Strávte čas s Kristom

21 spôsobov adorácie (recenzia)

Vo viacerých kostoloch je vyložená Sviatosť Oltárna, aby mohli veriaci prísť a stráviť čas v adorácii. Často počujeme, že mnohí svätci trávili pri Eucharistie celé hodiny. Dá sa to? Niektorí povedia, ja nie som taký svätý, nedokážem to, čo mám pred Eucharistiou vlastne robiť…?

Existuje veľa publikácií a návodov ako adorovať, ako využívať pre duchovný rast chvíle strávené v tichu pred Sviatosťou Oltárnou. Kniha Vinnyho Flynna 21 spôsobov adorácie je určená pre každého: veriaceho, ktorý už má skúsenosti s adoráciou, veriaceho, ktorý chce začať, neveriaceho, ktorý to chce skúsiť alebo sa niečo o tom dozvedieť. V jednotlivých krátkych kapitolách sa ponúka zrozumiteľný a veľmi pútavý návod, ako sa rozprávať s Bohom, ako ho počúvať, ako pri ňom iba mlčať.

Kto miluje  Matku Božiu – Pannu Máriu, nájde tu kapitolu o tom, že práve ona je tu pre nás, aby nám pomáhala byť bližšie pri Bohu. Veď práve ona bola prvá, ktorá adorovala už pred narodením Ježiša. Svojím Fiat dovolila, aby sa Bohočlovek stal súčasťou jej tela, nosila ho deväť mesiacov a po narodení ho sprevádzala až ku krížu.

Kto má obavy hovoriť s Bohom, lebo má strach, nájde v kapitole Utekaj k ockovi! dôvod, prečo sa nebáť. Boh je náš otecko – Abba, ku ktorému môžeme prísť, sadnúť si mu na kolená a vyžalovať sa, vyplakať sa a tiež zdieľať s ním radosť z  úspechov.

Niekto povie, čo keď zaspím…? V tom tichu a pokoji sa to môže stať. Nemusíme mať obavy. Kde a kedy sa najlepšie spí? Boh je Otec. Zaspíme v jeho náručí!  Kapitola Tak aspoň nechráp! nás vovedie práve do takejto situácie.

Flynn veľmi ľudským a jednoduchým spôsobom hovorí o tom, ako on sám prežíval okamihy pred Eucharistiou, a ponúka modlitby, ktorými sa prihováral Bohu. Podnetné sú jeho zážitky pri čítaní Svätého Písma, modlitbe ruženca či korunky Božieho milosrdenstva počas adorácie. Z jeho knihy vyžaruje láska k Bohu, Panne Márii a úcta k Oltárnej sviatosti. Pri svojich spôsoboch adorácie čerpá zo života sv. Jána Pavla II., sv. Matky Terezy a sv. Faustíny Kowalskej.

Čítanie tejto knihy je veľmi ľahké, bez zložitých teologických traktátov, úsmevné i vážne, ale hlavne povzbudzujúce. Láka nás k tomu, aby sme to vyskúšali – adorovať pred Eucharistiou.

Na záver jeden príbeh z knihy:

Pri jedných dverách katedrály často som vídal robotníka. Zastal uprostred prachu, tepla, zložil svoje bremeno a zbožnou nohou vstúpil, rukou sa prežehnávajúc. A tam na dlážke opakoval svoje Otčenáše, ďaleko od sveta, ako viera káže, a ďaleký krik z ulíc stal sa potom len nezrozumiteľným hukotom. 

Kedykoľvek si príliš preťažený, znepokojený, vyčerpaný, jednoducho vstúp a popros Ježiša.

Autor: Ľubica Fibichová

Bibliografický popis: FLYNN, V., 2021. 21 spôsobov adorácie [21 Ways to Worship: A Guide to Eucharistic Adoration], Zachej.sk, 168 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-263-7.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre