Poznáte výhody ruženca?

Nenechajte si ujsť milosti prúdiace z mocnej modlitby svätého ruženca!

Viete, že v októbri môžete získať úplné odpustky, ak sa modlíte ruženec v kostole či kaplnke, v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení?

Na získanie odpustkov treba splniť tieto podmienky:

 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov
 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
 3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Okrem nich musia byť splnené aj tradičné podmienky ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu (aj ľahkého).

Okrem úplných odpustkov však môžete vďaka modlitbe ruženca získať aj mnoho ďalších milostí. Týchto 15 priľúbení dala Panna Mária prostredníctvom sv. Dominika a bl. Alana všetkým tým, ktorí sa modlia ruženec (Imprimatur im udelil Patrick J. Hayes, arcibiskup z New Yorku):

 1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
 2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.
 3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.
 4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.
 5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia.
 6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.
 7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milosti. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.
 9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
 10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
 11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.
 12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
 13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
 14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
 15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

Veľkým povzudením k modlitbe ruženca je aj novinka z vydavateľstva Zachej.sk s názvom Prečo ruženec? Prečo dnes?, v ktorej nájdete svedectvá a výpovede rôznych blahoslavených a svätých ako sv. Matka Tereza, bl. Fulton J. Sheen, sv. Ján Pavol II. a mnohí ďalší. Vďaka tejto knihe zistíte, prečo by ruženec mal byť podstatnou súčasťou života každého katolíka.

Na ostrie argumentu

Veríme, že sa aj pre vás ruženec stane modlitbou, ku ktorej sa budete každý deň s láskou vracať.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

4.5 Užívateľ (22 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre