Zachej TV uvádza… alebo prvá videoprezentácia: 3 novény k sv. Rite

„Milí priatelia,

dnes vám chcem predstaviť knihu…“

Týmito slovami začínajú krátke TV shoty z dielne Zachej TV, v ktorých vám postupne budeme predstavovať vybrané knižné tituly.

Našim cieľom je, aby sme vám čo najvernejšie priblížili danú knihu a nahradili tak okamih, kedy si ju môžete v reálnom čase a priestore zobrať do rúk a prelistovať.

Veríme, že sa vám naše videá budú páčiť a nakupovanie na Zachej.sk bude jedna radosť.

Brožúrku 3 novény k sv. Rite si môžete zakúpiť v Zachej.sk.

Robme veci lepšie. Buďme ľuďom bližšie.

Zuzana Ring, Zachej.sk

Juraj Pigula: 3 novény k sv. Rite (recenzia)

3 novény k sv. Rite

Iba máločo  v živote je také rôzne a pritom vo svojom základe také konzervatívne ako modlitba. Každý z nás má zväčša svoje „obľúbené“ modlitby bežného dňa, ale aj sviatkov, Veľkonočného obdobia, či Adventu. Tak ako máme svojich svätých a patrónov, ku ktorým sa častejšie obraciame v rôznych peripetiách života, máme aj  ustálené formy a miesta modlitby. Do tohto kolobehu je niekedy a niekomu dosť veľkým problémom zaradiť nového, menej známeho svätého a iný, možno náročnejší spôsob modlitby.

3 novény k sv. Rite, cez zostavovateľa a autora pátra Juraja Pigulu OSA, nám ponúkajú zmenu modlitebných stereotypov, cez nám menej známu svätú osobu, spôsobom novény (deviatnika), ktorý dlhodobo patrí do ľudovej zbožnosti a tradície Cirkvi.

Svätá Rita, ako ju vnímal  svätý Ján Pavol II., nasledovala spiritualitu svätého Augustína a stala sa vernou  učeníčkou  Ukrižovaného. Odovzdala nám posolstvo, ktoré sa vynára z jej života. Pokora a poslušnosť boli cestou, po ktorej kráčala až k úplnému pripodobeniu sa tomu, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Veriacim je známa ako svätica s krvácajúcim tŕňom na čele.

Read More

Francesco Vaiasuso: Posadnutý diablom (recenzia)

Posadnutý diablom

Obálka knihy ako z bulvárneho časopisu. Avšak už na prvých stránkach Posadnutého diablom sa presvedčíte o tom, že nejde o žiadnu science fiction či fantasy, ale o tvrdú realitu. Boj dobra a zla. Boj človeka medzi oddanosťou Bohu či Zlému. Zdá sa, akoby to bolo celé vymyslené. No opis na každej jednej stránke je taký detailný, že niet pochýb o tom, že ide o skutočnosť. Realita, z ktorej behá mráz po chrbte. Ešteže vieme, že na svojej strane máme Víťaza. A o tom táto kniha je. Nielen o pôsobení Zlého, ale hlavne o dobrote Boha.

Nenechajte sa odradiť prvými stránkami, na ktorých nájdete príliš tvrdé a naturálne vyjadrenia boja so Zlým. Postupujúc kapitolami budete vtiahnutí do boja, ktorého je každý z nás účastný, hoci nie v takej forme ako práve Francesco. No práve jeho svedectvo je povzbudením, vytrvať a nevzdávať sa.

Francesco Vaiasuso, Talian, ktorý bojoval s 27 légiami zlých duchov, čiže s 27 oddielmi veľkého zlého vojska, ktorého veliteľom je sám satan. Ovládal mu telo, viedol ho proti jeho vôli a robil mu zo života peklo. Začalo to už v jeho ranom detstve. Odvtedy bol  jeho život poznačený množstvom chorôb. No napriek tomu mal vcelku normálne detstvo, nakoľko sa príliš nezaoberal svojím zdravotným stavom, ktorý sa nikdy nepodarilo upraviť.

Read More

Rozhovor z umeleckej dielne: Henrieta & Richard Honzovci

honzovci_big

Pred pár dňami sa v ponuke Zachej.sk objavili ručne vyrábané tabuľky. Kto sa za nimi skrýva a aký príbeh ich sprevádza?

Radi by sme Vám predstavili umeleckú rodinku Honzových. Otec Richard, mamka Henrieta, najstarší Hugo Filip, Borisko, Terezka a najmladšia Kristínka.

Zachej.sk sme položili 8 otázok manželom Henriete a Rišovi.

Do povedomia verejnosti ste sa dostali s vašou umeleckou dielňou, ktorá vyrába tabuľky: niektoré majú evanjelizačný charakter, ďalšie sú úsmevné, no všetky sú nepochybne originálnou ozdobou domu. Ako vznikol tento nápad?

H: Tento nápad som niekoľko rokov nosila v srdci, ale nemám také kreatívne nadanie a talent ako Riško a jeho rodičia, a preto som im o tom iba z času na čas hovorila. Nejaký čas to v nich dozrievalo, no a následne manželova mamka začala tvoriť prvé kreslené tabuľky, ktoré Riško graficky spracoval a ručne vytvoril. Modlili sme sa o Božie vedenie v tejto záležitosti. Začali sme sledovať trh a všimli sme si, že by bolo fajn, keby sme tieto tabuľky mohli robiť aj v inom ako kreslenom štýle.

R: Predtým som pracoval v reklamných agentúrach ako grafický dizajnér, ale veľmi ma to nenapĺňalo. Jednoducho komercia. Niekedy som musel navrhovať reklamu na niečo, s čím som nebol vnútorne stotožnený. Strata zamestnania otvorila možnosť naplno sa venovať výrobe tabuliek, ktoré Henika už dávnejšie navrhovala. Táto myšlienka oslovila aj moju mamku a prácu máme rozdelenú tak, že mamka tabuľky kreslí a ja robím grafické koláže.

A čo Vaše štyri deti? Badáte aj u nich cit k výtvarnému umeniu?

R: Prvé tri deti majú výtvarné cítenie, na tej najmenšej to ešte ťažko badať. Verím však, že ak ju budeme k tomu viesť a uvidí aj súrodencov, niečo sa na ňu nalepí.

H: Samozrejme, že každé naše dieťa je inak obdarované, ale prvé tri majú výtvarný talent, ktorý sa v nich snažíme podporiť a rozvinúť. Možno sa k nám čoskoro pridajú a budeme tvoriť spoločne niečo pre deti.

Aké posolstvo chcete odovzdať prostredníctvom vašej tvorby?

R: Boli by sme veľmi radi, keby Božie slovo dostalo čestné miesto v každej domácnosti. Tým, že sa tabuľka dá zavesiť do roviny očí, ľudia sa môžu pri nej často zastaviť, zamyslieť, povzbudiť sa, alebo ak je to tabuľka špeciálne vyrobená na ich prianie, môže im pripomenúť nejaké obdobie v ich živote.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

R: Námety čerpáme hlavne z Božieho slova. Chceme sa pýtať Božieho Ducha, čo by ľuďom pomohlo, čo by ich oslovilo.

H: Božie slovo v liste Hebrejom 4,12 hovorí: „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“  Modlíme sa za každého, kto naše tabuľky kupuje, aby v ňom Božie slovo rástlo a premieňalo ho. No a potom tu máme aj kategóriu humorných, či symbolických tabuliek. Pri tých sa snažíme, aby mali rodinný charakter a aby humor, ktorý použijeme, nebol agresívny a nenarúšal úctu jeden k druhému.

Pokračovanie článku nižšie.

tabulky_blog

Prezradíte nám aj niečo o Vašej ceste ku Kristovi?

R: Nevyrastal som v kresťanskom prostredí. Vyrastal som síce v láske, ale moji rodičia nemali živú vieru, takže niektoré hodnoty boli u nás posunuté. Moja viera prichádzala postupne. Boha som hľadal od svojich 15-tich rokov, ale nehľadal som jeho vôľu. Nejaký čas som inklinoval k východným filozofiám. Potreboval som mať veci vysvetlené. Môj rozum ma dlhý čas obmedzoval prijať niektoré Božie pravdy.

H: U nás doma sme boli klasická, tradične veriaca rodina. Fungovali sme na nedeli, prikázaných sviatkoch, najnutnejších spovediach 2x v roku. Svoje osobné obrátenie som prežila až ako čerstvo vydatá s malým bábätkom. Niekoľko mesiacov po pôrode som prežívala depresie a stavy úzkosti, až zúfalstva. Nesúviselo to však s popôrodnou depresiou. Skôr to bol dôsledok búrlivého života, ktorý som viedla pred manželstvom. No a keďže psychológovia nepomohli, mamkina sestra mi darovala Modlitbu za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od Tomislava Ivančiča zo Zágrebu, ktorú som sa modlievala každý deň.

Kedy teda nastal u vás bod zlomu – obrátenie?

R: Moje obrátenie bolo postupné, nebol to blesk z neba, ale ja to nazývam „cibuľový efekt“. Niektoré obdobia boli bolestivejšie, niektoré som prežíval v radosti. Život, ktorý žijem teraz je zmysluplnejší. Boha nemožno hľadať rozumom. Je to predovšetkým o dôvere v Jeho lásku.

H: Najprv som sa modlila zo zúfalstva a beznádeje, ktorá bola v mojom srdci a ja som si s tým nevedela rady. Potom sa postupne začal meniť môj život. Presťahovali sme sa do Prešova, začala som navštevovať detské sväté omše s najstarším synom, no a po narodení druhého synčeka som prišla na evanjelizačné podujatie Oheň. Koná sa každý rok pod záštitou spoločenstva Maranatha. Bolo to zvláštne, lebo som tam nikoho nepoznala a ani si vlastne nepamätám, aká bola téma. Akurát som prvý krát zažila Boží dotyk a aj to, že sa nado mnou niekto modlil vkladaním rúk.

Vieme, že dnes ste obaja členmi spoločenstva Maranatha a taktiež ste aktívni v službe. Cirkev sa stala Vašim domovom. Ako čerpáte z jej bohatstva?

R: Som veľmi rád, že mám aj duchovnú rodinu, kde patríme, kde môžeme duchovne rásť, zdieľať sa, slúžiť. Rád sa zúčastňujem Stretnutí mužov, lebo vnímam silu a potrebu obnovy Cirkvi. Muži potrebujú zaujať miesto v rodinách v Cirkvi, na ktoré ich predurčil Boh.

H: Momentálne slúžime lektorovaním kurzu Manželské večery a veľmi sa z toho tešíme. Viete, keď zažijete Božiu lásku, nedá vám o tejto láske nehovoriť ďalej. Na tomto kurze sme totiž ako účastníci boli uzdravení zo zranení a bol to nový štart pre naše manželstvo. Aj my z času na čas prechádzame ťažším obdobím, ale nikdy nezabúdame na to, čo Boh urobil v našom manželstve. On premenil našu vodu na víno a my Ho za to chválime a velebíme.

Máte nejaké plány do budúcnosti?

R:  Neplánujem. Žijem prítomnosťou. Robím, čo ma baví a čo má aj vyššiu myšlienku ako len zarobiť peniaze. Som rád, že môžeme s Henikou pracovať spolu, že Boh spojil naše dary, a že aj týmto môžeme šíriť Božie kráľovstvo medzi ľudí.

H: V poslednom období sme sa presvedčili, že najlepším manažérom našich životov je sám Pán Boh. Radi budeme robiť to, k čomu nás bude postupne volať. V súčasnosti sa tešíme z týchto tabuliek. Snažíme sa zlepšovať technológiu a taktiež vymýšľať nové námety. Ale každý deň hľadáme Božiu vôľu a pýtame sa Ho, kde nás chce mať. On je naša budúcnosť.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme mnoho radosti z tvorenia.

Zuzana Ring, Zachej.sk

Tabuľky na skrášlenie Vášho domova si môžete zakúpiť na: https://www.zachej.sk/doplnkovy-tovar/tabulky/.

Tags:

Scott Hahn: Prečo veriť (recenzia)

Prečo veriť

Prečo by sme mali veriť Bohu? Prečo vôbec veriť, že nejaký Boh existuje? A prečo by to mal byť práve osobný všemohúci milujúci Boh, ako ho opisujú kresťania? Mali by sme dokonca veriť všetkým pravdám, ktoré učí katolícka cirkev vedená rímskym pápežom? Scott Hahn sa vo svojej knihe Prečo veriť? zaoberá postupne všetkými týmito otázkami. Ale nie nejako sucho, alebo mentorsky. Opisuje svoju skúsenosť zapáleného protestantského kazateľa, ktorý poctivým štúdiom Biblie objavil pravdu práve v lone katolíckej Cirkvi. Ale nebojte sa, nebude vás presviedčať o svojej pravde akoby “kladivom”. Pristupuje k svojim poslucháčom (a to učí vo svojej knihe aj nás) s citom a pochopením. Snaží sa stavať vždy na tom, čo je blízke jeho oponentovi. Aj nám, svojim čitateľom, radí nepresviedčať, ale radšej pochopiť druhého. A potom hovoriť jeho jazykom.

Keď sa rozpráva s agnostikom, alebo s niekým, kto popiera existenciu akejkoľvek nadprirodzenej bytosti, bude hovoriť jeho jazykom. Používa jeho argumenty. Snaží sa najprv pochopiť a až potom ukáže na hranice logických dôvodov popierajúcich to, čomu my veríme. S vyznavačom logiky bude hovoriť jazykom logiky. Pri presvedčenom materialistovi použije jazyk vedy. Keď sa bude rozprávať s príslušníkmi predkresťanských náboženstiev spomenie proroctvá a znaky, ktoré poznajú a považujú ich za dôležité. A pri komunikácii s našimi oddelenými bratmi, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na to, čo je napísané v Biblii, bude používať dôkazy napísané vo Svätom písme. Ono to tam všetko je. Ale je našou zodpovednosťou, aby sme sa naučili používať – a poznať! – argumenty, ktoré nám prvotná Cirkev ponúka – aj tie, zapísané v podobe Božieho Slova.

Read More

Recenzujeme, komentujeme a vyhrávame (2/2015)

recenzie 02 2015Niektoré knihy sa nám vryjú do pamäte natrvalo, iné nás sprevádzajú len tak na chvíľku a pri ďalších aj ľutujeme, že sme ich vôbec zobrali do rúk.

Každé Vaše podelenie sa s názorom pomôže ďalším Zachejákom pri výbere kníh a Vám môže priniesť výhru vo výške 20 € na voľný nákup v našom e-shope.

Za mesiac február 2015 sme vyžrebovali p. Zuzanu za názor na knihu Milovanej princeznej. Srdečne blahoželáme.

Zuzana Ring, Zachej.sk

C.S.Lewis: Veľký rozvod (recenzia)

Veľký rozvod

Clive Staples Lewis (odtiaľ iniciály C.S.) je známym autorom mnohých diel, z ktorých veľký úspech zožali najmä Kroniky Narnie s ich filmovou-rozprávkovou adaptáciou. Mnohí slovenskí čitatelia poznajú aj Rady skúseného diabla, knihu, v ktorej satirickým spôsobom poodhalil boj medzi dobrom a zlom v podobe rád skúseného diabla jeho mladšiemu žiakovi.

V ruke práve držím Veľký rozvod, ďalšiu Lewisovu knihu a musím konštatovať, že autorovi je blízke rozprávanie príbehov. V útlej knižke vykresľuje autobusový výlet zo zvláštneho mesta plného hádok a rozbrojov  do inej krajiny s veľkými prísľubmi. Autor sám vystupuje v príbehu cez svoje pozorovanie a mnohé dialógy so spolucestujúcimi. Sám seba vykresľuje ako človeka, ktorý sa pýta a hľadá odpovede na svoje otázky. Pomocou nich čitateľa nenásilne prevádza mnohými pravdami viery.

Read More

Augustín: Vyznania (recenzia)

Vyznania

Sv. Augustín bol známym učenec Cirkvi. Preslávil sa dielom o Božom štáte, avšak veľkú pozornosť pútajú i jeho Vyznania. Spomínaná kniha je rozdelená do 13.-tich kapitol. Prvých 10 predstavuje samotný život sv. Augustína. Táto časť bola pre mňa najkrajšia. Obohacujúco pôsobilo čítanie týchto pasáží. Opisoval tu svoju cestu k Bohu, jeho hriechy, sklamania. Postupne nachádzal cesty k Pánovi krok po kroku.  Povolával ho k sebe. Ako sám spomína trvalo mu dlhých deväť rokov kým sa dopracoval na správnu cestu. Ľutoval strateného času, kedy ešte neplnil Božiu vôľu. Augustínove putovanie nám pomáha odhaľovať milosrdenstvo a veľkú lásku nášho Pána.

Sám Augustín o svojich pamätiach hovorí: „Trinástorok kníh mojich Vyznaní, chváli spravodlivého a dobrého Boha. Chváli ho zobrazením môjho života, zlého i dobrého. K Bohu dvíhajú ľudský rozum i cit, tak aspoň na mňa pôsobili, keď som ich písal a čítal. Čo si iní o nich pomyslia, to už nie je v mojej moci. Viem však, že mnohým bratom sa veľmi páčili aj páčia“. (s. 25)

Tri posledné knihy sa venujú Svätému Písmu. Pojednáva napr. o pamäti, čase, Knihe Genezis a veľa iných. Na konci ešte sú poznámky prekladateľa k jednotlivým kapitolám.

Read More

Pôst 2015

postne obdobieVstúpili sme do pôstneho obdobia.

Rok čo rok je nám ponúknutý tento čas a spôsob, ako s ním naložíme je len na nás.

Prajeme Vám, aby to bolo obdobie, kedy ticho bude hovoriť hlasnejšie a srdce bude počúvať pozornejšie.

Tie najväčšie veci sa rodia v tichu, nenápadne a v skrytosti.

Nechajte sa objať Bohom, ktorý sa stal všetkým pre všetkých a spoznajte, čím konkrétne sa stal pre Vás.

Zuzana Ring, Zachej.sk

Matt Baglio: Rituál (recenzia)

ritual

Kniha Matta Baglia Rituál veľmi živo popisuje cestu „obyčajného kňaza“ z diecézy San José v Kalifornii GaryhoThomasa k povolaniu exorcistu. Spolu s ním môžeme spoznávať potrebu práce exorcistu a postupne sa zoznamovať s jej dôležitými prvkami i úskaliami.

Dozvedáme sa, že činnosť padlých anjelov je medzi ľuďmi reálna a oveľa častejšia, ako by sme si chceli v našej „modernej dobe“ pripustiť. No nie vždy problémy človeka súvisia priamo s posadnutosťou démonom. Často sa na exorcistu obracajú ľudia, ktorí nepotrebujú exorcizmus, ale niečo iné. V prvom rade je dôležitá zmena života, usporiadanie vzťahov, odpustenie, zmena zvykov a predovšetkým zmierenie s Bohom. To ale neznamená, že by týchto ľudí mal exorcista odmietnuť, alebo že by pre nich nebol jeho úrad potrebný. Kňaz poverený vykonávaním exorcizmu dá v tomto prípade požehnanie, prípadne im ponúkne sviatosť zmierenia  a radu do ďalšieho života.  Naopak, tí, ktorí by naozaj potrebovali exorcizmus, veľmi často túto možnosť odmietajú a hľadajú pomoc inde.

Read More

Gloria Polo: Stála som pri bráne neba a pekla (recenzia)

Stála som pri bráne neba a pekla

Udalosti opísané v knihe Stála som pri bráne neba a pekla sa odohrali 5. mája 1995 v kolumbijskej Bogote. Jej posolstvo už takmer 20 rokov brázdi celý svet. V čom je táto nenápadná publikácia výnimočná? V prvom rade v tom, že je v nej opísaná skutočná udalosť zo života jednej ženy. Života, ktorý prešiel radikálnou zmenou. Paradoxne v chvíli poslednej.

Gloria Polo kedysi a dnes.

Read More

Recenzujeme, komentujeme a vyhrávame (1/2015)

Recenzie 1..2015Určite máte vo výhľade mnoho kníh, ktoré by ste si radi kúpili (registrovaní užívatelia majú prístup aj k osobnému wishlistu, kde si môžu tieto tipy ukladať).

Zachej.sk Vám ponúka viac: vyhrajte ich v našej pravidelnej súťaži: Recenzujeme, komentujeme a vyhrávame.

Každým napísaným komentárom si zvyšujete šancu na výhru.

Z januárových recenzií sme vylosovali p. Barboru z Omšenia za názor na knihu Nasledovanie Krista.

K získaniu voľného nákupu v hodnote 20 € jej blahoželáme!

Zuzana Ring, Zachej.sk

Elias Vella: Ježiš, môj uzdravovateľ (recenzia)

Ježiš, môj uzdravovateľ

Ježiš, môj uzdravovateľ bola zrejme prvá a najpopulárnejšia kniha pátra Eliasa Vellu, ktorá bola na Slovensku vydaná. Jej štýl je trochu svojský nakoľko sa jedná o prepis seminárov, ktoré otec Vella dáva na Slovensku po mnohé roky. Vďaka tomu, že som mal to šťastie byť účastníkom jedného z nich práve o vnútornom uzdravení, spomínanú knihu považujem za veľmi potrebnú pre každého. Veď, kto nie je nejakým spôsobom zranený a nepotrebuje uzdravenie svojich rán?

V ústrednom posolstve knihy nás otec Elias, ktorý je dlhoročným exorcistom z Malty,  privádza k Ježišovi, ktorý jediný dokáže uzdravovať úplne. Ako dôkaz ponúka viaceré príklady z Písma, ale i zo svojej osobnej skúsenosti. Najdôležitejšie pre neho je stretnutie s Ježišom nielen ako s tým, ktorý uzdravuje, ale najmä ako so svojím Pánom a Spasiteľom. Sám autor prežil svoje osobné obrátenie už ako kňaz pri jednom z týchto stretnutí.

Veľká časť knihy je venovaná aj nepriateľovi našej spásy – Zlému a jeho pôsobeniu. Aj on dokáže uzdravovať, nikdy však nie pre naše dobro. Preto je veľmi potrebné rozlišovať a prosiť o uzdravenie Boha. Páter Elias poukazuje na prípady, kde uzdravenie je potrebné najmä kvôli spätosti s okultizmom, špiritizmom a s inými vecami proti Bohu, ktorých negatívne dôsledky na záver svojej knihy aj vysvetľuje. Autor podotýka, že diabol bol už dávno porazený Ježišom Kristom a preto máme voči nemu moc a autoritu Božích detí. To potvrdzuje aj výrokmi zo Svätého Písma.

Read More

Fb súťaž o 5 x 3 novény k sv. Rite

3 noveny k sv. RiteSúťaž na facebooku o 5 x 3 novény k sv. Rite

vyhlásenie súťaže: 15.12.2015

podmienky súťaže: napísať komentár: Sv. Rita – patrónka neriešiteľných situácii

ukončenie súťaže: 22.01.2015 & výherca: užívateľ: Zuzka&Janko

Blahoželáme a veríme, že výherca nájde vo sv. Rite viac, ako dúfal.

Zuzana Ring, Zachej.sk

Oslavujeme 2. narodeniny :-)

Blahoželáme k 2. narodeninámMilí Zachejáci,

21.01.2015 sme oslávili naše 2. narodeniny.

Pripravili sme pre vás špeciálnu 15% zľavu na celý nákup.

 

 

Poďme tieto naše 2 roky spolupráce rozmeniť na drobné:

  • 24 mesiacov,
  • 450 pracovných dní,
  • 3.825 odpracovaných hodín,
  • 6.639 kg doručených kníh…

A potom sú veci, ktoré sa do čísel nezmestia. Tam patríte vy: ľudia, kvôli ktorým pracujeme a vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás baví 🙂

Výber z Vašich „gratulačiek“ :

  • Všetko najlepšie k narodeninám, nech sa Vám darí robiť radosť všetkým vašim klientom. Redakcii veľa zdravia a ďakujem za vašu zľavu 🙂 /Denisa/
  • Všetko naj k 2. rôčku – prajem veľa úspechov a spokojných zákazníkov. /Slávka/
  • Blahoželám! Prajem zo srdca veľa radosti a riadnych zákazníkov, nech sa Božie Slovo aj vašim prostredníctvom šíri všade, do každej domácnosti, nech sú Košice aj vďaka Vám plné Božieho Slova! /visitor 1600 – (chat komunikácia)/
  • Všetko najlepšie k dnešným narodeninám! Nech máte vždy múdrosť, pohotovosť a túžbu vidieť Pána, ako ich mal Zachej! Veľa entuziazmu všetkým, pokoj a dobro. /Mária/

Ďakujeme a už teraz máme plnú hlavu nápadov, ako urobiť Vaše nákupy u nás ešte lepšími.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zuzana Ring, Zachej.sk