Pôstna novéna

Otče, všemohúci a večný Bože,

počas tohto svätého obdobia pôstu

nás voláš do hlbšieho spoločenstva s Tebou.

Pomôž mi pripraviť sa na oslavu

Veľkonočného tajomstva

a obnoveným srdcom i mysľou.

Daj mi ducha hlbokej pokory

pred Tebou, náš Otec.

Daj mi ducha ochotnej služby blížnym.

Keď si spomínam na veľké udalosti,

ktoré nám v Kristovi priniesli nový život,

otlač, prosím, obraz Svojho dokonalého Syna

do nedokonalosti mojej duše.

Toto obdobie tvojej milosti je darom,

ktorý si dal svojej rodine, aby si nás obnovil nášho ducha.

Daj mi silu očistiť si srdce,

ovládať svoje túžby

a slúžiť ti v slobode.

Uč ma ako žiť

v tomto svete tak, aby bolo moje srdce

vždy nasmerované na večný život.

 

Modlím sa za milosť

prekonávať hriešnosť

a poraziť pýchu.

Túžim potrebným preukázať

tvoju dobrotu voči mne, tým, že k nim budem láskavý.

 

Zachovávaním pôstu

mi pomôž napraviť  moje previnenia,

viesť moju myseľ k tebe

a rásť v svätosti,

aby som tak došiel odmeny večného života.

 

Vo svojej milosti ťa prosím (tu predneste svoje prosby)

 

Dni smrti, ktorá priniesla život

a slávne Vzkriesenie Ježiša Krista,

Tvojho Syna sa blížia.

Toto je hodina,

keď zvíťazil nad Satanom.

Toto je čas, keď oslavujeme

ohromné dielo Spásy.

Utrpenie a smrť Tvojho Syna

priniesli život celému svetu

a vedú naše srdcia ku chvále Tvojej slávy.

Moc kríža odkrýva

tvoj súd na tomto svete

a kráľovský majestát ukrižovaného Krista.

Otče, skrze Jeho lásku k nám

A skrze Jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie,

dovoľ mi dôjsť večného života v nebi.

Skrze Krista, Nášho Pána.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Krížová cesta podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej Zastavenia krížovej cesty (Catalina Rivas) Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Krížová cesta podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej Zastavenia krížovej cesty (Catalina Rivas) Zjavenia sv. Brigity Švédskej

 

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre