Prijmite svätého Jozefa ako svojho duchovného otca

Prinášame vám úryvok z našej dlhoočakávanej novinky Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorú sme vydali pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Veríme, že vám kniha pomôže priblížiť sa k Ježišovi prostredníctvom človeka, ktorý mu bol s Pannou Máriou najbližšie: svätého Jozefa.

Svätý Peter Julián Eymard povedal: „Úcta k svätému Jozefovi je jedna z najvzácnejších milostí, aké Boh môže udeliť duši, lebo je porovnateľná so zjavením celého pokladu milostí nášho Pána. Keď si Boh praje pozdvihnúť dušu do výšin, zjednotí ju so svätým Jozefom tým, že ju obdarí veľkou láskou k tomuto dobrotivému svätcovi.“

3. deň zasvätenia: Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Boh Otec vás miluje. Tak veľmi vás miluje, že poslal na svet svojho Syna, aby vás spasil. Ale Otec neposlal svojho Syna len na to, aby vás spasil. Poslal svojho Syna, aby vás spasil a urobil z vás Božie dieťa. Skrze Ježiša môžete mať synovský vzťah s Bohom Otcom. Skrze Ježiša môžete volať: „Abba, Otče!“

Boli ste stvorení, aby ste boli Božím dieťaťom – to je dôvod celého vášho bytia. A existuje len jedna cesta k Otcovi: Ježiš Kristus (porov. Jn 14, 6). Len Ježiš má moc priviesť vás k Otcovi. V Božej milosrdnej láske však svätý Jozef zohráva vo vašom duchovnom raste a na ceste k Otcovi veľmi dôležitú úlohu.

Vďaka zasväteniu sa svätému Jozefovi živšie zakúsite prítomnosť Otca vo svojom živote. Túto pravdu sa učíme z Ježišovho života. Keď nebeský Otec poslal svojho Syna na svet, aby nás spasil a urobil z nás svoje deti, vybral si jedného svätca, ktorý ho bude reprezentovať na zemi: svätého Jozefa. Pod jeho strechou Ježiš žil a jeho synom bol, dávajúc nám osobný príklad úplného zverenia sa svätému Jozefovi. Ježiš miloval, poslúchal a napodobňoval svojho pozemského otca. Žiadneho človeka okrem svätého Jozefa nenazýval otcom a tešil sa, že je známy ako „Jozefov syn“ (porov. Jn 6, 42). Aj my by sme mali považovať za poctu, že sme jeho deti. Ak podľa Otcových plánov Ježiš potreboval svätého Jozefa, o koľko viac ho potrebujeme my!

Otcovstvo svätého Jozefa umocnilo prítomnosť nebeského Otca v Ježišovom živote. Aby nám to bolo jasné, svätý Jozef nie je Boh. Nemôže pridať nič k božskému a večnému spoločenstvu, ktoré existuje medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ani nemôže spôsobiť, že Ježiš ako božská osoba bude ešte viac vnímať prítomnosť svojho nebeského Otca. Svätý Jozef bol skôr vybraný, aby stál na mieste nebeského Otca podľa požiadaviek Ježišovej ľudskej prirodzenosti.

Boh Otec nemá ľudskú prirodzenosť. Vždy, keď Ježiš videl svätého Jozefa, počul ho rozprávať, sledoval ho pri práci alebo bol svedkom jeho čistej lásky k Márii, Ježišova ľudská prirodzenosť zažila dokonalý odraz nebeského Otca.

„Boh sa rozhodol, že z Jozefa urobí svoj najhmatateľnejší obraz na zemi, pokladnicu všetkých práv jeho božského otcovstva, manžela šľachetnej Panny, ktorá je Paňou anjelov a ľudí.“ (bl. William Joseph Chaminade)

To, čo nebeský Otec urobil pre Ježiša, chce urobiť aj pre vás. Boh Otec chce, aby ste sa zverili do láskyplnej otcovskej starostlivosti svätého Jozefa podobne, ako mu on zveril Ježišovu ľudskú prirodzenosť. Boh od večnosti naplánoval, aby tak Ježiš, ako aj členovia Cirkvi boli zverení svätému Jozefovi – nebola to náhoda. Svätý Jozef je tieň nebeského Otca, jeho obraz a odraz v očiach Ježiša a Boh Otec si želá, aby ste aj vy prijali svätého Jozefa ako svojho duchovného otca. V Ježišovi síce najdokonalejšie vidíme obraz milosrdenstva a lásky jeho nebeského Otca [ako povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9)], ale Ježiš sa chce s nami deliť aj o toho, kto mu bol pozemským obrazom jeho nebeského Otca.

„Tento svätý muž [svätý Jozef] mal takú nesmiernu dôstojnosť a slávu, že mu večný Otec veľkodušne vtlačil podobu svojej vlastnej zvrchovanosti.“ (sv. Bernardín Sienský)

Úryvok pochádza z novinky Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorú môžete do 16.3.2021 získať so zľavou 20 %.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

4.5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre