Spoznajte tú, ktorá otvára cestu k Ježišovi

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia (recenzia)

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia je krásna kniha o tej, ktorá si zaslúži všetku lásku. O Matke. O najlepšej Matke na svete, o Matke Božieho Syna. Týmto som možno mal moju úvahu zakončiť, avšak nedalo mi nezačať týmito slovami.

Hneď v úvode by som rád poznamenal, že z každej stránky autora, arcibiskupa Fultona Sheena, je cítiť jeho postoj oddanosti a lásky k našej nebeskej Matke. A verím, že každý ctiteľ Márie, tak ako ja osobne, pocíti túto radosť pri jej čítaní.

Prvá láska sveta však nie je len knihou nejakých emócií. Ide taktiež o syntézu právd katolíckej viery, kde autor približuje Boží plán spásy od jeho počiatku, od sna samého Boha. Ten by však nenašiel svoje naplnenie bez slobodnej odpovede jednoduchej dievčiny, ktorá povedala svoje „áno“. Kniha pokračuje známou návštevou u svätej Alžbety, hovorí o šťastnom manželsve so svätým Jozefom a svadbe v Káne, ktorá je predobrazom Ježišovho utrpenia.

Spolu s touto epickou líniou autor veľmi pekne podáva pravdy viery. Prvou je, že Mária je iná ako ostatné matky, lebo jej synom je Boží Syn. Veľkú časť úvahy venuje panenstvu Božej Matky. Tajomstvu, ktoré hneď v počiatkoch kresťanstva nebolo spochybňované a v ktoré veria dokonca aj moslimovia.

K týmto zjavným pravdám Fulton Sheen odhaľuje veci, ktoré mňa osobne veľmi zaujali. Napríklad vtedy, keď hovorí o svadbe v Káne. Márii, ktorá dáva svojho Syna svetu, keď ho žiada, aby urobil prvý zázrak. Dáva tak svoj súhlas s jeho božským poslaním Vykupiteľa. Taktiež poukazuje na pravdu, že tam, kde ešte nie je Ježiš, tam už je prítomná Mária, ktorá nám otvára cestu k Ježišovi. Ona nám nebráni ísť za ním, ale ukazuje nám cestu k nemu. Preto nemajú pravdu tí, ktorí Máriu vnímajú ako niekoho, kto nemôže byť uctievaný, lebo to zmenšuje Božieho Syna. Práve naopak. Aj preto má Mária svoje miesto v srdciach mnohých neveriacich či tých, ktorí vyznávajú inú vieru. Tých, ktorí nepoznajú Ježiša, ale už majú Máriu, aby ich k nemu priviedla.

Mňa osobne tiež veľmi oslovila časť o utrpení. Vždy som chápal, že nasledovať Krista znamená zobrať svoj kríž a ísť za ním. Avšak v podvedomí som akosi dúfal, že ten kríž nebude ťažký. Ale potom sa pozriem na Máriu, panenskú Matku, v ktorej nebol žiadny hriech, Matku plnú bolesti, ktorej dušu prebodol sedmorý meč. Autor krásne hovorí o dvojsečnom meči, ktorý, prebodnúc Kristovo telo, zároveň prenikol dušu Márie. Kniha pojednáva o siedmich ranách vo svojom závere.

Nebola by to kniha o Márii, keby sa nedotkla aj silnej modlitby svätého ruženca a jeho tajomstiev. Autor krátko približuje 15 tajomstiev, ktoré boli známe v čase vzniku jeho diela. Ruženec nazýva modlitbou, ktorá dáva vieru. A nevyhýba sa ani téme milosrdenstva, ktorá sa tak veľmi spája práve s Máriou.

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia je dielom, o ktorom by sa dalo dlho písať a diskutovať. Poskytuje mnoho podnetov na úvahu, avšak jej hlavným posolstvom je pozvanie k láske a nasledovaniu Ježiša tak, ako to robila jeho Matka Mária. Vždy máme nádej, že ona je s nami a ukazuje nám cestu k Synovi.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: SHEEN, F.J., 2022. Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia [The World’s First Love: Mary, Mother of God], Zachej.sk, 256 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8211-394-8.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre