Neal Lozano: Vyslobodení (recenzia)

Vyslobodení

Neal Lozano je autor známy najmä publikáciou Návrat staršieho brata. Možno menej známym titulom je jeho kniha Vyslobodení – cesta oslobodenia, napísaná na základe mnohých skúseností nadobudnutých počas služby oslobodzovania od zlých duchov.

Publikácia je rozdelená na dva celky. Prvá časť je vymedzená ako Sloboda a slúži ako poznanie osobnej cesty. Každá kapitola sa končí modlitbou a zamyslením, ktoré majú pomôcť v hľadaní a hlbšom poznaní Pána. Píše o piatich duchovných kľúčoch, ktoré oslobodzujú z otroctva. Metafora o kľúčoch má dvojitý význam – pomocou kľúča je možné dvere odomknúť i uzamknúť.

Zlí duchovia získavajú len taký vplyv, aký im my sami poskytneme. Môže sa to stať v detstve alebo v iných situáciách. Pri službe vyslobodenia sa používajú tieto kľúče:

  1. Pokánie a viera;
  2. Odpustenie;
  3. Zrieknutie sa skutkov vašich nepriateľov;
  4. Zotrvávanie v moci, ktorú máte v Kristovi;
  5. Prijatie Božieho požehnania vašej totožnosti a budúcnosti.

Pomocou týchto kľúčov sa otvoríte životu, ktorý pre vás Kristus pripravil a zatvoríte dvere, cez ktoré majú prístup zlí duchovia do vášho života.

Presné pomenovanie nepriateľa + vyslovenie a zriekanie sa nahlas = je dobrý smer na ceste k vyslobodeniu. Ako autor zdôrazňuje, je potrebné mať pri sebe priateľa, duchovného, ktorý nám bude dodávať podporu a pomoc na neľahkej ceste za vyslobodením. „Len skrze kríž môžeme pochopiť veľkosť Božej lásky, silou kríža je sila odpustenia. Keď naozaj zakúsime silu evanjelia, ktorou je odpustenie, náš život sa zmení.“ 

„Evanjelium hovorí, že Boh vás chce požehnať oveľa viac, než to chcete vy. Dovoľte si prijímať to od neho. “ Boh nás miluje i napriek našej hriešnosti. Obetoval svojho Syna. Aký väčší dôkaz potrebujeme na uvedomenie si Jeho lásky k nám? Nehľadajme výhovorky, hľadajme vzťah. O čo krajší a naplnenejší život budeme mať, ak sa naplno odovzdáme Pánovi?

Autor pripomína i to, že ak sme vyhrali bitku, neznamená to, že sme vyhrali vojnu. Získanie nového územia pre Božie kráľovstvo nie je koncom, treba ho udržať a chrániť. Nie chvíľu, ale dni, mesiace, týždne. Nebude to vždy len pekné. Prídu i ťažké dni, skúšanie, no vďaka skúškam rastieme. „Ak nás Boh oberie o niečo, čo sa protiví jeho láske, zakúsime vnútornú smrť a zápas. S každou skúškou, ktorú zvládneme, budujeme svoje dejiny.“

Druhá časť knihy predstavuje spôsob, ako pomôcť niekomu na ceste k vyslobodeniu. Dôležité je zameriavať sa na človeka, ktorý potrebuje našu pomoc. „Našim učiteľom je Ježiš. Ukázal nám cestu. Tak ako v ňom žil Otec a konal svoje dielo, aj my máme výsadu, že Ježiš žije v nás a koná svoje dielo. Vyslobodenie je jeho dielom. Naším cieľom je dovoliť Bohu, aby konal svoje dielo skrze nás.“

Koniec knihy predstavujú dva príbehy, ktoré prinášajú nádej a povzbudenie pre každého. Tvoria celkové zhrnutie všetkých predchádzajúcich kapitol.

Krásna myšlienka z knihy na záver: “Hrdina je človek, ktorý urobí správnu vec napriek svojmu strachu alebo osobnému riziku. Hrdinovia vstávajú, keď padli, opäť obnovujú svoju dôveru v Božiu lásku a idú ďalej. Všetci hrdinovia sú skúšaní. Najväčšie veci v živote vykonali obyčajní ľudia nie preto, lebo na to mali chuť, ale preto, lebo sa to musí urobiť.”

<Kúpiť knihu Vyslobodení>

Autorka recenzie: Júlia Štefeková

Bibliografický popis: LOZANO, N. 2015. Vyslobodení – cesta oslobodenia [Unbound], Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 228 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-89342-73-0. 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre