Joseph Fedelle: Za každú cenu (recenzia)

Za každú cenu

Útla publikácia je vrchovato naplnená dramatickými udalosťami, ktoré nedovolia čitateľovi knihu pustiť z ruky,od prvej po poslednú‒ 213. stránku.

Nanajvýš aktuálny príbeh knihy Za každú cenu sa odohráva prevažne na Blízkom východe v moslimskom svete, na prelome druhého a tretieho tisícročia. Hlavnou postavou je moslim Muhammad al Musawí, ktorý pri povolaní do armády mal stráviť jednu noc v izbe s iným vojakom menom Massoud. Tohto muža veliteľ charakterizoval ako dobrého človeka, roľníka, ktorý má 44 rokov a je kresťan… Po šoku a panike z tohto faktu, ako aj po protestoch, z ktorých argumenty ako „nečistý vyvrheľ” či „kresťanský ksicht“ boli tie najľahšie z úst Musawí, ktorému pobyt v jednej izbe s „heretikom  veriacim v troch bohov“ mohol v jeho komunite ohroziť život, sa príbeh vinie ďalej…

Musawí pozoruje nepriateľa, racionálne hodnotí pre neho prekvapujúce a neočakávane kultivované prejavy, pre istotu si opakujúc naučené frázy z Koránu, aby nepodľahol osobitému čaru osobnosti „neverca“. Potom náhodou, pri neprítomnosti Massouda a pri nedostatku inej činnosti, Musawí siahol po knižke na polici spolubývajúceho s tajomným názvom Ježišove zázraky.

Ďalšie kapitoly, sprostredkované ústami rozprávača, hlavnej postavy diela, sú výpoveďami o jeho myslení, konaní, žití, rodine, záväzkoch, viere a tradícii v celom, zatiaľ iba dvadsaťštyriročnom, živote. Nasleduje kľúčový opis zážitku neznámej príťažlivosti z prečítaných slov, ktorá autora núti viesť dialóg so spolubývajúcim a stále väčšmi a viac cez neho objavovať podmaňujúcu osobnosť Ježiša. Nasleduje skutočné preštudovanie Koránu a zamyslenie sa nad ním a otvorenie sa Biblii so Starým aj s Novým zákonom.

Cesta za Kristom nebýva ľahká, čo si málokedy vieme uvedomiť my, ktorí sme mali šťastie a narodili sa v kresťanstvom ovplyvnenej časti sveta, navyše kresťanským rodičom. Skutočnú trýzeň cesty konverzie v islamskom svete opisuje autor na ďalších stránkach knihy. Oslabenie dôvery v Korán, nevyhnutnosť pretvárky v islamskom svete, osamelosť v kresťanskej viere, nedôvera kresťanských komunít v pravosť vyznania moslimského muža, sobáš s islamskou ženou, komplikujúci možnú kresťanskú konverziu, potreba skrývať akýkoľvek náznak prívetivosti ku kresťanom, až nakoniec odsúdenie vlastného člena rodinou ‒ odsúdenie„apostatu“ s jeho totálnym odmietnutím, nenávisťou a fatwou. Po zastrašovaniach a ranách prišlo peklo väznenia a mučenia zaťažené pocitom nespravodlivostiaj neistoty väzňa svedomia. Prežitie tohto krutého obdobia je opísané tak skutočne, ako to môže opísať iba autor, ktorý všetky útrapy a neistoty prežil na „vlastnej koži“. Muhammad, ktorý sa krstom stal Josephom, prežíva dlhú kalváriu, no za žiadnu cenu sa nevzdáva, aj keď vážne zranený výstrelom bratov padá na zem pri kraji Jordanskej cesty…

Ale už dosť! Koniec sa pri napínavých príbehoch nemá prezrádzať. Odporúčam knižku čítať nie iba tým, ktorí majú radi dobrodružné knihy. Odporúčam v súčasnosti túto knihu prečítať tak všetkým Slovákom, ako aj tým Európanom, ktorí nevedia alebo nemajú odkiaľ vedieť o živote a zvykoch v moslimskom svete, mečom a krvou podrobenom v 7. storočí po narodení Krista. Knihu nepísal rodený kresťan, ale bývalý moslim po konverzii, ktorý v tom čase už vedel rozoznávať dobro a zlo. Je našou povinnosťou nechať sa poučiť a zbaviť sa vlažnosti vo viere i v jej prežívaní. Táto nenápadná knižka nás, pri dobrej vôli, môže prebrať a naštartovať. Pre dobro nás, pre naše rodiny, pre našu Európu aj celú Božiu Zem!

<Kúpiť knihu Za každú cenu>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: FADELLE, J. 2013. Za každú cenu [Le prix à payer], Bratislava : Redemptoristi, 213 s., viazaná väzba, ISBN 978-80-89342-52-5.

 

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre