Porozumejme ružencu

Každý bojovník Panny Márie potrebuje vedieť používať zbrane, ktoré nám naša Matka odovzdala. Jednou z týchto zbraní je práve modlitba ruženca. Prinášame vám úryvok z novej knihy obľúbeného poľského saleziána Dominika Chmielewského s názvom Ruženec – záchrana pre svet, vďaka ktorej si naplno uvedomíte naliehavú potrebu venovať čas tejto modlitbe.

Ruženec je mocná zbraň, ktorá sa dáva Cirkvi posledných čias, aby sme úplne zmarili účinky pôsobenia diabla v živote každého kresťana. Aby sme pochopili ruženec, jeho silnú moc orodovania, treba sa vrátiť na začiatok Svätého písma, kde Boh prikázal Mojžišovi postaviť stánok stretnutia, v ktorom najväčším sacrom bola archa zmluvy – najposvätnejší predmet Izraela. V arche bola palica veľkňaza Árona, tabule Desatora, ktoré Mojžiš dostal na vrchu Sinaj, a manna – pokrm, ktorý zabezpečil Izraelitom prežitie na púšti. Nad archou bola zľutovnica za hriechy, ktorú podopierali cherubíni. Boh sľúbil, že sa bude stretávať s Mojžišom a bude sa s ním pri arche zmluvy rozprávať. Bola taká plná Božej prítomnosti a svätosti, že dotknúť sa jej hrozilo smrťou.

Skrze archu zmluvy dával Boh Izraelu neuveriteľné požehnanie a víťazstvá v bitkách. Keď bol Izrael pre svätokrádež a odpadnutie od Boha v babylonskom zajatí, izraelskí kňazi archu zmluvy skryli a už ju nikdy nenašli.

V tejto historickej situácii prichádza na svet Ježiš Kristus, dokonáva dielo vykúpenia a spásy ľudstva, vystupuje do neba, zostupuje Duch Svätý, rodí sa Cirkev a začínajú vznikať evanjeliá. Vzniká aj najtajomnejšia kniha Svätého písma – Apokalypsa. Židia, ktorí sa lavínovito obracajú na kresťanstvo, čítajú proroctvo Apokalypsy a s úplným prekvapením zisťujú, kde sa archa zmluvy našla. V nebi. V proroctvách Apokalypsy čítajú, že v určitom okamihu Boh otvorí svoj chrám v nebi a ukáže archu zmluvy celému svetu… A ďalší šok: archa zmluvy už nie je drevená skrinka so starozákonnými atribútmi, ale žena odetá slnkom – symbolom božstva. Je to žena, ktorá je preniknutá Božou všemohúcnosťou, s korunou dvanástich hviezd. Je nielen Kráľovnou zeme, ale aj neba a vesmíru. Pod nohami má mesiac, ktorý v symbolike mariánskych zjavení označuje pekelné mocnosti.

Aká je to úžasná Božia pedagogika! Dovolil, aby sa starozákonná archa stratila a už sa nikdy nenašla, lebo iba symbolizovala a ohlasovala, že na zemi sa objaví skutočnejšia, krajšia archa zmluvy, ktorou je Mária.

Mária je dcéra a zároveň Božia Matka, ktorá v lone nosila najúžasnejšieho veľkňaza – Ježiša Krista. On dokonale plnil Božie prikázania dané Mojžišovi na hore Sinaj a na Kalvárii uzavrel novú večnú zmluvu medzi Bohom a ľudstvom. Zanechal seba samého ako mannu, chlieb z neba, ktorý dáva večný život po všetky dni – v každej Eucharistii slávenej v každom kúte zeme až do skončenia sveta. Pred našimi očami sa napĺňa toto proroctvo Apokalypsy. Chrám v nebi sa otvoril a Boh ukazuje archu zmluvy – Máriu – celému svetu.

Od polovice 19. storočia do súčasnosti Cirkev zaznamenala viac ako dvetisíc zjavení Márie po celom svete. Sú to také mimoriadne nebeské zásahy, že boli ustanovené špeciálne teologické komisie na štúdium tohto javu, ktorý tu nebol od začiatku existencie Cirkvi.

Je zaujímavé, že archa zmluvy – Mária na každom mieste svojho zjavenia neustále vyžaduje modlitbu ruženca. Hovorí o tom, že je to modlitba, ktorú Boh ustanovil v autorite nebeského kráľovstva, aby bola najmocnejšou modlitbou posledných čias. Modlitbou, ktorá je exorcizmom zameraným na zničenie diablových diel v živote každého človeka a vedie ku konečnému Božiemu víťazstvu nad satanom na príhovor Panny Márie a armády jej svätých v posledných časoch, ktorú formuje na každom mieste na zemi. Ruženec je však zbraň, s ktorou treba vedieť bojovať, aby bola pre satana smrteľná.

Mária je majsterka ruženca. Chce ťa naučiť bojovať s ružencom na majstrovskej úrovni. Pozri: tajomstvo ruženca skryl Boh na začiatku Svätého písma a ukázal ho v poslednej knihe Písma – Apokalypse. Pripomeň si ešte raz: Boh sľúbil Mojžišovi, že vypočuje všetky jeho modlitby a dá mu všetky víťazstvá a všetky požehnania, keď sa bude modliť pri arche zmluvy. V posledných časoch Boh sľubuje, že vypočuje všetky tvoje modlitby a dá ti všetky požehnania, keď sa budeš modliť pri arche, pri Márii, jej modlitbu – ruženec, ktorý je daný ako najmocnejšia zbraň posledných čias. Vstúp teda do Božích zasľúbení a získaj svoje víťazstvo.

Knihu Ruženec – záchrana pre svet si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre