„Ponoriť ľudí do Písma – táto túžba poháňa celú moju službu.“

Myšlienky Sonji Corbitt

Odvážna v Bohu_2

O BOHU

 • Vzťah s mojím otcom bol pre mňa dosť náročný, a tak sa vo mne vyvinul strach z Boha, ktorý bolo ťažké vykoreniť. No Boh bol ale pri mne aj počas tých ťažkých rokov, keď som naňho zabudla.
 • Praví ctitelia uctievajú Boha odovzdaním sa do rúk Lásky: obetou, ktorá plynie z láskyplného srdca, pri ktorej dávajú seba samých v poslušnosti Bohu.

 • Boh pracuje na odstránení tvojho strachu, úzkosti a depresií. Nepovažuj to za zlé len preto, lebo je to ťažká a bolestivá práca. Je to tá najdôležitejšia práca.
 • Rozprávaj sa s Bohom o svojich zraneniach, o svojom utrpení a neodpustení. Dôveruj mu, že povedie tvoju dušu k uzdraveniu a oslobodí ťa od strachu vyvolaného tvojím zranením. Neskrývaj nič pred týmto veľkým Lekárom, ktorý ťa túži úplne uzdraviť, pretože keď svoje pocity potláčame, začínajú sa prejavovať v našich činoch.

O JEŽIŠOVI

 • Ježiš je Pokoj. On nám ukazuje, že cestou k pokoju je bezvýhradná láska.
 • Ježiš vstúpil do krstných vôd, aby pochoval seba samého medzi hriešnikmi a nechal sa posvätiť Duchom Svätým.
 • Ježiš je Božím mužom a človekom so zdravým rozumom.
 • Počas Ježišovho verejného účinkovania vidíme, že diabol sa ponížene plazí pri jeho nohách, pretože zisťuje, že jeho moc je taká obmedzená, že nedokáže ani posadnúť prasce, ak mu to predtým Ježiš nedovolí.
 • Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva verný tam, kde prvý Adam podľahol pokušeniu. Ježiš dokonale plní povolanie Izraela. Na rozdiel od tých, ktorí kedysi štyridsať rokov pokúšali Boha na púšti, Ježiš Kristus sa zjavuje ako Boží Služobník, úplne poslušný Božej vôli.
 • Ježiš nám ukazuje, že k víťazstvu nad strachom, úzkosťou a depresiou dochádza vďaka pokore kríža.

O DUCHU SVÄTOM

 • Ženy majú životodarný vzťah s Duchom Svätým.
 • Olej je mocným biblickým symbolom Ducha Svätého, čo dokazuje aj naša sviatosť birmovania.
 • Aj tie najjednoduchšie a najprirodzenejšie gestá lásky, ktoré konám, v rukách Ducha Svätého získavajú obrovskú moc.
 • Priezračná úprimnosť a márnivá štedrosť sú črty Ducha Svätého.
Odvážna v Bohu

ČÍTAJTE TIEŽ: Larry Richards: „Odvážna v Bohu je absolútne výnimočná kniha. Musíte si ju prečítať!“

O Cirkvi

 • Cirkev je ten najlepší dar, aký som kedy od Boha prijala. Eucharistia tým najmilším spôsobom určuje a prehlbuje všetky moje dôležité vzťahy.
 • Mám svojho anjela strážneho, Kristom založenú Cirkev, ustanovené sviatosti a plnú moc Písma. To všetko mi má pomôcť odporovať a brániť sa pred vplyvom všetkých diablov pekla.
 • Exorcisti hovoria, že počas exorcizmu démoni svojím správaním potvrdzujú, že sú podriadení cirkevnej hierarchii, keď reagujú na sväteniny, sviatosti a symboly Katolíckej cirkvi.
 • Cirkev sa podriaďuje Kristovi, pretože on pre ňu obetuje všetko.
 • Protestantská cirkev sa niekoľkokrát rozdelila, a keďže ma Boh intenzívne učil o skutočnej autorite, vedela som, že je to zlé a nesprávne. Katolícku vieru som skúmala asi rok. Zistila som, že je pravdivá a snúbi sa v nej plnosť cirkevného spoločenstva.

O sviatostiach

 • Sviatosti a svätí sú tiež mocnými zbraňami v našom duchovnom arzenáli.
 • Dôležitou súčasťou našej duchovnej stratégie musia byť sviatosti. Čo by sa stalo, keby si zo svojho trápenia urobila hlavný bod týždennej spovede a s prosbou o posilnenie v boji s týmto trápením prijímala Eucharistiu?
 • Sviatosti nám pomáhajú rásť v láske a pokore, ktoré potrebujeme na boj za naše duše a rodiny.
 • Spolu s týmto novozákonným prikázaním lásky dostávame v Písmach a sviatostiach Cirkvi prúd živej vody Ducha Svätého, ktorá je naším osviežením a obnovením
 • Modlitba Cirkvi nám tiež pomáha v nebojácnom duchovnom boji – zvlášť prostredníctvom svätej omše a sviatostí, a to najmä Eucharistie a svätej spovede, ktorá sa tiež nazýva sviatosťou pokory.

O modlitbe

 • Modlitba mi dáva prístup k plnému nebeskému arzenálu. Je síce tým najjednoduchším duchovným skutkom, no zároveň asi tým najtajomnejším.
 • No celý náš život môže byť a aj by mal byť modlitbou.
 • Modlitbou sa napájame na moc a kreativitu, ktorá utvorila vesmír. Modlitbou dávame v našom mene nebu dovolenie vstúpiť na zem, do sféry ľudského rozhodovania a slobodnej vôle. V modlitbe prenikáme do hlbín Ducha, porážame starých nepriateľov a nachádzame cestu v novom duchovnom teréne.
 • Svätá omša je tiež modlitba. Aj adorácia je modlitba. Lectio divina je modlitba. Práca v rámci nášho povolania je modlitba. Pôst je modlitba. Dávanie almužny je modlitba. Aj poslušnosť je modlitba.

Sonja Corbitt je južanská kráska so srdcom bojovníčky a dušou poetky. Vyrastala v rodine tradične veriacich baptistov. Ako dospelá však našla plnosť v katolíckej viere, kam aj konvertovala. Po obrátení sa zahĺbila do štúdia Biblie, ktoré sa  stalo jeho vášňou. Vyučuje náboženstvo, moderuje rozhlasovú reláciu Evanjelista, prispieva na blog The Great Adventure Bible Study a je členkou Tretieho laického rádu karmelitánok. Je vydatá a so svojím manželom Bobom a dvoma synmi žije v štáte Tennessee. V slovenčine jej vyšli dve knihy: Bohom vyslobodenáOdvážna v Bohu.

 

 

 

 

Autor článku: Zuzana Ring, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre