Recenzia na knihu Svět bez Boha. Ateizmus a viera. Spájame nespojiteľné?

Kniha s trochu provokatívnym názvom Svět bez Boha je súborom zamyslení dvoch osobností súčasnej kresťanskej teológie. Na jednej strane v nej prezentuje svoje úvahy Anselm Grün, benediktínsky mních narodený do veriacej rodiny. Na strane druhej si môžeme prečítať zamyslenia Tomáša Halíka, českého filozofa, kňaza a v neposlednom rade konvertitu. Ako nám názov dáva tušiť, ide o pojednanie nad svetom bez Boha. Ten je prezentovaný najmä ateizmom.

Svět bez Boha

Ateizmus sa paradoxne nepredkladá ako protipól viery, ale skôr ako niečo, čo vieru pomáha rozvíjať a očisťovať. Stretávame sa pritom s viacerými formami ateizmu, akými sú pochybnosti o Bohu, stretnutie s tajomstvom utrpenia alebo protest proti Bohu, ktorý je istým druhom protestu voči autoritám. Hlavným nepriateľom kresťanskej viery však nie je ateizmus, ale povera, modloslužba.

Jedným z teológov, ktorý sa zaoberal ateizmom je i Karl Rahner, ktorý hovorí, že sekularizovanému svetu Boh nechýba. Inak je však potrebné zaobchádzať s ateizmom, ktorý vychádza z utrpenia. Avšak podľa Rahnera úplný ateista neexistuje nakoľko sa človek vždy upína k nejakému absolútnemu horizontu.

Rahner, keď hovorí o Bohu, hovorí o nepopísateľnom tajomstve. Toto učenie je pre neho dôležité, keď nadväzuje dialóg s ateistom. Ateista totiž nepopiera Boha evanjelií, ale jeho zle ohraničené obrazy. A ateista, ktorý je otvorený tajomstvu, aj keď ho nevolá Bohom, nakoniec verí v Boha Ježiša Krista. Spája nás posvätno či tajomstvo.

Biblia nepredstaviteľné podáva v symboloch a príbehoch. Takým je napríklad príbeh Jóba, ktorý zápasil s Bohom. Ďalším z biblických príbehov je ten Petrov, ktorý je krásnou demoštráciou prelínania dôvery a skepsy, viery a neviery, vyznania a zaprenia.

S ateistami taktiež zdieľame zážitok Božej neprítomnosti. Túto skúsenosť mala napríklad aj svätá Terézia z Lisieux alebo Matka Tereza. Tento zážitok nás spája s neveriacimi. Avšak veriaci človek sa s ním vyrovnáva iným spôsobom, v dôvere voči Bohu.

Ani súčasná sociológia náboženstva nedelí ľudí na veriacich a neveriacich ale na “zabývaných” a hľadajúcich. Hľadajúcich môžeme nájsť tak medzi veriacimi, ako aj medzi tými, ktorí sa k žiadnej viere nehlásia.

Svět bez Boha je knihou zamyslení pre náročného čitateľa (s množstvom filozofických úvah odkazujúc na popredné osobnosti filozofie či teológie), ktorý má úprimnú snahu o reflexiu vlastnej viery alebo vlastného pohľadu na svet a na Boha.

Recenzia na knihu Svět bez Boha.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Grün, A. – Halík, T. 2017. Svět bez Boha [Gott loss Werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen], Praha : Lidové noviny, 220 s., viazaná, ISBN 978-80-7422-524-6.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre