Povinné čítanie pre mariánskych ctiteľov

Mystické mesto Božie II. – Vtelenie (recenzia)

Určite každý čitateľ už niekedy videl tzv. zoznamy kníh, ktoré by si mal „aspoň raz za život“ prečítať. Osobne takéto rebríčky nemám rada: kýmsi iným vybraté knižky sa môžu minúť vkusu, alebo takéto zoznamy opomenú kopu ďalších úžasných publikácií. Avšak, ak by mi niekto dal za úlohu vytvoriť podobný zoznam odporúčanej literatúry pre mariánskeho ctiteľa, úprimne: tuším, že táto kniha by bola na jednej z jeho top priečok.

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14) možno vybrať za verš, ktorý charakterizuje pojednanie druhého zo štyroch dielov Mystického mesta Božieho od františkánskej mníšky Márie od Ježiša z Agredy. Toto tajomstvo našej viery je tu podávané z perspektívy Márie, Matky nášho Pána. Ona sama sa priamo nestáva stredobodom textu – tým je stále Pán, pretože skrze a preňho sa všetko dialo (1 Kol 1, 16) – ale tou najvznešenejšou spoločníčkou „z prvej ruky“. Práve tým sa čítanie nestáva len akýmsi „prechádzaním“ udalostí od obdobia tesne pred Ježišovým počatím až po rok jeho života, ale čímsi viac. Necháva nás nahliadnuť i do vnútra Márie: do jej mystiky, cností, spôsobu, akým v nej Pán pôsobil a ako sa mu ona v každej chvíli darovala. „Kráľovná nebies“ (jedna z častých foriem pomenovania Márie pred časťou textu s poučením na konci každej kapitoly), sa v tomto texte stáva i učiteľkou. Ako matka skrze láskavé poučenia, komentáre a príklady, ktoré uzatvárajú každú kapitolu, pokorne pozýva kresťana zúročiť to, o čom sa dočítal, v osobnom a duchovnom živote na príklade jej vlastného života. Privedie veriaceho k detailnému a hlbšiemu porozumeniu tohto a iných tajomstiev našej viery, nad ktorými môže rozjímať v osobnej modlitbe, pri čítaní náležitých pasáží Svätého písma či pri modlitbe radostného ruženca.

Za veľké plus tejto publikácie vnímam fakt, že vydavateľstvo Zachej.sk uznalo za vhodné na prvých stránkach knihy uviesť výpisy imprimatur udelené k jednotlivým prekladom, odporúčania biskupov a pápežov či kritický posudok. To reflektuje jeho snahu o tlač kvalitných a overených kníh, ktoré sa verne pridŕžajú učeniu Cirkvi. Čitateľ si tak môže byť istý, že nesiaha po knihe, ktorá by ho mohla uviesť do teologických rozpakov. Ba práve naopak – dozvie sa, aké dielo sa mu to vlastne dostáva do rúk.

Jediným drobným detailom, ktorý pri čítaní tohto diela treba vziať do úvahy, je jazyk textu. Treba oceniť mieru, akou sa skĺbili potreby našej modernej slovenčiny so zachovaním akéhosi „veku“ reči. Čitateľ tak vníma fakt, že má pred sebou text zo 17. storočia, ktorý náležite odráža úctivosť voči Bohu a jeho svätým, obsahuje opisné pripodobenia mystického pôsobenia Boha v duši, niekedy možno používa ťažšie súvetia či nie úplne obvyklý spôsob opisu udalosti. Táto mierna odlišnosť jazyka na seba sprvu upozorní, avšak čitateľ ju dokáže rýchlo absorbovať práve vďaka jej použitej miere v preklade. Skoro sa tak stane akýmsi „parfumom“ starobylosti a dôležitosti textu, ktorou sa dielo Márie od Ježiša môže honosiť.

Občas sa stane, že nám naše kresťanské vydavateľstvá ponúknu vzácne knihy. Nadčasové, vyznačujúce sa múdrosťou a s potenciálom obohatenia duchovného života veriaceho. Vtedy po nich treba siahnuť a „aspoň raz za život“ si ich prečítať. Zvlášť, ak sme mariánskym ctiteľom.

Autorka recenzie: Jana Margová

Bibliografický popis: Z AGREDY, MÁRIA OD JEŽIŠA, 2021. Mystické mesto Božie II – Vtelenie [Mística Ciudad de Dios], Košice: Zachej.sk, 344 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8211-408-2.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre