September – mesiac dôležitých liturgických dátumov a výnimočných svätých

September je mesiacom mimoriadne bohatým na veľké liturgické dátumy. Zameraný je predovšetkým na sviatky Panny Márie a svätcov, ktorí podľa jej príkladu formovali svoj vlastný život.

Celý mesiac je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorej slávnosť slávime 15. septembra. Sviatok Bolestnej Panny Márie sa spája so sviatkom Povýšenia Svätého kríža, ktorý slávime 14. septembra, kde rozjímame o utrpení Ježiša Krista a jeho víťazstve na kríži. Presvätá Panna Mária stála pod krížom svojho Syna a trpela spolu s ním. Uctiť si bolesti a smútok našej Nebeskej Matky nás zároveň vedie k nasledovaniu jej cnosti a lepšieho poznania Ježiša Krista. Tieto dva veľké sviatky sú stredobodom pobožnosti v mesiaci september.

Začiatok septembra je spätý zo začiatkom nového školského roku a preto o pomoc v štúdiu môžeme prosiť výnimočného učiteľa Cirkvi, svätého Gregora Veľkého, ktorého sviatok slávime 3. septembra. Bol veľmi vzdelaný a je považovaný za pôvodcu gregoriánskeho chorálu. V roku 590 ho zvolili za pápeža.

Dňa 5. septembra slávime sviatok svätej Matky Terezy z Kalkaty. Celý jej život bol venovaný chudobným a chorým. Táto cnostná, svätá žena nám odovzdala krásne svedectvo, že dôležitá je láska a dôstojnosť každého človeka.

Dňa 7. septembera si Cirkev pripomína sviatok troch košických mučeníkov. Sú patróni mnohých farnosti na Slovensku. Poďakujme sa im, že bojovali za katolícku vieru na našom území, za ich mučeníctvo, odvahu a oddanosť Bohu.

Dňa 8. septembra oslavujeme sviatok Narodenia Panny Márie. Oslávme s našou Matkou Máriou tento sviatočný deň návštevou chrámu a poďakovaním sa jej za lásku a mocné orodovanie v nebi.

Dňa 10. septembra je sviatok svätého Mikuláša z Tolentína. Tento mních je známy svojím prísnym pokáním a bičovaním. Mal videnia duší v očistci a neustále prosil, aby sa za tieto úbohé duše veľa modlilo. Cirkev ho vymenovala za patróna duší v očistci.

Dňa 12. septembra slávime sviatok mena Panny Márie. Uctime si našu Matku Máriu modlitbou ruženca, alebo akoukoľvek inou modlitbou na jej počesť.

Dňa 13. septembra je sviatok svätého Jána Zlatoústeho, ktorý mal veľký dar kázania Božieho slova. Je označovaný za patróna kazateľov, rečníkov a pomocníkov pri epilepsii.

14 a 15. september sú dni zasvätené už vyššie spomínaným sviatkom Povýšenia Svätého kríža a Sedembolestnej Panny Márie. V tieto dni si Cirkev pripomína, ako Panna Mária láskyplne a smutne kráčala krížovou cestou so svojím Synom. Tým, že si pripomíname jej sedem bolestí, si zároveň uvedomujeme, ako hlboko nám môže Panna Mária porozumieť a pomôcť v našich bolestiach. Utešme ju a prejavme jej lásku zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu a Najsvätejšiemu Srdcu jej Syna Ježiša Krista. Počas mesiaca si môžete uctiť Bolestnú Matku modlitbou krížovej cesty, bolestného ruženca alebo ruženca Sedembolestnej Panny Márie. Modlite sa za niekoho, kto trpí, a darujte mu obrázok Sedembolestnej Panny Márie, čím prejavíte akt súcitu voči danej osobe. Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii má veľký význam. Počas zjavenia v Kibeho (Rwanda) prosila Panna Mária vizionára, aby ľudia činili pokánie a neustále sa modlili tento ruženec.

Dňa 17. septembra si pripomíname sviatok svätej Hildegardy z Bingenu. Táto mystička a bylinkárka žila v 12 storočí. Je patrónkou prírodovedcov a jazykovedcov.

Dňa 18. septembra slávime sviatok svätého Jozefa Kupertínskeho. Študenti ho môžu počas celého školského roka prosiť o pomoc, keďže je patrónom študentov a pomocník pri skúškach.

Dňa 21. septembra si v cirkevnom kalendári pripomíname sviatok apoštola Matúša. Často sa zabúda na jeho veľkolepý čin, ktorý uskutočnil kvôli Kristovi. Tento apoštol zanechal všetko svoje bohatstvo a moc a rozhodol sa nasledovať Ježiša. Prosme svätého Matúša, aby aj nás naučil nasledovať Krista a zanechať ťažobu hriechu vo sviatosti zmierenia.

Dňa 23. septembra si pripomíname v Cirkvi sviatok svätého Pátra Pia. Na jeho príhovor sa pripisuje nespočetné množstvo zázrakov. Tento svätec videl od detstva Pannu Máriu a bol prekvapený, keď sa dozvedel, že ju iní nevidia. Všetky svoje utrpenia znášal s Najsvätejšou Bohorodičkou. Každodenne sa modlil niekoľko ružencov a považoval ich za nástroj otvorenia nebeskej brány.

Dňa 26. septembra slávime sviatok svätého Pavla VI., ktorý je patrónom ťažkých tehotenstiev. V modlitbe prosme za všetky trpiace matky, ktoré prijali nový život a majú počas tehotenstva vážne problémy. Nech sa na príhovor Pavla VI. dejú v tento deň veľké zázraky aj prostredníctvom našich modlitieb.

Dňa 27. septembra si Cirkev pripomína sviatok svätého Vincenta de Paul. Tento kňaz založil mnoho kongregácii a venoval sa najmä chudobným a núdznym. Je patrónom rôznych združení, podnikateľov, kňazov, nemocníc a väzňov.

Deň 29. september je sviatkom svätých archanjelov Michaela, Rafaela a Gabriela. Títo traja archanjeli verne slúžia Bohu a pomáhajú ľudom na zemi. Proste svätého Michala Archanjela o ochranu, svätého Rafaela o dar uzdravenia a svätého Gabriela o silu ohlasovať evanjelium.

Dňa 30. septembra si pripomíname sviatok svätého Hieronyma. Na žiadosť pápeža Damaza I. preložil celú Bibliu do latinčiny. Bol vynikajúcim učencom a bojoval proti rôznym herézam v Cirkvi. Je patrónom študentov, učiteľov, teológov a vedcov. Aj vďaka tomuto svätcovi si môžeme predsavzať, že si prečítame Sväté Písmo, ktoré je zdrojom Božej múdrosti. Nech sa Božie Slovo stane srdcom každej domácnosti.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, nech vás ochraňuje spolu so svätými, ktorých si Cirkev pripomína v septembri.

Spracovala: PhDr. Lenka Debnár

Produkty súvisiace s týmto článkom

Príprava na úplné
zasvätenie sa
5 novén k Panne Márii,
Pomocnici kresťanov
Pod ochranným plášťom
Márie
4 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre