Prečo je na svete bolesť? Prečo trpia nevinní, deti a dobrí?

Timothy Keller – Bolesť a utrpenie (recenzia na knihu)

  • Prečo je na svete bolesť?
  • Prečo trpia nevinní, deti a dobrí?

Toto sú jedny z najťažších otázok, s akými sa ľudstvo snaží vysporiadať po stáročia. Aj preto, berúc do rúk knihu Timothyho Kellera, pastora presbyteriánskeho zboru, som čakal neľahké čítanie. Hrubá kniha neveštila rýchle a ľahké odpovede.

A vskutku, autor veľmi zodpovedne načrtáva tému utrpenia a spôsob, akým sa s ňou vyrovnávajú jednotlivé kultúry s myšlienkové smery. Spomína východné náboženstvá, rozdiely v ich ponímaní utrpenia a odpovede naň, sekularizmus a ateizmus, aby svoje porovnanie zakončil pri kresťanskom chápaní utrpenia. Autor kladie do príkreho rozporu najmä rôzne náboženstvá a ateizmus, ktorý podľa neho dáva nedostatočnú odpoveď na otázku utrpenia, keď hovorí, že po bolesti a smrti jedinec stratí svoju existenciu a preto nebude pociťovať žiadnu bolesť. To je východisko podľa ateistickej predstavy sveta. A preto ani dobrý Boh nemôže existovať, lebo by nedopustil to všetko utrpenie. Naproti tomu je tu kresťanstvo, ktoré ponúka ideál osobného Boha, ktorý je dobrý a riadi svet prenechajúc človeku slobodnú vôľu. Boh, ktorý mu chce dať večnú radosť.

Autor však pokračuje ďalej, keď vyzdvihuje Boha, ktorý sám trpel v ľudskom tele a niesol na sebe všetko utrpenie a bolesť ľudstva. On mohol zničiť zlo svojou mocou, ale to by musel zničiť samotných ľudí. On si vybral iný spôsob. Veľmi ma oslovila myšlienka, že On trpel nie preto, aby sme my nemuseli trpieť, ale preto, aby sme boli v utrpení podobnými Jemu. A kniha ide ešte ďalej, keď hovorí, že naším utrpením oslavujeme Boha, dokonca aj vtedy, keď nás nikto nevidí – pozerajú na nás všetci anjeli a dokonca aj zlí duchovia.

Táto pozoruhodná kniha taktiež upozorňuje na dôležitý aspekt ľudského ako aj duchovného života veriaceho človeka a jeho prežívania utrpenia. My veriaci ľudia často očakávame, že pre náš dobrý morálny život, dobré skutky a blízkosť Boha dostaneme odmenu v podobe neustáleho dobra a vyhnutia sa akýmkoľvek životným ťažkostiam. Aký je to veľký omyl! Autor viackrát spomína príklady, keď aj dobrí a spravodliví ľudia trpeli. Za všetky spomeniem knihu Jób a jej hlavného aktéra, ktorý stratil všetko, ale Boh ho neopustil. Samotný vrchol vidíme v osobe Ježiša, najspravodlivejšieho z ľudí, Božieho Syna, ktorý cítil na kríži vo svojom utrpení dokonca opustenosť od vlastného Otca.

Utrpenie má svoj zmysel v živote človeka. Aj kresťan má právo na zármutok. To je myšlienka, ktorú si ja osobne zoberiem z knihy Timothyho Kellera. A ako autor sám uvádza v posledných kapitolách knihy, kresťan má prostriedky ako sa preniesť cez utrpenie – má dôverovať, modliť sa, ďakovať, milovať a dúfať, lebo Boh je v utrpení s ním.

Na knihe sa mi veľmi páčili krátke svedectvá o osobnom utrpení a živote s Pánom na konci každého väčšieho celku, ktoré sú pre čitateľa povzbudením a osviežením pri tejto neľahkej téme.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: Timothy Keller, 2018. Bolesť a utrpenie [Walking with God through Pain and Suffering], Bratislava: Slovenské evanjelizačné stredisko, 375 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-99903-03-7.

0 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre