Prijmite pozvanie pomôcť dušiam v očistci

Útecha verných duší v očistci (recenzia)

Vynikajúca kniha! Taký bol môj pocit po prečítaní knihy Útecha verných duší v očistci. Môžem dokonca povedať, že s každou ďalšou stránkou v nej sa mi odkrýval tajomný svet duší v očistci s ich potrebami, prežívaním, vzťahmi a utrpením. Musím však jedným dychom dodať, že toto nie je kniha pre niekoho, kto hľadá lacné senzácie. Autor, ktorý sa uvedenej téme venuje vo viacerých dielach (spomeňme napríklad jeho zbierku 100 modlitieb za duše v očistci), má iný zámer. Tým hlavným je pomôcť čitateľovi uvedomiť si, že my, ako členovia putujúcej Cirkvi, sme spojení s Cirkvou, ktorá je trpiaca a potrebuje našu pomoc. A ako viaceré príklady z knihy uvádzajú, nie je to hocijaké utrpenie! Je to utrpenie, s ktorým sa to naše pozemské nedá ani porovnať. Joseph Ackermann neváha použiť overené príbehy duší, ktoré toto dosvedčujú.

Ako som však povedal, jeho cieľom je vzbudiť lásku k dušiam, ktoré tak trpia, a pomáhať im. Ak náš priateľ trpí tu na zemi, urobíme všetko preto, aby sme jeho utrpenie zmiernili alebo odstránili. Ale keď prejde do večnosti, často na neho až príliš rýchlo zabúdame. A pritom máme toľko prostriedkov, ako pomôcť!

Modlitba je prvým a veľmi silným prostriedkom pomoci trpiacim dušiam. Svätá omša má výnimočné miesto, ale silný účinok má aj modlitba posvätného ruženca. Za zmienku stoja aj kajúce skutky, almužna v prospech duší, skutky milosrdenstva, odpustky, obetovanie utrpenia, púte, pálenie sviec a dokonca i preukázanie lásky k nepriateľom.

Pri konaní všetkých spomenutých skutkov si môžeme byť istí, že nášmu Nebeskému Otcovi sú veľmi milé a získavame nimi zásluhy aj pre nás samých. A podľa náuky Cirkvi vieme, že trpiace a oslobodené duše nikdy nezabúdajú na svojich dobrodincov.

O tejto krásnej a najmä tak veľmi užitočnej knihe by sa dalo písať dlhé strany, ja spomeniem ešte zaujímavosti, ktoré môže čitateľ objaviť v tejto rozsahom neveľkej publikácii. Úvod je venovaný dôkazom existencie očistca, opierajúc sa najmä o biblické podklady, nasleduje opis očistcových múk, pri ktorých každého musí preniknúť súcit, a kapitola popisujúca dôvody, prečo by sme mali dušiam pomáhať. Jadro knihy nás sprevádza spôsobmi, akými môžeme pomáhať (ktoré sme už spomenuli) a záver je venovaný vďačnosti duší.

Knihu Útecha verných duší v očistci vrelo odporúčam každému bez rozdielu, je úžasným pozvaním konať veľké dobro pre tých, ktorí to tak veľmi potrebujú!

Autor: Marek Piváček

Bibliografický popis: ACKERMANN, J., 2020. Útecha verných duší v očistci [Trost der armen Seelen], Zachej.sk, 136 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-214-9.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre