Priblížiť sa zázračným Božím milostiam

Franz Spirago – Zázrak svätej spovede

Zázrak svätej spovede

Knihu Zázrak svätej spovede som začal čítať so záujmom a tak trochu i s otázkou, čo nové sa môžem ako praktizujúci kresťan dozvedieť o spovedi, na ktorú chodievam pravidelne. A o aký zázrak vlastne ide? Hneď na úvod treba povedať, že sviatosť zmierenia je jednou zo siedmich sviatostí, preto má pre každého kresťana veľkú dôležitosť. A ako autor správne poznamenáva na začiatku knihy – je darom od Boha, pretože sám človek by nemal moc odpúšťať hriechy, ak by mu to nebolo dané z neba.

Mne osobne sa veľmi páči kapitola venovaná pokániu, ktoré je potrebné pre odpustenie hriechov. Už v čase vzniku knihy (na začiatku 20. storočia), autor dal veľkú váhu práve tomuto dôležitému úkonu. O čo viac je pokánie potrebné v dnešnej modernej dobe?!

Ako sa Franz Spirago zmieňuje vo svojej knihe – robiť pokánie nie je ľahké, avšak účinky pokánia sú veľmi blahodárne na dušu človeka. Pokáním dosahujeme odpustenie všetkých hriechov a večných trestov za hriechy (nie časných trestov). Taktiež nám Duch Svätý pri spovedi vracia posväcujúcu milosť a ožívajú v nás zásluhy za dobré skutky, ktoré sme v stave milosti vykonali. Keďže sme slabí, Duch Svätý prichádza s milosťou, aby nás posiľňoval zvíťaziť nad našimi hriechmi. A ako každý už zakúsil, Duch Svätý nám prináša pri spovedi pokoj do srdca a útechu.

Autor podrobne rozoberá to, ako sa dobre pripraviť na sviatosť zmierenia, pričom dáva do popredia úprimnú ľutosť a snahu zmeniť život. Neváha použiť mnohé výroky svätých a cirkevných otcov, ktoré nás povzbudzujú, aby sme k svätej spovedi pristupovali úprimne so snahou polepšiť sa a s dôverou v Božie milosrdenstvo. Ako uvádza Tridentský koncil, kto má pravú ľutosť nad hriechmi z lásky k Bohu, ten dosiahne odpustenie hriechov ešte pred samotným vyznaním v svätej spovedi. Na druhej strane nás autor varuje, aby sme nepristupovali k tejto dôležitej sviatosti vlažne a neúprimne a tiež nás vystríha pred opätovným upadnutím do hriechu po tom, ako nám Boh odpustil.

Kratšie state sú venované osobe spovedníka alebo aj generálnej spovedi.

Knihu Franza Spiraga považujem za veľmi užitočnú pre každého kresťana, keďže sviatosť zmierenia je veľký dar, ktorý by sme mali nanovo objaviť, veď v ňom nám Boh zázračne dáva toľke milosti, z ktorých najväčšou je obnovenie vzťahu lásky s Ním samotným.

Zázrak svätej spovede

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: SPIRAGO, F. 2018. Zázrak svätej spovede [Das Wunder der heiligen Beichte], Košice : Zachej.sk, 104 s., brožovaná väzba (mäkká), ISBN 978-80-89866-62-5.

5 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre