Predstavenie „príručky správnych rozhodnutí“ s veľavravným názvom: ČO CHCE BOH?

Skutky hovoria hlasnejšie než slová.

    Čo chce Boh?

Túto otázku si denne kladie množstvo ľudí. Možno je otázka formulovaná inými slovami ako napríklad:

  • Aký má Boh zámer s mojim životom?
  • Je správne, čo robím?
  • Čo sa odo mňa očakáva?
  • Využívam svoje možnosti naplno?
  • Ako mám vedieť, ktorý variant je správny?
Čo chce Boh?

V každodennom živote sme konfrontovaní s rozhodnutiami, ktoré robíme bez vážneho zamýšľania sa. Super príkladom takýchto banálnych rozhodnutí je aj televízna reklama: mama, ktoré? – určite tie teplejšie! mama, ktorú? – určite s tou kapucňou! 🙂

No život nám prináša aj okamihy, v ktorých musíme spraviť vážne rozhodnutia, ktoré v podstatnej miere ovplyvnia náš život a veľakrát aj život našich blízkych. V takýchto prípadoch cítime, že rýchla odpoveď alebo neuvážené rozhodnutie tu nie je na mieste.

Naopak. Každý rozumný človek si na dôležité rozhodnutie nechá priestor, čas, aby zvážil za a proti, poradil sa s blízkymi, či si doplnil potrebné informácie. My kresťania máme „eso v rukáve“, pretože môžeme v modlitbe poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri rozhodovaní.

Len také rozhodnutie, ktoré je v súlade s Božím plánom, môže priniesť dobré ovocie a pokoj do srdca človeka. Žiadne rozhodnutie, ktoré je v rozpore s Božím zákonom (nech by sa aj na prvý pohľad zdalo ako to najlepšie), určite nebude z dlhodobého hľadiska správne!

  • Ako sa v tom vyznať?
  • Ako si mám byť istý?
  • Kto mi môže pomôcť?

Otec MICHAEL SCANLAN (1931 – 2017) bol jedným z bratov františkánov tretieho regulovaného rádu v Lorette, Pensylvánii. Dlhý čas zastával funkciu rektora Františkánskej univerzity v Steubenville. Počas rokov rehoľného života a univerzitného pôsobenia ho tisíce ľudí – mužov a žien, mladých a starých, manželov, slobodných a rehoľníkov – požiadalo o radu pri rozhodovaní. Niektoré rozhodnutia sa týkali základného životného povolania a mnohé boli také, ktoré ľudia robili už vo svojom povolaní.

Otec Michael sa v knihe Čo chce Boh? podelil so svojimi znalosťami o umení rozlišovať aj pri zdanlivo bezvýznamných rozhodnutiach. Kniha je zhrnutím všetkého, čo sa naučil počas rokov, keď pomáhal druhým dospieť k rozhodnutiu. Táto kniha už pomohla mnohým ľuďom, keď mali urobiť životnú voľbu – a teraz môže pomôcť aj vám!

Tento praktický sprievodca rozhodovaním je iný, ako všetky doteraz napísané príručky na podobnú tému. Kniha je iná najmä v tom, že autor „neteoretizuje“, ale na konkrétnych príkladoch vysvetľuje a názorne usmerňuje čitateľa ku krokom, ktoré ho privedú k správnemu rozhodnutiu. Príbehy ľudí uvedené v knihe, ktorí túžili po správnom rozhodnutí, sú reálne a mnohí z vás tu môžu nájsť zhodu či podobu s ich dilemou.

Otec Michal Scanlan napísal: „Dúfam, že aj vám táto kniha pomôže nájsť pravú cestu k slobode a pokoju, ktorá spočíva v tom, že rozpoznáte Božiu vôľu a budete ju konať. Pri rozhodovaní v živote ma inšpirovali nasledujúce biblické úryvky:

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň. (Ž 25, 4-5)

 

Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 4, 34)

 

Žiak nie je nad učiteľa. (Mt 10, 24)

 

Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. (Mt 6, 10)

Odporúčam vám tieto úryvky, aby ste sa nimi dali viesť pri rozhodovaní.“

Táto „príručka správnych rozhodnutí“ sa za niekoľko rokov od svojho prvého vydania stala nepostrádateľným spoločníkom mnohých ľudí, ktorí v nej našli usmernenie a odpovede na otázky, keď stáli na dôležitých križovatkách života. Nie je to kniha, ktorú si prečítate raz a založíte do knižnice. Je to kniha, ku ktorej sa budete s dôverou vracať vždy, keď budete konfrontovaný s otázkou dôležitého rozhodnutia.

V spojení s modlitbou vám prinesie istotu, že rozhodnutie, ktoré ste urobili je správne.

Čo chce Boh?

Monika Bugáňová, Zachej.sk

 

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre