Príbeh, ktorý nepoznáte: Legenda o narodení svätej Rity

Viete, že v oblasti okolo talianskeho mestečka Cascia sa dávno pred narodením svätej Rity tradovali legendy, ktoré hovorili o narodení a živote výnimočného Božieho služobníka na týchto miestach? Spoznajte proroctvo Porriny a príbeh svätého Montána, vďaka ktorým sa o týchto legendách dozviete viac.

Jedna legenda hovorí o  „nymfe“ Porrine, ktorá blúdiac po tunajších jaskyniach vyriekla zvláštne proroctvo: „Z týchto žulovitých skál vzíde iná, vzácnejšia skala, ktorá ich zatieni a bude vládnuť zemi i moriam, pretože jej pokora zvíťazí nad pýchou. Zo všetkých strán sem budú prúdiť zástupy ľudí, aby chválili nekonečného Boha. A toto temné a biedne údolie daruje svetu sväté meno.“ Pre niekoho historická legenda, pre iných zasa apokryf. Nech je akokoľvek, na kopcoch okolo Cascie sa tento príbeh stal súčasťou tradície o svätej Rite.

Historik Henry Panneel nám objašňuje pôvod legendy, ktorú pomenovali leggenda di Roccaporena. Vznikla v období viac ako 1 000 rokov pred Kristom, približne 60 rokov pred trójskou vojnou.

Po tom, čo kráľ Evander, ktorý vládol v  Arkádii, v  samom srdci Peloponézie, zavraždil svojho otca, ľud sa vzbúril a kráľ musel rýchlo ujsť len v spoločnosti svojej matky a sestry, už spomínanej Porriny. Stroskotali na území Latium (Historické územie ležiace na Apeninskom polostrove) na stredomorskej strane Apenín a usadili sa blízko ústia rieky Tiber na kopci Palatín, kde Evander založil mesto Palantium. „Práve na tomto mieste,“ uvádza Panneel, „Romulus dal zrod budúcemu Rímu.“

Porrina so svojou matkou predstierali, že dostali prorockého ducha, v čom im prišli na pomoc predpovede zo slávnej veštiarne v Delfách.

A tak presvedčená, že ju vedie nadprirodzené vnuknutie, Porrina došla až do nevľúdnej, divokej a opustenej tiesňavy, obkolesenej masívom vysokých žulových skál, v ktorej ju ohrozovali šelmy a dravce. Na obnaženej strane skaly natrafila na hlbokú otvorenú jaskyňu, ktorá jej mala poskytnúť prístrešok. A z výšky skalnej plošiny začala prorokovať a oznamovať obyvateľom toho územia, ktorých bolo vtedy neveľa, že sa blíži „čas spásy“.

Jej záhadné zjavenie učinilo živý dojem na ešte obmedzeného ducha miestnych ľudí, pre ktorých barbarstvo, násilie, poverčivosť a modloslužba predstavovali jediné princípy neistej existencie.

Až jedného dňa Porrina zvestovala Rocca-Porrene, ktorá dosiaľ nesie jej meno, veľkú budúcnosť. Na tomto mieste sa má narodiť tá, ktorú budeme neskôr volať „klenot Umbrie“ – svätá Rita.

Hlavnou postavou druhej legendy, ktorá tiež robí dávne proroctvo platným, je svätý Montán, apoštol, ktorý tu v 10. storočí ako prvý ohlasoval evanjelium.

Jeho Henry Panneel opisuje takto: „Bol to veľmi zbožný pustovník, chudobný muž z  hôr, ktorého svätosť bola taká veľká, že bez čakania na rozhodnutie z Ríma a bez zvláštnych procesov si ho obyvatelia Cascie uctili ako svätého.“

Nik iný ako svätý Montán neobrátil dedinu na vieru a práve v Roccaporene založil prvý kostol, ktorého je naďalej patrónom a v ktorom sa Rita neskôr modlila, kam prichádzala s otcom a matkou a kam priviedla i svojho manžela a deti…

V spisoch otca T. Simonettiho, životopisca svätej Rity z 18. storočia, si môžeme prečítať onú legendu a jeho spisy vysvetľujú aj tajomné proroctvo o Roccaporene.

„Priamo na vrchu v Roccaporene sa našli pozostatky či zvyšky chatrče, ktorá mohla slúžiť na stráženie mesta alebo, čo je pravdepodobnejšie, ako obydlie pustovníka, samotára. Z tradície sa dozvedáme, že svätý Montán na tejto skale a v tejto búde konal pokánie, podľa vzoru svätého Šimona Stylitu.“

O svätom Montánovi sa v Cascii rozprávajú vskutku neobyčajné príbehy. Niektorý deň vraj oral vo svojej ohrade so záprahom volov, keď z blízkeho lesa vybehol medveď a vrhol sa na jedného z nich. Svätý Montán, plný dôvery v Božiu prozreteľnosť, prikázal medveďovi, aby zaujal miesto vola a nechal sa zapriahnuť do jarma namiesto svojej obete. Medveď poslúchol a svätec ešte dlho používal tento zvláštny záprah na obrábanie pôdy.

Tak možno vetu z proroctva: „Údolie sa zaskvie božským svetlom, aké svet nepozná, takže aj lesné šelmy pred ním sklonia hlavu“ vztiahnuť na svätého Montána.

Či už ide o legendu, alebo nie, Božia ruka použila Porrinu a svätého Montána, aby do smutnej zeme Roccaporeny zasiala semienko svätosti. Príde čas, keď z nej vzíde jeden z najkrajších kvetov kresťanského sveta…

Úryvok pochádza z knihy Príbeh svätej Rity, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

4.5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre