivej a múdrej matke Monike neostávalo nič iné, len sa znovu obrátiť so svojou prosbou k Bohu a prosiť, tentokrát za obrátenie svojho syna.

Svätá Monika vynikala v trpezlivosti. Za svojho pohanského manžela sa modlila 20 rokov a po smrti manžela pokračovala vo svojej modlitbe za obrátene syna Augustína. Jej vrúcne modlitby boli sprevádzané slzami a rozličnými obetami. A keď po rokoch odriekania a veľkej viery v Božie milosrdenstvo dosiahla, čo od Boha žiadala, jej život sa naplnil.

Svoj triumf zažila v Miláne 24.4. 387, keď boli jej syn Augustín i jej vnuk Adeodatus pokrstení biskupom Ambrózom a Augustín sa rozhodol zasvätiť Bohu i svoj život.

Šťastná a vďačná Bohu sa svätá Monika chcela vrátiť do Afriky, ale hneď na začiatku cesty v Ostii nad Tiberom ju zmohlo infekčné ochorenie a horúčka. Vo svojich spomienkach Augustín spomína na vzácne chvíle porozumenia a rozhovorov s matkou a na jej prosbu pri otázke, kde ju majú pochovať: „Pochovajte toto telo kdekoľvek, to nech vás netrápi. Len o jedno vás prosím, kdekoľvek budete, spomínajte na mňa pri Pánovom oltári.“

Svätá Monika zavŕšila svoj život v Ostii (Taliansko) v roku 387 vo veku 55 rokov. Tu ju jej synovia Augustín a Navigius aj pochovali. A jej milovaný syn Augustín, vďačný za jej obetu, ju oslávil vo svojich knižných Vyznaniach.

V 15. storočí boli jej telesné pozostatky prevezené do Ríma do Kostola sv. Tryfóna, ktorý bol neskôr zasvätený sv. Augustínovi. Aj takto bola vyjadrená spätosť týchto dvoch bohumilých duší. Aj v súčasnom kalendári nasleduje ich sviatok po sebe – Monikin 27. augusta a Augustínov 28. augusta.

Svätá Monika svojou veľkou vierou a neutíchajúcou modlitbou vyprosila od Boha veľa milostí. Dáva nám príklad nádeje na zmenu životov našich drahých až do dnešných náročných dní. Nasledujme jej príklad smelo a vrúcne sa modlime za všetkých, na ktorých nám záleží.

Viac o svätej Monike nájdete v knihe Svätá Monika: Moc vytrvalej modlitby, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Marta Vilhanová

Obrázok: beafriar.org

5 Užívateľ (12 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre