ROZJÍMANIE NAD RUŽENCOM podľa videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej

Predstavenie novinky.

Pri modlitbe ruženca často zápasíme s roztržitosťou a monotónne odriekanie Zdravasov v nás môže vyvolať skôr pocit nudy ako kontemplatívnej modlitby. Nepochopenie podstaty ruženca a vopred utkvelá predstava „dlhej modlitby“ odradí ľudí od úmyslu modliť sa ruženec ešte skôr, ako vôbec začnú.

Naliehavé prosby a výzvy Panny Márie o nutnosti modliť sa ruženec, ktoré nám adresuje prostredníctvom svojich zjavení, by nás nemali nechať ľahostajnými a nečinnými. Panna Mária dôrazne hovorí, že ruženec je najúčinnejšiajediná zbraň v boji proti diablovi a zlu, ktoré vládne vo svete.

A keďže je to jediná zbraň, jediný spôsob – nezaväzuje nás to, aby sme nehľadali náhradné, podľa nás vhodnejšie riešenia, ale prijali Máriinu výzvu dennej modlitby ruženca? Vystúpme z ulity našich utkvelých mylných predsudkov o ruženci a s novým pohľadom prijmime túto cennosť do nášho života.

Vďaka víziam bl. Anny Kataríny Emmerichovej môže pre nás rozjímanie nad tajomstvami ruženca nabrať nový rozmer. Anna Katarína na základe svojich videní detailne opisuje udalosti z Ježišovho života, v ktorých môžeme sledovať dobre premyslený Boží plán spásy ľudstva.

Páter Beda Müller, OSB vybral state, ktoré sa priamo dotýkajú jednotlivých tajomstiev radostného, svetla, bolestného a slávnostného ruženca. Sú to tak silné a autentické slová, že po ich prečítaní už žiadna modlitba ruženca sa nemôže zdať nudná či dlhá. Rozjímanie a uvažovanie nad udalosťami jednotlivých tajomstiev spojených s úprimne vysloveným Zdrava´s Mária, prinesie pokoj do srdca modliaceho a dokáže vyprosiť aj zázraky.

Bl. Anna Katarína Emmerichová videla krvou potiaceho sa Krista v Getsemanskej záhrade a svoju víziu opisuje to takto:

„Unavený a skleslý sa ešte modlil: Otče môj, ak je to tvoja vôľa, vezmi odo mňa tento kalich! A v tej chvíli sa pred ním roztvorili skutočné hlbiny! Jeden lúč svetla osvetlil okolie a ukázal mu predpeklie. Spoznal v ňom Adama a Evu, patriarchov, prorokov, veľký zástup spravodlivých, ale aj rodičov svojej matky a Jána Krstiteľa. Tak túžobne očakávali jeho spásonosnú obetu! Práve týmto dušiam mala Ježišova smrť otvoriť cestu do neba. Ježišovo milujúce srdce pocítilo v tej chvíli nesmierne povzbudenie a oblažujúcu útechu. Anjeli mu totiž ukázali zástupy duší, ktoré mali byť už čoskoro oslávené. Vďaka Ježišovmu utrpeniu budú zmierené s nebeským Otcom. Pre Ježiša to bol neopísateľne krásny a osviežujúci výjav v tejto hodine temna. […] Vďaka tomu pocítila Pánova duša nový príliv odvahy a sily. Miloval totiž svojich bratov a všetko stvorenie tak veľmi, že by všetku túto bolesť ochotne pretrpel aj kvôli jednej jedinej duši.“ (str.72)

Nový podnet k rozjímaniu nad ukrižovaním Krista nám môže priniesť aj toto videnie:

„Len čo kríž so zvučným nárazom zapadol do jamy, nastalo hlboké ticho. Zdalo sa, že všetkých prekvapil nový, nevídaný pocit. Aj samotné peklo v hrôze pocítilo náraz sadajúceho kríža a vzbúrilo sa proti nemu ešte poslednýkrát – s potupou a preklínaním. Avšak úbohé a sväté duše v predpeklí zaplesali túžobnou radosťou. Čakali na každý zvuk, ktorý im znel ako búšenie na bránu spásy blížiaceho sa víťaza.“  (str. 91)

Kniha Rozjímanie nad ružencom podľa videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej je prínosom a žriedlom k načerpaniu podnetov ku kontemplácií rovnako pre ľudí, ktorí sa posvätný ruženec modlievajú denne ako aj pre tých, ktorí sa práve teraz rozhodli, že ruženec sa stane neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Kto si zamiloval modlitbu ruženca, zamiloval sa na celý život.

 

Monika Bugáňová,

Vydavateľstvo Zachej.sk

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre