Spoznajte tajomstvá svätého Jozefa

Zasvätenie sa svätému Jozefovi (recenzia)

Svätý Jozef, verný a oddaný manžel Panny Márie, pestún, vychovávateľ a ochranca Ježiša Krista. Tento svätý muž by mal byť vzorom pre všetkých mužov a taktiež aj pre všetky rodiny. Neuveriteľne pokorný, spravodlivý a odvážny Boží muž. Boh vedel, prečo si ho vyvolil za pestúna svojho milovaného syna. Svätý Jozef je považovaný za dokonalý vzor otcovskej lásky. Veď práve on bol ten, ktorý sa staral o Ježiša, on bol ten, ktorý ho zachránil pred smrťou (porov. Mt 2, 13-14), a on bol ten, ktorý ho vychovával a bol mu otcovským vzorom.

Kniha Zasvätenie sa svätému Jozefovi je rozdelená na 3 časti, ktoré môžeme brať ako 3 knihy zhrnuté v jednom celku. Toto rozdelenie je veľmi praktické a autor spravil správny krok, že sa rozhodol pre práve takéto rozdelenie.

Na úvod kniha ponúka vysvetlenie a návod, ako sa zasvätiť svätému Jozefovi. V úvode taktiež nájdeme tabuľku, ktorá nám odporúča, kedy je vhodný čas so začatím 33-dňovej prípravy.

Prvá časť: 33 dňová príprava. Táto časť obsahuje 33-dňový plán zasvätenia sa svätému Jozefovi. Počas 33 dní je možné zasvätiť sa svätému Jozefovi a to pomocou práve tejto časti knihy. Časť 33-dňovej prípravy obsahuje zamyslenie na každý deň tejto prípravy a je obohatená o rôzne citáty svätých, blahoslavených a ctihodných. Zamyslenia sú usporiadané podľa litánií k svätému  Jozefovi. Na konci zamyslenia sa nachádza odkaz na príbeh alebo zjavenie o svätom Jozefovi a tiež aj modlitbu k svätému Jozefovi.

Druhá časť: Tajomstvá nášho duchovného otca. Druhá časť obsahuje a určitým spôsobom aj vysvetľuje život svätého Jozefa za pomoci príbehov a prirovnaní. Táto časť je veľmi dobre spracovaná, taktiež obsahuje rôzne citáty o živote svätého Jozefa.

Tretia časť: Modlitby k svätému Jozefovi. Tretia časť obsahuje, ako je už v názve spomenuté, modlitby k svätému Jozefovi. Nájdeme tu rôzne modlitby k sv. Jozefovi od viacerých autorov, ako aj každodenné úkony zasvätenia sa svätému Jozefovi.

Každá jedna časť je dôležitá a má niečo do seba, za mňa je najdôležitejšia tretia časť. Keďže modlitba je rozhovor s Bohom, považujem túto časť za najdôležitejšiu a najpraktickejšiu. Po tejto knihe môžeme siahnuť aj ako po modlitebnej knižke, a stále znova a znova sa k nej vracať.

V prílohách nájdeme návod, ako sa zasvätiť svätému Jozefovi v skupine. Tento plán obsahuje zaujímavé otázky na zamyslenie, ktoré sú potrebné pre prácu v skupine. Táto aktivita nabáda na spoločné stretávanie sa a spoločnú modlitbu: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20).

Kniha je veľmi zaujímavá a veľa mi dala. Páčilo sa mi, že je obohatená o citáty. Odporúčam ju – či už k zasväteniu sa svätému Jozefovi alebo len pre načerpanie nových informácií o tomto jedinečnom svätcovi. Autor zobral túto úlohu ako poslanie a verím, že mnohým touto publikáciou pomohol.

Autor: Nina Mazuchová

Bibliografický popis: CALLOWAY, D., 2021. Zasvätenie sa svätému Jozefovi [Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father], Zachej.sk, 432 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8211-286-6.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre