Stretnite Boha vo Svätom písme už tento pôst

Ako sprievodcu Pôstnym obdobím na rok 2021 sme si pre vás pripravili novú knihu Prelomový pôst, ktorá je zbierkou denných meditácií. Vďaka nim sa stretnete s Bohom vo Svätom písme, ktoré je vždy fascinujúce. Jednu z meditácii vám prinášame ako ukážku.

Prvá pôstna nedeľa: Pokušenia – príťažlivosť čiastkových dobier

Mk 1, 12 – 13; Mt 4, 1 – 11; Lk 4, 1 – 13

Evanjelium Prvej pôstnej nedele sa vo všetkých troch cykloch lekcionára u Matúša, Mareka a Lukáša venuje výjavu pokúšania Ježiša na púšti. Zrejme toto je spôsob jeho prežívania štyridsiatich dní na púšti, preto sa zdá byť vhodným aj pre náš pôst. Táto vybraná téma sa tak stáva viac-menej jasnou, ale keď ju skúmame, v podstate jasná vôbec nie je.

Po prvé, ak je Ježiš čisto a jednoducho „Boh“, na čo, ako sa zdá, prišli mnohí kresťania, potom ako a prečo môže byť Boh pokúšaný? Táto stať akoby v určitom zmysle robila satana silnejším, ako je Ježiš. Očividne dnes máme veľmi odlišný obraz o Ježišovi aj o Bohu od toho, aký majú Matúš, Marek alebo Lukáš. (Teológia „hypostatickej únie“ tu ešte nebola, aby sa pokúsila popísať tento paradox.)

Po druhé, ak by Ježiš aj bol len človek, aký je potom presný význam týchto pokušení pre jeho človečenstvo? Toto by bol zrejme zmysel a aplikácia pre nás dnes. V skratke, tieto tri pokušenia vnímam ako základné a všeobecné pokušenia, ktorým musia čeliť všetci ľudia skôr, než sa odvážia prevziať na seba akýkoľvek druh moci – čo sa Ježiš práve chystá urobiť. Všetky sú pokušením zneužiť moc na účely, ktoré sú menšie ako tie Božie. Postupne za sebou nasleduje zneužitie praktickej každodennej moci, zneužitie náboženskej moci a zneužitie politickej moci. Toto sú tragédie, ktoré ustavične porážajú ľudstvo. Ježiš uspel vo všetkých troch skúškach a „diabol od neho odišiel“, pretože sa nedal použiť na nižšie účely. Ak obstojíš voči takýmto démonom v sebe, Boh ťa môže a bude mocne používať. Inak budeš naisto zneužitý.

Chcem však poukázať na niečo, čo si takmer nikdy nevšimneme. Môžeme byť pokúšaní len k niečomu, čo je dobré na určitej úrovni, čiastočne dobré alebo dobré pre niektorých, prípadne dobré pre nás a nie pre iných. Pokušenia sa týkajú vždy „dobrých“ vecí, lebo inak by sme nemohli byť pokúšaní: v tomto prípade „chlieb“, „Písmo“ a „kráľovstvá so svojou slávou“. Etické voľby väčšiny ľudí nie sú medzi úplným dobrom a úplným zlom, ale medzi rozličnými odtieňmi dobra, čiastočného dobra, ktoré sa nesprávne vníma ako absolútne dobro (pretože vlastné ja je uprostred ako miera vecí), alebo dokonca zla, ktoré sa maskuje za dobro. Toto nám spôsobuje ťažkosti.

Ježiš je tu majstrom duchovného rozlišovania, ktoré je vždy oveľa jemnejšie a špecifickejšie ako obyčajná poslušnosť vonkajším zákonom. Všimnite si, že Ježiš tu necituje morálne príkazy, ale iba state o múdrosti z Deuteronómia.

Dnešné čítanie

A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. (Mk 1, 12 – 13)

Uvedenie do modlitby

Pane, pomôž mi rozlišovať moje divé zvery od mojich anjelov. Pomôž mi vidieť, že často si zamieňam jedny s druhými.

Ukážka pochádza z novinky Prelomový pôst, ktorú môžete získať so zľavou 20 % len za 6,32 € až do 16.2.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre