Angela Musolesi a Gabriele Amorth: Poraziť diabla skrze Ježiša (recenzia)

Poraziť diabla skrze Ježiša

Gabriele Amorth, snáď najpopulárnejší rímsky exorcista, je známy širokej kresťanskej verejnosti. Postarali sa o to početné publikácie vydané na Slovensku, pod ktoré sa podpísal.

Možno menej známym je meno zasvätenej laičky Angely Musolesi. Je zapálenou modlitebnou bojovníčkou a v priebehu svojho života spolupracovala s niekoľkými exorcistami. Bez váhania označuje práve dona Amortha za  najväčšieho z nich. Ako hovorí: „Poznám dona Amortha už dvadsať rokov: patrila som do modlitbovej skupiny, ktorá mu pomáhala pri exorcizmoch.“

Exorcizmus to nie je len kňaz a posadnutý. To je aj tím ľudí, ktorí sú priamo prítomní pri modlitbách a ich podpora a pomoc je pre exorcistu nevyhnutná. Páter Amorth pravidelne formoval svojich modlitebníkov a na duchovných cvičeniach pod jeho vedením získavali prehľad o pôsobení zlého ducha. Diablova práca vo svete sa dá rozdeliť na dve základné časti. Prvou je bežné pôsobenie, pod ktorým sa ocitáme všetci. Patria tu pokušenia proti Bohu a proti našim blížnym. Druhá, závažnejšia oblasť je mimoriadne pôsobenie zlého ducha. Tu už sú potrebné modlitby za oslobodenie alebo exorcizmus.

V knihe Poraziť diabla skrze Ježiša Angela Musolesi zúročila svoje dlhoročné skúsenosti z modlitebného boja proti diablovi. Napísala ju na základe učenia dona Amortha a jednu jej kapitolu tvorí rozhovor s týmto veľkým exorcistom, kde odpovedá na 24 otázok ohľadne Ježiša, Panny Márie, diabla, modlitby a diania v Cirkvi.

Dá sa povedať, že nosný odkaz knihy je v jasnom a zreteľnom pomenovaní, ako sa účinne postaviť proti nepriateľovi našej spásy: modlitbou oslobodenia za seba aj iných. Návod na používanie modlitby priamym príkazom Zlému je kontroverzný. Ľudia sa zvyčajne boja vstupovať do modlitby tohto typu, mysliac si, že je vyhradená výlučne pre exorcistov. Nie je to však tak.

Exorcista, rímskokatolícky kňaz Imrich Degro hovorí: “Modlitba za oslobobodenie môže obsahovať aj priamy príkaz zlému duchu. Napríklad autoexorcizmus obsahuje takýto príkaz. Taktiež to môžem robiť aj keď sa modlím za iných a zvlášť za pokrvných príbuzných. Priamo prikazovať môžu aj kňazi, lebo dostali túto moc a sú viac chránení ako laici. Laici nie sú v tom až takí účinní. Rozdiel je len v tom, že exorcista sa môže modliť veľký slávnostný exorcizmus, teda ten liturgický. Cirkev však neodporúča laikom, aby priamo prikazovali zlému pri modlitbách za oslobodenie, ale výslovný zákaz nedala. V roku 1985 dala len zákaz laikom modliť sa exorcizmus, ktorý pochádza od pápeža Leva XIII.”

Gabriele Amorth o publikácii Poraziť diabla skrze Ježiša povedal: „Kniha je písaná jednoduchým štýlom, akoby išlo o poviedku. Otvára oči mnohým slepým, ktorí trpia a ktorí nepochopili, aká cesta vedie k uzdraveniu. A keď si pomyslíme, že prostriedky máme priamo od Ježiša: to, čo povedal, a schopnosti, ktorými nás obdaril. Nech pomôžu tieto stránky otvoriť oči mnohým slepým, uzdraviť mnohých utrápených a udeliť všetkým pokoj, dokonca aj v utrpení.“

<< Kúpiť knihu Poraziť diabla skrze Ježiša>>

Autorka recenzie: Zuzana Ring

Bibliografický popis: MUSOLESI, A. – AMORTH, G., 2016. Poraziť diabla skrze Ježiša [Vincere il demonio con Gesù], 228 s., brožovaná, ISBN: 978-80-9718-819-1.

5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre