Radostná zvesť o sexe a manželstve (recenzia)

Spomínam si, ako mi raz manželka v rámci pestovania zdravého životného štýlu pripravila kuskus. Nikdy predtým som ho nejedol a keď som sa doňho pustil, pocítil som voči nej veľkú vďačnosť za to, ako dbá o moje zdravie, no bol som vďačný aj Pánu Bohu, že stvoril prasiatka a naučil ľudí robiť rezne. Niektorí to vyjadrujú príliš radikálne a hovoria: jedlá delíme na dve kategórie – zdravé a chutné. Aj keď občas rád „zhreším“ slaninou o desiatej večer, s takto formulovaným delením nemôžem súhlasiť (Príďte k nám niekedy na obed a dáte mi za pravdu.).

Radostná zvesť o sexe a manželstve

Na druhej strane však vyznávam podobnú kategorizáciu pokiaľ ide o knihy –  tvrdím, že ich delíme na rozumné a zrozumiteľné. Musím povedať, že kniha Radostná zvesť o sexe a manželstve z pera amerického autora Christophera Westa mi celkom nabúrala tento môj koncept. Považujem ju totiž za mimoriadne dobre argumentačne podloženú a zároveň veľmi zrozumiteľnú a praktickú, a to nielen pre malú skupinu odborníkov, ale aj pre bežných ľudí bez teologického vzdelania. Je veľa toho, čo môže ponúknuť čitateľom, no ja sa tu zameriam len na tri body, ktoré pre mnohých z vás vôbec nemusia byť tými najpodstatnejšími. Ja osobne ich považujem za určitú pridanú hodnotu tejto knihy a dúfam, že niekoho možno pritiahnu k tomu, aby ochutnal jej „dužinu“.

1.Teológia zdravého sedliackeho rozumu

Hneď na začiatku treba povedať, že Westova kniha je orientovaná v prvom rade prakticky – formou otázok a odpovedí hovorí o veciach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nášho každodenného života. To je jej hlavný zámer. Zároveň však má čo ponúknuť aj „koumákom“, ktorým nestačí to, že dostali rozumnú odpoveď, ale skúmajú aj cestu, akou k nej dotyčná osoba dospela. Nejedného hľadajúceho človeka môže odradiť skutočnosť, že Christopher West je teológ, pretože keď sa začne hovoriť o teológii, mnohí si ju okamžite spoja s predstavou slepého dogmatizmu. Teológia v skutočnosti nie je o nič dogmatickejšia než iné vedy, lebo každá veda má svoje „dogmy“, základné princípy, o ktorých sa nediskutuje a sú jednoducho považované za niečo dané. Westova kniha, popri tom, že je predovšetkým sprievodcom praktickým životom, je zároveň aj ukážkovým príkladom toho, ako postupuje kvalitná teológia. Možno ju s úžitkom čítať ako praktickú príručku kresťanskej sexuálnej etiky, ale kto chce, má okrem toho možnosť zostúpiť na hlbšiu úroveň významu a vychutnať si jej hlboký teologický rozmer. Tým najväčším „labužníkom“ ponúka West k dispozícii pramene, z ktorých sám čerpá – sú nimi teologické diela Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite. Najdôležitejšie z nich boli preložené aj do slovenčiny respektíve češtiny, takže aj našinec si môže prísť na svoje. Westovo majstrovstvo sa ukazuje v tom, že z pomerne malého počtu základných teologických princípov dokázal pomocou zrozumiteľne prezentovaných logických úvah odvodiť celkom konkrétne a praktické závery. Aj človek, ktorý nesúhlasí s pravdivosťou jeho východísk a záverov, no má otvorenú, nepredpojatú myseľ, podľa môjho názoru ocení logickú dôslednosť Westovej argumentácie.

 2.Skúšobný kameň náuky Cirkvi

Náuka o manželstve a sexualite síce nie je jadrom náuky Cirkvi, no v súčasnosti je asi najviac znevažovanou a napádanou časťou toho, čo učí Cirkev. To znamená, že sa môže stať takpovediac skúšobným kameňom učenia Cirkvi chápaného ako celok. Na objasnenie toho, čo mám na mysli, použijem toto prirovnanie. Hovorí sa, že reťaz je taká silná, aké silné je jej najslabšie ohnivko. Ak teda vieme, že najslabšie ohnivko znesie určitú záťaž, môžeme si byť istí, že ju znesie aj celá reťaz. Podobne je to aj v prípade náuky Cirkvi. Ak jej učenie o sexuálnej morálke obstojí pred námietkami kritikov, môžeme oprávnene predpokladať, že Cirkev sa nemýli ani v ostatných oblastiach. Môj osobný názor je, že West dokázal uspokojivo zodpovedať najpálčivejšie otázky kladené v súvislosti s náukou Cirkvi o sexualite a logicky obhájiť jej platnosť v rámci teologického spôsobu uvažovania.  Domnievam sa tiež, že ju do veľkej miery „rehabilitoval“ aj pred zdravým ľudským rozumom tých, ktorí sa hlásia k iným denomináciám a náboženstvám alebo sa od náboženstva celkom dištancujú.

  1. Apel na svedomie

Pri prezentácii náuky Cirkvi West nepoužíva  mentorský spôsob vyjadrovania. Predkladá argumenty a pozýva čitateľa, aby o nich uvažoval. Veľmi markantné je to v tých častiach knihy, kde celkom otvorene hovorí o rôznych spôsoboch predohry a manželského styku, aj o tých, ktoré sú medzi katolíkmi predmetom značných kontroverzií. West sa neuchyľuje k odpovediam typu „Sodoma, Gomora!“, ale vecne poukazuje na rôzne aspekty týchto praktík a potom kladie čitateľovi otázku: Je to podľa vás prejavom lásky k partnerovi?

Westova kniha vyvoláva množstvo otázok a je na každom z nás, aby sme na ne poctivo hľadali odpovede pred tribunálom svojho svedomia a Božou tvárou.

Radostná zvesť o sexe a manželstve

Autor recenzie: Martin Csontos

Bibiografický popis: WEST, CH. 2018. Radostná zvesť o sexe a manželstve [Good News about Sex and Marriage: Answers to Your Honest Questions about Catholic Teaching], Košice : Zachej.sk, 312 s., brožovaná väzba (mäkká), ISBN 978-80-89866-57-1

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre