Pancier sv. Patrika

Vstávam dnes
mocnou silou, vzývaním Trojice,
vierou v Trojnosť,
vyznaním Jedinosti
Stvoriteľa stvorení.

Vstávam dnes
mocou Kristovho narodenia a Jeho krstu,
mocou Jeho ukrižovania a Jeho pohrebu,
mocou Jeho vzkriesenia a Jeho nanebovstúpenia,
mocou Jeho zostúpenia k Súdu.

Vstávam dnes
mocou lásky cherubínov,
poslušný anjelom,
v službe archanjelom,
s modlitbou praotcov,
podľa predpovedí prorokov,
počúvajúc kázanie apoštolov,
s vierou vyznavačov,
činiac skutky spravodlivých.

Vstávam dnes
mocou nebies –
svetlom Slnka,
jasom Mesiaca,
nádherou ohňa,
rýchlosťou blesku,
čulosťou vetra,
hĺbkou mora,
stálosťou zeme,
pevnosťou skál.

Vstávam dnes
a božia sila nech ma riadi.
Boh nech mi pomáha,
božia ruka nech ma bráni,
boží štít nech ma chráni,
božie vojsko nech zachráni
od diabolských pascí,
od nerestných zvodov,
od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo:
v diali i blízko,
samotnému i uprostred ľudí.
Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá,
proti každej krutej a nemilosrdnej sile, ktorá chce zničiť moje telo
i moju dušu,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temných zákonom pohanstva,
proti kúzleniu čarodejníc,
proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu.

Kriste, ochraňuj ma tento deň,
nech som nadmieru odmenený.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou,
Kristus keď líham, Kristus keď si sadám, Kristus keď vstávam,
Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí,
Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí,
Kristus v ušiach každého, kto ma počúva.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Sv. Patrik Dopisy bratru Patrikovi Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Záložka sv. Patrik Dopisy bratru Patrikovi Zjavenia sv. Brigity Švédskej

 

4.6 Užívateľ (12 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • Veľmi silná účinná modlitba.

Komentáre