Aldo Maria Valli: Pápež na muške (recenzia)

Pápež na muške

Prečo je muž v bielom na čiernej listine?

Útla brožovaná  169-stranová knižka Pápež na muške, by mohla niesť motto: „blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.” Kniha vyšla už v roku 2011, ale na predajných pultoch je aj dnes, čo je dobré a potrebné. Taliansky autor Aldo Maria Valli, profesionálny novinár a vatikanista, ju napísal ako reakciu na nevídané, agresívne útoky zo strany masovokomunikačných médií  na pápeža Benedikta XVI. Na základe precíznych argumentov vyvracia skreslené a neobjektívne predstavy a tvrdenia o tomto vynikajúcom pápežovi. Súčasne pomáha čitateľovi dopracovať sa k faktom, ktoré dnes často zostávajú nepovšimnuté, prehliadané a zámerne zamlčované.

Aldo Mária Valli s profesionálnou citlivosťou upozorňuje na praktiky liberálnej a voľnomyšlienkárskej loby, ktorá má za cieľ zdiskreditovať Katolícku cirkev, v tom čase aj samého Benedikta XVI.  ‒  vynikajúceho univerzitnou vzdelanosťou, teologickou rýdzosťou a ľudskou múdrosťou. Benedikt XVI. sa postavil na stranu hľadania pravdy a nápravy chýb ešte ako kardinál zodpovedný za Kongregáciu pre náuku viery a v nastúpenom smere pokračoval aj ako pápež.

Kniha Pápež na muške obsahuje úvod a člení sa na desať kapitol. V nich autor približuje postoje pápeža, ktoré súčasná liberálno-globalistická spoločnosť odmieta a pokladá za konfliktné. Ide najmä o dva postoje: pontifex hovorí, že pravda existuje a apeluje na sociálnu spravodlivosť.  Pápež ako takýto orientačný bod sa stáva prekážkou pre tých, ktorých živí morálny relativizmus a sociálna nespravodlivosť. A to je podstata frontálnych a surových útokov na jeho osobu.

Ako pripomína Georg Weigel: „Katolícka cirkev je posledným inštitucionálnym obrancom idey, že vo svete ešte existujú morálne pravdy. Na západe existujú intenzívne sily, ktoré popierajú ich existenciu a nútia nás veriť, že ľudstvo je plastické a stvárňovateľné, že manželstvo možno zadefinovať zákonom, že sex je určitým druhom športu, že nenarodené, vážne choré alebo postihnuté ľudské bytosti nemajú cenu a že štátna moc  i zákony niekedy nanucujú diktatúru relativizmu, – ako ju definoval Ratzinger ešte ako kardinál. Tieto sily vidia príležitosť zničiť učenie cirkvi v slabostiach niektorých synov a dcér cirkvi a v omyloch, ktorých sa dopustili niektoré autority“ (s. 11).

Aldo Maria Valli si však nevšíma iba vonkajších nepriateľov cirkvi. Takisto zodpovedne a presne hovorí o nepriateľoch vnútri cirkvi, ktorí sú pre pravdu rovnako, ak nie ešte väčšmi, nebezpeční. Ide o prejavy katolíkov v cirkvi, ktorí namiesto toho, aby na odhalenie a zneškodnenie nepriateľa používali rozum, prejavujú mu obdiv, dokonca až lásku. V základe ide o akýsi mix nevedomosti a slabého poznania vlastného bohatstva, čo vyúsťuje do zhubného komplexu menejcennosti, ktorý autor príhodne prirovnal k „štokholskému syndrómu“ (s. 49).

Pontifikát Benedikta XVI. je už ukončený. Abdikácia pápeža v 85 rokoch života dokázala pravdivosť jeho slov a zámyslov. Tí, ktorí sme sa boli rozlúčiť s Benediktom XVI. na generálnej audiencii  28. februára 2013 v Ríme a mávali sme emeritnému pápežovi odchádzajúcemu v helikoptére počas hlaholu všetkých rímskych zvonov, pripomenuli sme si  jeho myšlienky, ktoré vyslovil pri intronizácii a po nej. Najmä dve z nich boli v tejto situácii osobitne aktuálne, a to, že bude vykonávať pontifikát, kým sa bude cítiť dostatočne fyzicky, psychicky a duševne silný, a – takmer prorocká prosba: „Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neustupoval pred vlkmi“…

Knihu možno odporúčať všetkým, ktorí majú radi Rímskokatolícku cirkev, vážia si jej apoštolskú následnosť a Petrovho nástupcu, ktorých trápia nepravdivo interpretované, zlomyseľné a sofistikovane pripravované  útoky na spoločenstvo, formujúce  kultúru, svedomie a civilizovaný život ľudstva už vyše dvetisíc rokov. Kniha je pomocníkom pri inteligentnej a pravdivej obrane našej viery.

<Kúpiť knihu Pápež na muške>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: Valli, A. M. 2011. Pápež na muške. Prečo je muž v bielom na čiernom zozname [La veritá del papa]Vydavateľstvo Don Bosco, 169 s., brožovaná, ISBN 978-80-8074-139-6.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre