Ranné modlitby na obdobie Veľkého týždňa

Ranná modlitba na pondelok

Bože, ktorého slovo nemôže byť zničené:

Spolu s celým Jeruzalemom sme počas tohto Veľkého týždňa ohromení.

Tak ako mesto, ktoré je náhle zničené, aj my sme drvení zmätkom, strachom a pýtame sa, čo sa to deje.

Liturgia, Písmo a piesne nás ponárajú do rieky, ktorá tečie od zrady až na kríž.

Evanjelium, ktoré sme sa snažili dodržiavať prevrátilo stoly nášho chápania.

Kristovo utrpenie, ktorému sme sa snažili vyhnúť nás pohlcuje.

Figovník, ktorý neprinášal ovocie náhle zarodil,

pred majestátom Toho, ktorého poslanie je nekompromisné a nemenné.

Pomôž nám, aby sme sa s celou Tvojou Cirkvou bdeli a modlili sa,

aby sme videli odhaľujúci sa škandál milosrdenstva a boli svedkami blahozvesti spásy.

Keď bude Kristovo utrpenie dokonané, milosrdne vzhliadni na utrpenie sveta.

Nech je cesta na Golgotu pre nás skutkom odovzdania i chvály, milosrdenstva i spravodlivosti.

 

Ranná modlitba na utorok

Koľko nedelí sme spievali: “…ako bolo na počiatku, tak nech je I teraz i vždy….”

Na počiatku, Ježiš, obetovali Tvoji rodičia holubice, ktoré kúpili v chráme ako symbol Tvojho obetovania Bohu.

Viera sa zmenila na biznis.

Odovzdanosť sa stala priestorom pre zneužitie a chrám stratil svoju dôstojnosť.

Povedal si: “Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.”

Povedal si: “ale vy ste z neho spravili brloh zlodejov.”

Slovo “ale” hovorí pravdu a prináša súd.

A napriek tomu si ho povedal.

Konfrontácia prichádza ako divoká sila.

Nahneval si sa naše groteskné kompromisy,

Na to, ako ľahko dokážeme svätosť premeniť na modloslužbu.

Budú dnes, keď si sa stal cieľom zúrivého davu, holubice prepustené na slobodu? Čo pre nás znamená nasledovať ťa?

Nech sa v nás dnes rozmnožuje tvoja túžba po srdci plnom modlitby.

Nech tvoja túžba po jednotnej modlitbe národov vyvedie z hraníc úzkoprsého nacionalizmu.

Nech Tvoja vôľa očistí kupčenie so spásou a zanechá len jednoduché ticho, pokoj zakorenený v Tebe.

 

Ranná modlitba na stredu

Opäť prišlo ráno, drahý Ježišu.

V dnešný deň hľadím na Teba.

Je streda pred Veľkou nocou.

  1. deň pôstu.

Aký deň to dnes vlastne je?

Ty si povedal: “Môj čas je blízko. Baránkovu večeru strávim v tvojom dome so Svojimi učeníkmi.”

Je to moment, kedy do príbehu prichádzame my?

Drahý Ježišu, dovoľ nám stráviť Veľkú noc s Tebou.

Nielen v lámaní chleba, ale aj v utrpení.
Daj nám silu počuť slová o Tvojom blížiacom sa umučení,

a vieru, že to, čo as môže ľudskému oku zdať ako prehra, budeme my vidieť očami Neba.

 

Ranná modlitba na štvrtok

V tento deň si dvoch učeníkov povzbudil k tomu, aby nasledovali muža so džbánom a tak, aby našli miesto, v ktorom budete jesť Veľkonočnú večeru.

Dobrorečíme ti za to, že pôstna púť nám teraz prináša vodu krstu a Veľkonočné tajomstvo.

Zjednoť nás, aby sme počúvali Tvoje slová, boli účastní na umývaní nôh a na Eucharistii.

Počas týchto troch dní objím svoju Cirkev

a zameraj našu pozornosť na ústredný príbeh Tvojho umučenia: zatknutie, súd, ukrižovanie, smrť, uloženie do hrobu a vzkriesenie.

Nech nás skúsenosť Veľkonočného trojdnia privedie k novému obráteniu.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Modlitby ku Kristovej Krvi Zvolil si klince VEľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
Modlitby ku Kristovej Krvi Zvolil si klince Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 

3.3 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre