Panna Mária a moslimovia

Islam je jediné veľké postkresťanské náboženstvo sveta. Keďže vzniklo v 7. storočí za Mohameda, mohlo spojiť niektoré prvky kresťanstva a judaizmu s osobitnými arabskými zvykmi. Islam preberá učenie o jednote Boha, jeho majestáte a stvoriteľskej moci a čiastočne ho využíva ako podklad pre zavrhnutie Krista, Božieho Syna. Moslimovia totiž veria, že majú konečné a definitívne Božie zjavenie svetu a Kristus bol len prorokom ohlasujúcim Mohameda, posledného zo skutočných Božích prorokov. Aká je však úloha Panny Márie medzi moslimami?

V 19. kapitole koránu je 41 veršov o Ježišovi a Márii. Je tu pritom taká silná obhajoba Máriinho panenstva, že korán vo štvrtej knihe pripisuje odsúdenie Židov ich poburujúcemu očierňovaniu Panny Márie. Mária je […] pre moslimov naozaj Sajjida – tá, ktorá uctieva Boha. Jedinou možnou vážnejšou konkurentkou v ich viere by bola Fatima, dcéra samotného Mohameda. Po Fatiminej smrti však Mohamed napísal: „Po Márii budeš najpožehnanejšou zo všetkých žien v raji.“ V jednom z variantov tohto textu Fatima hovorí: „Prevyšujem všetky ženy okrem Márie.“

To nás privádza […] k tomu, prečo sa Božia Matka v 20. storočí zjavila v malej bezvýznamnej dedinke Fatima, aby ju tak všetky budúce generácie poznali ako Pannu Máriu Fatimskú. Keďže z neba nikdy nič nevyjde bez doladenia všetkých detailov, verím, že najsvätejšia Panna si zámerne vyvolila, aby sa stala známou ako Panna Mária Fatimská ako prísľub a znamenie nádeje pre moslimský ľud a tiež ako uistenie, že tí, ktorí jej preukazujú takú úctu, jedného dňa prijmú aj jej božského Syna.

Dôkazom potvrdzujúcim tento názor je historická skutočnosť, že moslimovia okupovali Portugalsko po celé stáročia. V čase, keď boli napokon vyhnaní, mal posledný moslimský náčelník krásnu dcéru menom Fatima. Zamiloval sa do nej istý katolícky chlapec a kvôli nemu tam v čase odchodu moslimov nielenže zostala, ale dokonca prijala jeho vieru. Mladý manžel bol do nej taký zamilovaný, že názov mesta, v ktorom žil, zmenil na Fatima. A tak práve miesto, kde sa v roku 1917 zjavila Panna Mária, má istú historickú súvislosť s Fatimou, Mohamedovou dcérou.

[…] dôkazom vzťahu fatimskej dediny k moslimom je nadšené prijatie, ktoré moslimovia v Afrike, Indii a inde preukazujú soche Panny Márie Fatimskej, čo som už spomenul. Sami moslimovia sa zúčastňujú na pobožnostiach na počesť Panny Márie; povoľujú konanie náboženských procesií a dokonca aj konanie modlitieb pred ich mešitami; a v Mozambiku sa neobrátení moslimovia stali kresťanmi, len čo u nich postavili túto sochu.

Misionári budú v budúcnosti čoraz viac svedkami toho, že ich apoštolát medzi moslimami bude úspešný do tej miery, do akej budú hlásať Pannu Máriu Fatimskú. Mária je Kristovým príchodom; prinášala ľuďom Krista skôr, ako sa narodil. V každom apologetickom úsilí je vždy najlepšie začať tým, čo už ľudia poznajú a prijímajú. Keďže moslimovia majú úctu k Márii, naši misionári by sa mali uspokojiť s rozširovaním a rozvíjaním tejto úcty s plným vedomím, že Panna Mária moslimov dovedie až k svojmu božskému Synovi. Ona je vždy „odovzdávateľkou“ v tom zmysle, že neprijme žiadnu oddanosť pre seba, ale zakaždým privedie každého, kto jej je oddaný, k svojmu božskému Synovi. Tak ako tí, ktorí strácajú oddanosť voči nej, strácajú i vieru v Kristovo božstvo, tak tí, u ktorých oddanosť k nej silnie, túto vieru postupne získavajú.

Mnohí z našich veľkých misionárov v Afrike už svojimi charitatívnymi činmi, školami a nemocnicami zlomili zatrpknutú nenávisť a predsudky moslimov voči kresťanom. Teraz zostáva použiť iný prístup, a to tento: vziať 41. kapitolu koránu a ukázať im, že bola prevzatá z Lukášovho evanjelia; že Mária by nemohla byť ani v ich vlastných očiach najblaženejšou zo všetkých nebeských žien, keby neporodila toho, ktorý bol Spasiteľom sveta. Ak Judita a Ester zo Starého zákona boli predobrazmi Márie, potom to pokojne môže byť tak, že samotná Fatima bola Máriiným „postobrazom“! Moslimovia by mali byť pripravení uznať, že ak Fatima musí dať v úcte prednosť Božej Matke, je to preto, že je iná ako všetky ostatné matky sveta a bez Krista by nebola ničím.

Úryvok pochádza z knihy ctihodného arcibiskupa Fultona J. Sheena s názvom Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

3.3 Užívateľ (6 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre