Recenzia na knihu Mária Magdaléna od bl. Anny Kataríny Emmerichovej

Doplnková literatúra k evanjeliám, tak by sa dala nazvať kniha Mária Magdaléna, ktorá zachytáva videnia Anny Kataríny Emmerichovej zo života Pána Ježiša. Videnia, ako ich mystička vnímala cez obrazy vo svojej duši v živote až po okraj naplnenom utrpením.

V knihe je spracovaných v chronologickej postupnosti celkom 109 obrazov zo života Márie Magdalény a jej vzťahu k Pánovi Ježišovi alebo k iným postavám vystupujúcim v evanjeliách. Tieto obrazy sú pomerne krátke, 1-2 stranové.

Evanjelisti nám v osobe Márie Magdalény a Ježišovho vzťahu k nej podávajú s ničím neporovnateľný obraz milosrdenstva voči hriešnej žene. Je to téma veľmi lákavá, zvlášť v dnešnej dobe, keď je cudzoložstvo žien akoby na dennom poriadku, len v skrytejšej forme. Možno práve pre túto neporovnateľnosť s inými osobami v evanjeliách vzniklo okolo Márie Magdalény veľa dohadov a predstáv, ktoré však vo veľkej miere vôbec nekorešpondujú s tým, čo nám samotné evanjeliá zachytili.

Žiaľ, mnohí ľudia, i kresťania, často podľahnú „zaručeným šokujúcim pikoškám“ o živote tejto neskoršej svätice v novodobých literárnych dielach a nechajú sa nimi zmanipulovať. Lebo nepochopenie postáv prítomných v živote Pána Ježiša následne vedie k nepochopeniu podstaty jeho evanjeliového posolstva. Z tohto dôvodu je oveľa „neškodnejšie“ prečítať si knihu mystických zjavení A. K. Emmerichovej a nimi si doplniť evanjeliové posolstvo o Márii Magdaléne, veľkej hriešnici, ktorá však veľmi milovala. No aj tu je potrebné dodať, že sa s nimi nemusíme stotožňovať vo všetkom, že im môžeme veriť, ale aj nemusíme.

Kniha má svoj „nihil obstat“ – formu cirkevného schválenia od významného slovenského biblistu J. Šošku. Znamená to, že neobsahuje nič, čo je v rozpore s vieroučnou náukou Cirkvi. Pre mňa ako čitateľa bola táto informácia dôležitá a veľmi ma potešilo, že cenzora poznám aj osobne, čo bolo pre mňa zárukou akejsi podvedomej „bezpečnosti“ čítania z hľadiska duchovného rozlišovania, ktoré je v literatúre zameranej na biblické postavy vždy na mieste.

Môj názor na knihu je však osobitý. V niečom ma zaujala, v niečom aj sklamala. Prvé obrazy zo života Márie Magdalény až po jej veľké obrátenie, ma oslovili z hľadiska obsahu menej. Často som nerozumela súvislostiam, hoci vydavateľ sa snažil vtiahnuť čitateľa do deja a jeho okolností prostredníctvom úvodného textu ku každému zo sto deviatich obrazov. Napriek tomu sa mi nepodarilo vždy zachytiť myšlienkové posolstvo. Úržkovitosť ma trochu unavovala.

Zaujímavejšia časť knihy bola z môjho pohľadu tá, ktorá vykresľuje Ježišove posledné chvíle života, jeho umučenie, smrť, pochovanie a samozrejme aj zmŕtvychvstanie. Dalo by sa povedať, že obsahom kniha postupne gradovala a v závere som sa naozaj len ťažko dokázala od nej odtrhnúť. Zo všetkých obrazov ma najviac upútali detaily Ježišovej smrti na kríži a jeho pochovania. Pomohli mi viac pochopiť prítomnosť jednotlivých osôb v jeho živote, najmä v tých najťažších chvíľach.

V závere knihy oceňujem 3 dodatky vydavateľa, ktoré ozrejmujú osobu Márie Magdalény v iných súvislostiach, ako sú opísané videnia A. K. Emmerichovej.

Zaujalo ma, že táto mystička vnímala 3 rôzne postavy z evanjelií ako jednu a tú istú osobu – hriešnicu (Lk7, 36-50), Máriu, sestru Marty a Lazára (Lk 10, 38-42; Jn11) a Máriu Magdalénu (Mk16,9). Biblisti jej tézu ani nepotvrdili, ani nevyvrátili, ale mne ako čitateľovi sa v súvislosti s videniami A. K. Emmerichovej veľmi ľahko prijímala.

Mária Magdaléna je z môjho pohľadu fenomén evanjelia a jej posolstvo bude určite ešte dlho otázkou biblických skúmaní, ale aj modlitieb a kontemplácií. Nemožno ju obísť, ba práve naopak, je potrebné túto tému ešte viac osvetliť, aby sa mohla stať nádejou pre ďalšie generácie nešťastných, ale po láske veľmi túžiacich žien.

<Kúpiť knihu Mária Magdaléna>

Autorka recenzie: Elena Blašková

Bibliografický popis: MÁRIA MAGDALÉNA – Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, 2017. ZAEX, 191 s., brožovaná, ISBN: 978-80-8192-027-1.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre