Spoznajte svojho nepriateľa

Vyzbrojte sa do duchovného boja s knihou Vzbura anjelov (recenzia)

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ (Rim 8, 15).

Týmito slovami by som chcel začať krátku recenziu na knihu známeho talianskeho exorcistu Francesca Bamonteho – Vzbura anjelov.

V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že ak v tejto knihe hľadáte len akési skúsenosti exorcistu a opisy exorcizmov, tak budete sklamaní, pretože okrem strán 111 – 130 kniha nesie v sebe črty skôr odborného skripta, štúdie alebo ako toto dielo sám autor nazýva, je to krátky traktát o pekle.

Prečo štúdia?

Autor ponúka naozaj fundovaný pohľad na tak zaujímavú tému ako je existencia zla vo svete, prečo je tu zlo prítomné, a prečo tomu nezabráni Boh, keď je tak nesmierne milosrdný.

Autor kladie základy svojho uvažovania na tri piliere: svedectvo Svätého písma, svedectvo cirkevných otcov a učenie Magistéria, teda Učiteľského úradu Cirkvi. Všetko to potvrdzuje aj svojimi dlhoročnými skúsenosťami v pastorácii.

Celé toto hutné dielo mi pripomína prednášku o démonológii, v ktorej preberáme úvod do tejto témy. Ten je podčiarknutý citátmi z Písma, v ktorom sa jasne hovorí o existencii diabla a jeho anjelov, o jasných menách nepriateľa našej spásy, ako napr. „Veľký drak, starý had, vrah od počiatku…“ Potom naša prednáška pokračuje historickým vývojom vnímania jeho pádu. Cirkevní otcovia – počnúc svätým Justínom, svätým Augustínom a svätým Tomášom Akvinským až po súčasných autorov ako napr. Bulgakov – nám odpovedajú na otázky: Prečo sa to udialo? Aký to bol hriech? Aké mal dôsledky?

Keď sme si prešli touto náročnou časťou, čakajú nás ešte dokumenty Cirkvi.

Čitateľ je už dosť unavený, pretože drží v ruke študijný materiál a nie voľnočasový román. Vyžaduje si to čas a primeranú sústredenosť, a preto nás autor trochu „prebudí“ svojimi skúsenosťami a skúsenosťami svojich spolubratov exorcistov.

Na záver prichádza priestor na naše otázky: Je diabol pôvodcom zla? Pozná diabol budúcnosť? Prečo je hriech anjelov neodpustiteľný? Prečo nie je možné, aby sa zlí anjeli stali nakoniec dobrými?

Milí čitatelia, každý z nás si kladie tieto otázky, keď pozerá na svet okolo seba. Toto potvrdzujú aj svedectvá svätých, ktorým Boh dovolil, aby videli peklo a utrpenie, ktoré tam je oveľa reálnejšie, než si to dokážeme predstaviť.

Prečo sa ten, ktorý bol najkrajší, najčistejší, najinteligentnejší a najviac podobný Bohu napokon vzbúril? Autor hovorí o tom, že diabol nechcel byť len ako Boh, ale chcel byť viac ako Boh. Vo svojej pýche sa zamiloval do seba a myslel si, že moc, ktorú používa, je jeho vlastná.

„Lucifer, ktorý už viac nie je nositeľom svetla, ale je nositeľom tmy a smrti,“ ako ho nazýva svätý Bernard z Clairvau, si nikdy nemyslel a nepripúšťal, že ho Boh môže potrestať. Je to trest a je večný, lebo jeho hriech je neodpustiteľný.

Kedy sa stal jeho pád, akú úlohu v tom všetko zohráva svätý Michal archanjel a Panna Mária? Prečo Boh tvorí anjelské a ľudské bytosti, u ktorých predvída záhubu? Tieto a iné otázky spolu s odpoveďami nájdete v tomto traktáte od Francesca Bamonteho.

Viac už vám neprezradím, lebo potom si nekúpite knihu.

Páter Bamonte končí svoju prednášku slovami apoštola Pavla, je to výzva do boja. Modlime sa spolu s ním:

„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci leva hľadá, koho by zožral (zatratil). Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete“  (1 Pt 5, 8 – 9).

Buď požehnaný, drahý páter Francesco.

Autor: Tomáš Belá, rímskokatolícky kňaz

Bibliografický popis: BAMONTE, F., 2020. Vzbura anjelov [GLI ANGELI RIBELLI: Il mistero del male nell’esperienza di un esorcista], Zachej.sk, 256 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-170-8.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre