Ruka v ruke s Ježišom (recenzia)

Nová kniha známeho františkána minoritu pátra Eliasa Vellu s názvom Ruka v ruke s Ježišom prináša pohľad na to, ako Ježiša stretnúť, zakúsiť a poznať ho namiesto toho, aby sme o ňom len „vedeli”. Pre tých, ktorí by pátra Vellu nepoznali, tento exorcista z Malty pravidelne vedie duchovné cvičenia po celom svete vrátane Slovenska hlavne na tému vnútorného uzdravenia a je autorom mnohých publikácií preložených do viacerých jazykov.

Ruka v ruke s Ježišom

V 19 kapitolách knihy autor okrem iného prináša 4 rôzne spôsoby, ako môžeme Ježiša zakúsiť – ako uzdravovateľa, učiteľa, priateľa a nakoniec ako „Pána môjho života”, pričom sa zameriava práve na ten posledný spôsob.„Poznať Boha srdcom neznamená byť citovejším alebo sentimentálnejším…skôr to znamená, že sme zakúsili Boha vo svojom živote” (str. 71). I takto páter Vella pozýva k osobnej skúsenosti s Bohom a jeho poznaniu srdcom a nielen mysľou.

Odvoláva sa pritom i na rozdiel medzi mystikom a teológom, ktorý v prvotnej Cirkvi takpovediac neexistoval, pričom uvádza príklady ako napr. sv. Augustína či Jána Zlatoústeho. Zdôrazňuje však rozpor dnešku, kedy je faktom, že „ak je teológ mystikom, potom už jeho teológia nestojí za nič, a ak je mystikom, potom s ním nikto nepočíta ako s teológom. Neberú ho vážne” (str. 114).

V rámci celej knihy používa rôzne príbehy, názorné obrazy a metafory, ktoré sa neraz nesú celou kapitolou, aby čitateľovi priblížili autorovo posolstvo. Objasňujú i témy ako naviazanosť na matériu či úspech. Neváha byť adresným i do vlastných radov, keď spomína na stretnutie s Matkou Terezou a jej posolstvo kňazom: „Ježiš vás nepovolal preto, aby ste sa stali úspešnými, ale aby ste boli k dispozícii Bohu. V tom bude spočívať váš úspech” (str. 146).

Kniha v podobnom duchu prináša možno i myšlienky, ktoré sú azda prekvapivé či provokatívne a môžu podnietiť diskusiu. Obzvlášť sa mi páčil príklad o tom, ako a kde je medzi nami Božie kráľovstvo. „Ak je napríklad rodina moslimská a je to veľmi zjednotená rodina, kde sa všetci navzájom milujú, kým v kresťanskej rodine sú rozbroje a nenávisť, potom je Božie kráľovstvo skôr v moslimskej ako v kresťanskej rodine” (str. 91). Takisto, autor neváha poukázať na rozdiel medzi tým, čo to znamená byť učeníkom a čo to znamená byť fanatikom – „Ježiš…nepotrebuje ľudí, ktorí mu budú tlieskať, ale ľudí, tkorí budú žiť podľa evanjelia, ľudí, ktorí budú neúnavne počúvať to, čo im hovorí” (str. 215).

Nakoniec, zaujalo ma i porovnanie dvoch protikladných obrazov –predstavenie Ježiša ako pastiera oviec a rozdiel medzi ním a pastiermi kráv, ktorí sa k zverenému stádu správajú úplne inak. I na tomto príklade páter Vella vysvetľuje, akým Pánom Ježiš je.

Páter Vella sa vyjadruje i k tomu, čo to znamená sa podriadiť Božej láske, aký je to strach, ktorý vzniká z lásky a neobchádza ani komplikovanú otázku utrpenia. Ponúka riešenie a povzbudenie a pozýva, aby naše utrpenie nevyšlo navnivoč, ale aby sa stalo výkupným (str. 170).

Celkovo by som knihu odporučila čitateľovi, ktorý je možno na začiatku života s Bohom, hľadá návod a povzbudenie do svojho kresťanského života a privítal by takúto „navigáciu” od tohto skúseného kňaza.

Ruka v ruke s Ježišom

Autor recenzie: Soňa Záňová

Bibliografický popis: VELLA, E. 2017. Ruka v ruke s Ježišom [Hand in hand with Jesus], Bratislava : Per Immaculatam, 253 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8960-610-8.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre