Pápež František: Laudato si’ (recenzia)

Encykliku pápeža Františka Laudato si’ s podtitulom „o starostlivosti o náš spoločný domov“ som bral do rúk so záujmom vďaka avizovanej téme, ktorú som spočiatku vnímal ako tému ekológie. Istým spôsobom ide o modernú encykliku, ktorá zapadá do kontextu 21. storočia a odpovedá na otázky moderného človeka.

Recenzia: Laudato si’

Aj v tomto je vidno, že Cirkev odpovedá na potreby danej doby zamerajúc sa na veľké témy spoločnosti. Vskutku, pápež František sa v nej venuje pálčivým otázkam našej planéty ako je problém nedostatku vody, klimatické zmeny či zhoršovanie kvality života. Poukazuje na slabosť ľudských reakcií a istú rezignáciu na ochranu Zeme ako nášho spoločného domova.
Osobne ma prekvapilo to, aká rozsiahla časť encykliky je venovaná vymenovaniu (miestami aj hlbšej analýze) ekologických faktorov a príčin úpadku našej planéty.

Pápež František sa však nezastavuje len pri zhrnutí problémov, ale poukazuje aj na ich príčiny a ponúka riešenia. O Zemi hovorí ako o spoločnom dedičstve, o ktoré sa má človek starať. Do svojej úvahy vkladá nádherný chválospev svätého Františka, ktorý chváli Pána za všetko stvorenie, Slnko nazýva bratom a Vodu sestrou.

Okrem Františkovho sa však čitateľovi predostiera aj Ježišov pohľad, ktorý je upriamený na Boha ako Otca a Stvoriteľa všetkého. Od toho sa odvíja hodnota stvorenstva pre samotného človeka – ono je darom od Otca, o ktorý sa má človek starať.

V neposlednom rade nás všetkých encyklika Laudato si’ pozýva ku spolupráci a dialógu. Či už sa jedná o dialóg medzi nábožestvami navzájom alebo aj medzi náboženstvom, politikou a ekonomikou. Pápež František varuje pred hľadaním všetkých riešení a východísk len v technickom pokroku s človekom ako jeho stredobodom. Ako protiváhu pokroku a konzumnému spôsobu života ponúka návrat ku kresťanskej spiritualite, v ktorej môže človek nájsť radosť a pokoj. Vďaka nej žijeme v harmónii so stvorenými vecami a ona sama nás vedie k Otcovi, od ktorého pochádza všetko stvorenie.

V závere sa Svätý Otec obracia na Pannu Máriu, Kráľovnú celého stvorenia s prosbou o starostlivosť o zranený svet tak ako sa s láskou starala o Ježiša.

Encykliku Laudato si’ vnímam ako syntézu myšlienok ekológie a potreby ochrany životného prostredia, ktorá má však v sebe nielen ekologický ale aj hlbší duchovný rozmer. Jej skrytou podstatou je volanie po návrate k Otcovi prostredníctvom vďačnosti a starostlivosti o jeho dary.

<Kúpiť Encykliku Laudato si´>

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Pápež František, 2015. Laudato Si’ [Laudato si’], Spolok sv. Vojtecha, 147 s. brožovaná (mäkká) väzba, ISBN 978-80-8161-180-3.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre