Počúvajme našu Matku: Stručný prehľad mariánskych zjavení vo svete

Skrze mariánske zjavenia vo svete môžeme počuť Máriin hlas. Zjavuje sa nám tu na zemi a prihovára sa nám, pretože je našou Matkou. Z jej posolstiev môžeme pochopiť, ako starostlivo sa o nás stará. Koľko zjavení Panny Márie však naozaj poznáme a koľké posolstvá aj skutočne plníme?

Kým bol Ježiš dieťaťom, počúval Pannu Máriu. Dozvedáme sa to z Lukášovho evanjelia, keď ho Mária
s Jozefom nájdu v chráme. Zasypú ho otázkami. Ježiš ich počúva a odpovedá. Potom čítame, že sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Učil sa od nich a vzmáhal sa v múdrosti a veku (pozri Lukáš 2, 41 – 52).

Mária je aj našou Matkou. Učí nás. Mali by sme ju počúvať a poslúchať tak, ako ju počúval a poslúchal aj Ježiš. Mária sa cez mnohé zjavenia prihovorila rozličným vizionárom a skrze nich odovzdala svoje materinské rady a ponaučenia celému svetu. Jej posolstvá sú určené každému veriacemu.

Matky nám nikdy nechcú zle. Niekedy nám hovoria to, čo už vieme, inokedy zas to, čo počuť nechceme – niektoré výzvy sú skrátka priťažké. O niekoľko rokov sa však možno obzrieme a spomenieme si na rady svojich mám s vďačnosťou.

To isté platí aj pre mariánske zjavenia a posolstvá. Mária nás vyzýva a hovorí nám veci, ktoré nechceme počuť – robí to však pre naše dobro. Počas našej pôstnej púte sa oboznámime s mnohými posolstvami. Napísal som zoznam mariánskych zjavení a pár kľúčových informácií ku každému z nich:

Guadalupe: V decembri 1531 sa Juanovi Diegovi zjavila Panna Mária v Guadalupe. Zvestovala mu, že je Matkou pravého, živého Boha, a poverila ho, aby šiel za biskupom a požiadal ho, nech nechá postaviť chrám. Biskup však požadoval znamenie. Mária preto Juanovi ukázala miesto, kde našiel krásne ruže kvitnúce v tuhej zime. Juan nazbieral kyticu a doniesol ju biskupovi – nevedomky mu priniesol aj zázračný obraz Panny Márie, ktorý si dodnes ctia pútnici z celého sveta.

Laus, Francúzsko: Zjavenia na tomto mieste prebiehali počas niekoľkých desaťročí (1664 – 1718). Mária sa tu zjavila vizionárke Benoîte Rencurelovej a dnes si ju vďaka tomu ctíme titulom útočisko hriešnikov. Jej posolstvo hovorilo o obrátení sa na cestu viery a zdôrazňovalo úctu, v ktorej máme držať Božie meno. Zjavenia boli cirkevne schválené 5. mája 2008.

Rue du Bac, Francúzsko: V roku 1830 sa Panna Mária zjavila Kataríne Labouré. Počas zjavení Mária požiadala, aby Katarína nechala vyrobiť Zázračnú medailu, na ktorej budú vyryté slová: „Ó, Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

La Salette, Francúzsko: Dve deti, Maximin a Melanie (v sprievode svojho psa), boli 19. septembra 1846 vo francúzskych Alpách svedkami troch fáz Máriinho zjavenia. Známy obraz, ktorý sa s týmto zjavením spája, zobrazuje sediacu Pannu Máriu, ktorá plače s tvárou v dlaniach. Krásna pani hovorila deťom o tom, ako smúti pre hriech ľudí, pretože si nevážia Pánovo meno a nezachovávajú sviatočný deň.

Lurdy, Francúzsko: Keď mladá Bernadeta Soubirousová šla jedného dňa v roku 1858 so sestrami na drevo, netušila, že sa jej život od základu zmení. Tu sa jej po prvýkrát zjavila Panna Mária. A zjavenia pokračovali (ich celkový počet bol osemnásť). Mária sa jej predstavila ako Nepoškvrnené Počatie a povzbudila Bernadetu, aby za hriešnikov konala skutky pokánia. Bernadeta objavila aj liečivý prameň, z ktorého pútnici dodnes pijú, resp. sa v ňom kúpu.

Champion, Wisconsin: V roku 1859 sa Kráľovná nebies trikrát zjavila belgickej prisťahovalkyni Adele Briseovej. Prvýaj druhýkrát Mária mlčala. Počas posledného zjavenia však Adele kládla na srdce, aby sa modlila za obrátenie hriešnikov, a to najmä skrze prijímanie Eucharistie s týmto úmyslom. Takisto dievčinu povzbudila, aby sa stretávala s deťmi a učila ich všetko, čo potrebujú vedieť o spáse.

Pontmain, Francúzsko: Panna Mária sa tu zjavila 17. januára 1871 (počas prusko-francúzskej vojny) deťom, ktoré sa nachádzali v okolí. Zjavenie malo tri fázy a pri poslednej z nich sa na nebi objavili nad Pannou Máriou slová: „Modlite sa, deti moje. Boh vás v pravom čase vyslyší. Môj Syn vám dovolí, aby ste sa ho dotkli.“ Mária bola počas tohto zjavenia odetá v modrých šatách posiatych hviezdami a na hlave mala korunu. Pri tomto zjavení dostala Mária titul Panna Mária nádeje.

Knock, Írsko: 21. augusta 1879 bolo asi dvadsaťpäť ľudí svedkom tichého zjavenia Panny Márie, ktorú sprevádzal svätý Jozef, svätý Ján a Baránok na oltári. Zjavenie trvalo takmer dve hodiny.

Fatima, Portugalsko: Traja pastierikovia, František, Hyacinta a Lucia, boli svedkami niekoľkých zjavení. V roku 1916 ich navštívil strážny anjel Portugalska, ktorý ich pripravil na mariánske zjavenia, ktoré nastali v roku 1917, vždy trinásty deň v mesiaci (od mája do októbra s výnimkou augusta, keď boli deti uväznené). Panna Mária ich nabádala ku každodennej modlitbe ruženca, túžiac po mieri vo svete. Odhalila deťom tri tajomstvá a dovolila im nahliadnuť do pekla. 13. októbra 1917 sa im predstavila ako Ružencová Panna Mária a zjavila im, že je aj Sedembolestnou a karmelskou Pannou Máriou. Po jej boku sa objavil aj svätý Jozef a dieťa Ježiš.

Beauraing, Belgicko: Panna Mária sa tu zjavila trom deťom Voisinovcom a súrodencom Degeimbrovcom až tridsaťtrikrát. Prvé zjavenie sa uskutočnilo 29. novembra 1932 a posledné 3. januára 1933. Mária deti povzbudila k pravidelnej modlitbe a cnostnému životu. Počas zjavenia sa im predstavila niekoľkými známymi menami, napríklad ako Nepoškvrnená Panna. Raz im ukázala aj svoje zlaté srdce, čím si jej zjavenie vyslúžilo prívlastok Panna Mária zlatého srdca.

Kibeho, južná Rwanda: Immaculée Ilibagiza, spisovateľka, rečníčka a žena, ktorá prežila rwandskú genocídu, priblížila tieto zjavenia čitateľom vďaka svojej zbožnosti a knihe, v ktorej ich podrobne opisuje. Je aj autorkou pobožnosti ruženca Sedembolestnej Panny Márie. Zjavenia sa začali v roku 1981 a predpovedali blížiacu sa rwandskú genocídu, ak sa srdcia ľudí nezmenia.

Existujú aj zjavenia, ktoré som schválne do nášho zoznamu nezahrnul. Hoci sa zdá, že ich Cirkev prijala, mal som dojem, že nejasnosti, ktoré ich obklopujú, by nás zbytočne odvádzali od putovania. Hovorím o miestach zjavení ako Akita či San Nicholas, alebo o prípadoch, keď sa Panna Mária predstavila ako Panna Mária Triumfujúca, Panna Mária všetkých národov či Panna Mária Ameriky. Prípad Medžugoria je komplikovaný, a hoci ide o obľúbené miesto mnohých nadšencov súkromných zjavení, rozhodol som sa ho vynechať.

Prišiel pôst a my sme sa spoločne vydali na púť. Stretneme sa s Pannou Máriou a budeme načúvať jej slovám. Nikto nám neporadí lepšie než ona. Počúvajme ju a žime podľa jej slov.

Úryvok pochádza z knihy Pôstna cesta s Matkou Máriou, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre