Rok sv. Jozefa: Návod na získanie odpustkov

Asi každý katolík už zachytil, že pápež František od 8. decembra 2020 vyhlásil Rok svätého Jozefa. Pri tejto výnimočnej príležitosti máme možnosť získať úplné odpustky za určitých vopred stanovených podmienok. Viete, aké to sú? Prinášame vám zrozumiteľný návod, vďaka ktorému sa ľahko zorientujete v podmienkach ustanovených Apoštolskou penitenciáriou.

Kedy je možné odpustky získať?

Kedykoľvek od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021.

Aké sú nevyhnutné podmienky na získanie odpustkov?

Tieto tri podmienky je nevyhnutné splniť ešte predtým, ako chceme získať odpustky. Treba splniť všetky tri:

 • pristúpiť k sviatostnej spovedi
 • prijať sväté prijímanie
 • pomodliť sa modlitbu na úmysel Svätého Otca

Pri akých príležitostiach môžeme odpustky získať?

Po splnení troch nevyhnutných podmienok si môžeme zvoliť spôsob, akým chceme odpustky získať. Stačí si zvoliť jeden, prípadne môžeme tieto spôsoby striedať podľa našich možností. Je teda potrebné:

 • aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš
 • zúčastniť sa na (aspoň jednodňovej) duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o svätom Jozefovi
 • vykonať skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva (nasledujúc príklad svätého Jozefa)
 • modliť sa v rodine alebo spoločne ako snúbenci modlitbu svätého ruženca
 • zveriť svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa
 • prosiť v modlitbe o príhovor svätého Jozefa robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, ju aj našiel, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia
 • pomodliť sa Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu) alebo inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám
 • pomodliť sa modlitbu za prenasledovanú Cirkev a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním
 • pomodliť sa akúkoľvek schválenú modlitbu alebo vykonať pobožnosť ku cti svätého Jozefa, zvlášť 19. marca (sviatok svätého Jozefa) a 1. mája (sviatok svätého Jozefa robotníka), na sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca (podľa latinskej tradície)

Ako sa dajú získať odpustky v aktuálnej situácii?

Starí, chorí, zomierajúci a všetci tí, čo nemôžu vychádzať z domova, môžu získať odpustky vtedy, ak sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri horeuvedené nevyhnutné podmienky, len čo to bude možné, sa doma pomodlia pobožnosť ku cti svätého Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, a s dôverou ponúknu Bohu svoje bolesti a strasti života.

Celé znenie dekrétu Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní daru osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa nájdete tu.

Tip na modlitbu k svätému Jozefovi

Obrázok s cirkevne schválenou modlitbou k svätému Jozefovi, vďaka ktorej môžete počas Roku svätého Jozefa získať odpustky, vám ponúkame úplne zadarmo aj v našom internetovom obchode Zachej.sk. Získate ho ku každému nákupu. Stačí si ho pridať k ostatnému tovaru priamo vo vašom košíku:

Ak by ste chceli získať obrázok aj pre svojich priateľov či známych, môžete si ho zakúpiť so zľavou 12 % v našom internetovom obchode Zachej.sk, a to buď 1 kus (0,11€) alebo vo výhodnom 10-kusovom balení (0,88€):

Obrázok: svätý Jozef (1 kus) Obrázok: svätý Jozef (balenie 10 kusov)

Veríme, že Rok svätého Jozefa pre vás bude bohatý na milosti.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Zdroj: TK KBS

4 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre