Pôst ako čas uzdravujúci dušu

Ken Kniepmann – Uzdravujúci pôst duše (recenzia)

Kniha Uzdravujúci pôst duše, ktorej autorom je Ken Kniepmann, je jednou z tzv. „sprevádzajúcich“ kníh na konkrétne liturgické obdobie. V tomto prípade na obdobie pôstu. Je rozdelená na 7 kapitol/7 týždňov, z ktorých každý je venovaný niektorému z hlavných hriechov. Zamyslenia sú koncipované zaujímavým spôsobom. Na začiatku je vždy inšpiratívna úvaha, akýsi úvod, ponorenie do problematiky. Tá je podporená myšlienkami z evanjelia, z listov, zo Starého zákona (najčastejšie z Prísloví), ale občas autor využíva aj múdrosť duchovných otcov západu – Tomáša Akvinského, sv.  Augustína, Gregora Veľkého,  sv. Ignáca z Loyoly…

Je ťažké čakať na niečo dobré. Chceme, aby naša túžba bola naplnená okamžite. Čím dlhšie sme neuspokojení, tým ťažšie je pre nás s radosťou dúfať v to, čo očakávame. Do nášho čakania sa začína vkrádať smútok. Ak tento smútok nezastavíme, tak úplne zabije našu nádej. Odložená nádej je základom beznádeje. Môže sa stať, že napokon síce budeme veriť v Boha, no nie v jeho dobrotu. Náš smútok nás môže podnietiť aj k tomu, aby sme prestali čakať a vzali si vytúženú vec hneď. No čakanie je pre nás užitočné. Odhaľuje naše motívy, posilňuje našu trpezlivosť, premieňa náš charakter a buduje v nás postoj závislosti od Boha.“ ( s.90)

Potom nasledujú osobitne vyčlenené myšlienky z Písma, ktoré súvisia a nadväzujú na spomínanú krátku úvahu. Mne ako čitateľovi (a nielen čitateľovi, ale aj tomu, kto sa modlí a medituje) vyhovovalo dané prepojenie, v priebehu dňa sa mi myšlienky pripomenuli, prípadne ich Duch Svätý osvetlil v mojom živote tak, ako som to potrebovala vidieť.

Záver kapitoly je vždy venovaný modlitbe, ktorej základ tvorí forma „Zriekam sa a naplň ma Pane“. Práve táto modlitba predstavuje podľa slov autora onen Uzdravujúci pôst duše. Čitateľ teda pri čítaní/meditácii jednotlivých kapitol prejde procesom vstupu do témy v každodennosti života, analyzuje problém v kontexte Božieho slova a v Božom pohľade a ukončí – modlitbou uzdravenia.

Osobitne zostavený je piatkový a nedeľný deň. Piatku ako dňu pokánia autor pridelil osobitnú meditáciu, ktorá sčasti využíva techniku čítania Písma Lectio divina. Zároveň však poctivý „výstup“ z tejto meditácie (aj písomný) môže byť podkladom pre kvalitnú pôstnu sviatosť zmierenia, čo môžem potvrdiť vďaka vlastnej skúsenosti. No a na záver nedeľa – označená ako sviatočný deň – je vždy venovaná jednej z čností, t.j. opaku hriechu spomínanému v danom týždni (napr. závisť a hanba – láskavosť a sebaúcta).

Knihu Uzdravujúci pôst duše odporúčam všetkým, ktorí zažívajú malé či väčšie vnútorné zranenia (a to sme, priznajme si, takmer všetci), túžia po uzdravení a Božom dotyku, chcú sa hlbšie pozrieť do svojho vnútra, nechať sa uzdraviť aj za cenu, že vnútorný pohľad na niektoré naše spomienky nemusí byť vždy príjemný. A v neposlednom rade je kniha určená aj tým, ktorí chcú Bohu vo svätej spovedi predložiť skutočne hlbokú analýzu duše a prijať z jeho „veľkonočných“ rúk radostné uzdravenie. Veď je to úžasná sviatosť. Prajem všetkým čitateľom uzdravujúce čítanie.

Autorka recenzie: Mgr. Elena Kivaderová

Bibliografický popis: KNIEPMANN, K., 2019. Uzdravujúci pôst duše, [Lenten Healing: 40 Days to Set You Free from Sin], Košice: Zachej.sk, 160 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8986-688-5.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre